07 January 2010

ဘာသာတရားအားလံုးကလူေတြကိုေကာင္းတာေတြကိုပဲသင္ၾကားထားပါရက္နဲ႔ဘာေၾကာင့္အစၥလာမ္ဘာသာကိုပဲလိုက္နာၾကလို႔ ဆိုထားရတာလဲ။


အေမး

                အားလံုးေသာ ဘာသာတရားေတြဟာ အေျခခံအရ ဆိုင္ရာ ဘာသာဝင္ေတြကို ေကာင္းရာကို လုပ္ၾကဖို႔ သြန္သင္ထားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ သူ႕အေနနဲ႔  ဘာသာတရားေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုခုကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိုက္နာသြားလို႔ေရာ မရႏိုင္ဘူးလား။

အေျဖ
   ။     ။
ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)
၁။ အစၥလာမ္နဲ႔ တျခား ဘာသာတရား အမ်ားစုအၾကား အဓိက ကြဲျပားျခားနားခ်က္။
                အားလံုးေသာ ဘာသာတရားေတြက အေျခခံအရ လူသားေတြ ကို ေကာင္းရာကို ျပဳက်င့္ၿပီး မေကာင္းရာကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကဖို႔ပဲ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းမွာေရာ လူ႕အသိုင္း အဝိုင္းတြင္းမွာပါ လက္ေတြ႕က်က် ေကာင္းရာကို ျပဳက်င့္သြားဖို႔နဲ႔ မေကာင္းတာကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႔ကို လမ္းၫႊန္ ေပးေနၾကပါတယ္။ အစၥလာမ္က လူ႕သဘာဝကိုေရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ေထြေထြျပားျပား အျဖစ္ကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ အစၥလာမ္က ဖန္ဆင္းရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဆီကလာတဲ့ လမ္းၫႊန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္ကို ဒီးႏူလ္ဖိတရဟ္ (လူသားရဲ႕ သဘာဝဘာသာတရား) ရယ္လို႔လည္း  ေခၚဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ဥဒါဟ႐ုဏ္၊ အစၥလာမ္က ခိုးဝွက္တိုက္ခိုက္ လုယက္မႈကို တားျမစ္ ထားသလိုပဲ ခိုးဝွက္တိုက္ခိုက္မႈကို ပေပ်ာက္ေစမဲ့ နည္းလမ္းကိုလဲပဲ  ၫႊန္ၾကား ျပသထားပါတယ္။
(က) အစၥလာမ္က ခိုးဝွက္လုယက္မႈကို ပေပ်ာက္ေစမဲ့ နည္းလမ္းကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။

                အားလံုးေသာ အဓိက ဘာသာတရားႀကီးေတြမွာလဲပဲ ခိုးဝွက္မႈကိုမေကာင္းမႈဆိုၿပီးေတာ့ သြန္သင္ထားၾကပါရဲ႕။ ဒါဆို အစၥလာမ္နဲ႔ တျခား ဘာသာတရားေတြရဲ႕ၾကားမွာ ဘာကြာျခားလဲ။ အစၥလာမ္က ခိုးဝွက္မႈဆို တာ မေကာင္းဘူးလို႔ သြန္သင္ထားသလို တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လူေတြ ခိုးဝွက္မႈ ျပဳၾကမွာမဟုတ္တဲ့ လူမႈအေဆာက္အအံု တစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႕ က်က် ဖန္တီးႏိုင္မဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကိုပါ ျပသေပးထားတာကပဲ အဓိက ျခားနားခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေနရတာပါ။
(ခ) အစၥလာမ္က ဇကားသ္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္
                အစၥလာမ္က ဇကားသ္ဆိုတဲ့ (ႏွစ္စဥ္ အလွဴျပဳရန္ တာဝန္) ကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အစၥလာမ့္ဥပေဒသက လူတိုင္းဟာ နီဆဗ္ အဆင့္ထက္ေက်ာ္ၿပီး စုေဆာင္းမိၿပီဆိုတာနဲ႔ ဆိုလိုတာက ေရႊဆိုရင္ ၈၅ ဂရမ္ထက္ ပိုရွိခဲ့ရင္ အဲဒီစုေဆာင္းမိတာရဲ႕ ၂ .၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏွစ္စဥ္အလွဴအျဖစ္နဲ႔ ေပးကမ္းၾကရပါမယ္။ ကမၻာမွာရွိတဲ့ ခ်မ္းသာသူတိုင္းကသာ ႐ိုးသားမႈအတိနဲ႔ ဇကားသ္ကို ေပးသြားၾကမယ္ ဆိုရင္ ဒီကမၻာႀကီးကေန ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ပစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ငတ္ၿပီး ေသရတယ္ဆိုတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။
(ဂ) ခိုးမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က သူခိုးရဲ႕လက္ကို ျဖတ္ပစ္တာဆိုရင္
                ခိုးမႈက်ဴးလြန္သူရဲ႕ လက္ကို ျဖတ္ပစ္ရမယ္လို႔ အစၥလာမ္က သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရာဟ္ မာအိဒဟ္မွာ အခုလို လာရွိထားပါတယ္။
"ခိုးသူသည္ ေယာက်ာ္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔၏ ျပစ္မႈအတြက္အလႅာဟ့္ထံမွ စံျပ အျပစ္ေပးနည္းအျဖစ္ ၄င္းတို႔၏ လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ ရမည္။ အလႅာဟ္သည္  အခ်ဳပ္အခ်ာ ဩဇာအာဏာေတာ္ရွင္တည္း။ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱရွင္တည္း။" [ အလ္ ကုရ္အာန္  ၅ း ၃၈ ]
                မြတ္စလင္မဟုတ္သူေတြ ဘက္ကေတာ့ ဒီ ၂၀ ရာစုေခတ္ႀကီး ထဲမွာ လက္ကို ျဖတ္ပစ္ေစတာဟာျဖင့္ အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ တဲ့ အ႐ိုင္းအစိုင္းသာသနာ ျဖစ္ေနလို႔ပဲလို႔ ဆိုၾကမွာပါပဲ။
(ဃ) အစၥလာမ့္ဥပေဒကို တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
                ကမၻာမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အတိုးတက္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတြ ထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ကံမေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ရာဇဝတ္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ ဓါးျပမႈ၊ လုယက္မႈ အျမင့္မားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အစၥလာမ့္ရွရီအသ္ကိုသာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသြား မယ္ဆိုပါစို႔။ ခ်မ္းသာတဲ့လူတိုင္းက ႏွစ္စဥ္ လျပကၡဒိန္ႏွစ္မွာ ေရႊသား ၈၅ ဂရမ္ထက္ ပိုေနသမွ်ထဲက သူစုေဆာင္းထားခ်က္ရဲ႕ ၂ .၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ဇကားသ္အျဖစ္ ေပးခဲ့ၾကၿပီ ဆိုပါစို႔။ သူခိုးဓါးျပကိုမိရင္လဲ ျပစ္ဒဏ္ အျဖစ္ လက္ျဖတ္ပစ္တယ္ဆိုပါစို႔။ ဒါဆိုရင္ အေမရိကမွာ ခိုးဝွက္ တိုက္ခိုက္မႈ ႏႈန္းထားက တိုးလာဦးမွာလား၊ ေလ်ာ့က်သြားမွာလား။ ဒီအတိုင္း တန္႔ၿပီးပဲ ေနေနမွာလား။ သဘာဝက်က် ဆိုရရင္ျဖင့္ ေလ်ာ့က် သြားရမွာပါ။ ဒါတင္မက ဒီလိုမ်ိဳး တင္းၾကပ္တဲ့ ဥပေဒ ျပစ္ဒဏ္ကိုသာ ေပးသြားခဲ့ရင္ ဘယ္ကလာ ခိုးရဲတိုက္ရဲေတာ့မွာလဲ။
                ဒီကေန႔ ကမၻာမွာ ခိုးမႈလုယက္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းက ေၾကာက္ခမန္း လိလိ ႀကီးထြားေနတာကို ကြ်န္ေတာ္သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူခိုး အားလံုးကိုသာ လက္ျဖတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လက္ျပတ္ေနတဲ့သူေတြ ေထာင္ ေသာင္းခ်ီၿပီး ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဒီဥပေဒကို က်င့္သံုးသြားသေရြ႕ ခိုးမႈႏႈန္းထားက ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ထိုး က်သြားလိမ့္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ္သူခိုးပဲမဆို ခိုးလို႔မိသြားရင္ ငါေတာ့ လက္ျဖတ္ခံရမွာ ဒုကၡိတအျဖစ္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း ျဖစ္ရခ်ီေသးရဲ႕ ဆိုတာကို မခိုးခင္အရင္ အေလးအနက္ထား ေတြးမိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္အေပၚ ဒီလိုအေတြးဝင္မိတာနဲ႔တင္ပဲ သူခိုးအမ်ားစုႀကီးဟာ ခိုးဖို႔ဝွက္ဖို႔ကို စိတ္ဓါတ္က်သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူခိုးသူဝွက္ရွိခဲ့ရင္ ေတာင္မွ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မွာပါ။ ဒါဆို လူနည္းစုကေလး ကို လက္ျဖတ္လိုက္ရတာနဲ႔တင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ သူခိုးသူဝွက္ ေဘးကလည္း ကင္းရမယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔လဲ ေနထိုင္သြား လာႏိုင္ပါမယ္။
                ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ရွရီအသ္က လက္ေတြ႕လဲက်သလို လက္ငင္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ားလဲပဲ ရွိေနပါတယ္။
၃။ ဥပမာအစၥလာမ္က မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ ေစာ္ကား ေမာ္ကား ျပဳမႈတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဟိဂ်ာဗ္ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး မုဒိမ္းမႈအတြက္  ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ထားသည္။
(က) အစၥလာမ္က မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ေစာ္ကားေမာ္ကား ဗလကၠာရမႈတို႔ကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ႏိုင္မည့္ နည္းကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။

                အဓိက ဘာသာတရားအားလံုးက မိန္းမသားအေပၚ ဗလကၠာရျပဳမႈနဲ႔ မေတာ္မတရား က်င့္ႀကံမႈတို႔ကို ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈေတြဆိုၿပီး ေၾကြးေက်ာ္ထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ တျခား ဘာသာတရားေတြနဲ႔ အစၥလာမ္နဲ႔ ဘာကြာျခားပါသလဲ။ ကြာျခားခ်က္က်ေတာ့ အစၥလာမ္က အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေလးစားၾကဖို႔ ဗလကၠာရ ျပဳမႈကို စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာနဲ႔ မုဒိမ္းမႈကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထား၊ သြန္သင္ထား႐ံု သက္သက္နဲ႔ မၿပီးဘဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း အျမစ္ျပတ္ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္သြားရမယ္ဆိုၿပီးလဲ ရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းၫႊန္ကိုပါ ခ်မွတ္ေပးထားခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) ေယာက်ာ္းမ်ားအတြက္ ဟီဂ်ာဗ္
                အစၥလာမ္မွာ ဟိဂ်ာဗ္စနစ္ ရွိပါတယ္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မွာ ဦးစြာ ေယာက်ာ္းမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ာဗ္ကို ဆိုထားၿပီးမွေနာက္ ေရွ႕ဆက္  ၿပီး မိန္းမမ်ားအတြက္ကို ဆိုထားတာပါ။ ေယာက်ာ္းမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ာဗ္ ကိုေတာ့ ေအာက္ပါအာယတ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
"ယံုၾကည္သူ အမ်ိဳးသားတို႔ကို မ်က္လႊာခ်ထားၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အရွက္အိေႁႏၵကို ထိန္းသိမ္းၾကဟုဆိုေလာ့။ ဤသည္ ၄င္းတို႔အဖို႔ အစင္ၾကယ္ဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ဧကန္ အလႅာဟ္ရွင္သည္ ၄င္းတို႔ျပဳသမွ်ကို ေကာင္းစြာ သိရွိေတာ္မူ၏။"[ ကုရ္အာန္  ၂၄ း ၃၀ ] 
                ေယာက်ာ္းတစ္ဦးက မိန္းမသားတစ္ဦးကို စၿပီး ၾကည့္မိလိုက္ တာနဲ႔ သူ႕စိတ္ထဲမွာ မ႐ိုးမသား အေတြးဆိုးေတြ မဝင္ခင္အရင္ သူ႕ မ်က္လႊာကို ခ်ပစ္လိုက္သင့္ပါတယ္။
(ဂ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ာဗ္
                အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ာဗ္ကို ေအာက္ပါအာယတ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
"ယံုၾကည္သူအမ်ိဳးသမီးတို႔အား မ်က္လႊာကို ခ်ၾက၊ အရွက္ အိေႁႏၵကို ထိန္းသိမ္းၾက၊ ေပၚ၍ ေနတတ္ေသာ မိမိတို႔၏ အလွမွ တပါး က်န္အလွအပတို႔ကို မေဖာ္ျပေစရ။ ရင္ဘတ္ေပၚဝယ္ ၿခံဳလႊာကို ဆြဲခ်ထားၾက။ မိမိတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ား၊ ဖခင္မ်ား၊ သားမ်ား . . . ေရွ႕မွတပါး မိမိတို႔၏ အလွကို မျပၾကရဟု ဆိုေလ။"
[ ကုရ္အာန္   ၂၄ း ၃၁ ]

                အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအဖို႔ ဟိဂ်ာဗ္ရဲ႕အတိုင္းအတာကေတာ့ ခႏၶာ ကိုယ္တစ္ခုလံုး လံုးဝ လံုၿခံဳေနဖို႔ပါပဲ။ ေပၚေနမဲ့အပိုင္းကေတာ့ မ်က္ႏွာနဲ႔  လက္ေကာက္ဝတ္အထိ လက္ဖဝါးအပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ဆႏၵ ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဒီအပိုင္းေတြကိုပါ ဖံုးခ်င္ရင္ ဖံုးထားႏိုင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစၥလာမ့္ပညာရွိ တခ်ိဳ႕ကဆိုရင္ မ်က္ႏွာကိုေတာင္ ဖံုးအုပ္ ထားသင့္တယ္လို႔ ဆိုထားၾကတာ ရွိပါတယ္။ (ဒါကေတာ့ ကုရ္အာန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီးဆိုရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ (စာေရးသူ)
(ဃ) ဟိဂ်ာဗ္က ဗလကၠာရ အမႈကို ဟန္႔တား ကာကြယ္ေပးသည္
                မိန္းမသားမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ာဗ္ကို ဘာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားရ တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္လာ စူရာဟ္ အလ္ အဟ္ဇဗ္မွ ေအာက္ပါ အာယတ္မွာ ေပးထားပါတယ္။
"အို ... တမန္ေတာ္၊ သင္၏ဇနီးမ်ား၊ သမီးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အျပင္သို႔ သြားလာၾကရာမွာ) အေပၚ႐ံုကို သူတို႔၏ ရင္ဘတ္ေပၚဝယ္ အနည္းငယ္ ခ်ထားၾကဟု ေျပာၾကားပါေလ။ ဤသည္ ပိုၿပီးသိသာရန္ အဆင္ေျပေစ၏။အလႅာဟ္ရွင္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အလြန္သနား ၾကင္နာ ၫွာတာေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္၏။" [ ကုရ္အာန္  ၃၃ း ၅၉ ] 
                ကုရ္အာန္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ာဗ္ကို  သတ္မွတ္ ေပးထားတယ္။ ဒါမွ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ သူတို႔တေတြကို အရွက္အိေျႏၵ အႀကီးကဲ ဆံုးသူေတြ ဆိုတာကို သိသြားေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ဗလကၠာရ ျပဳခံရမဲ့ ေဘးကပါ ဟန္႔တား ကာကြယ္ေပးသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(င) အမႊာညီမမ်ား  ဥပမာ
                အလွအပခ်င္း တူၾကတဲ့ အမႊာညီအစ္မ ႏွစ္ဦးက လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ၾကတယ္ဆိုပါစို႔။ တစ္ေယာက္က မ်က္ႏွာရယ္ လက္ကို လက္ ေကာက္ဝတ္အထိရယ္က လြဲရင္ တစ္ကိုယ္လံုးကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ဖံုးအုပ္ ထားတယ္။ ေနာက္အမႊာညီအစ္မက က်ေတာ့ မီနီစကတ္ ေပါင္လယ္ ဂါဝန္နဲ႔ မလံုမလဲ ဝတ္ထားတယ္ဆိုပါစို႔။ လမ္းေထာင္မွာလဲ အခြင့္အေရး ရရင္ မိန္းကေလးေတြကို စၾကေနာက္ၾကမဲ့ လမ္းသရဲ တစ္စုကလည္း ရွိေနတယ္ထား။ ကဲ ဘယ္လို မိန္းကေလးမ်ိဳးက အစခံရမွာလဲ။ အစၥလာမ့္နည္းက် ဟိဂ်ာဗ္ ဝတ္ထားတဲ့ မိန္းကေလးကိုလား ဒါမွမဟုတ္ မီနီစကတ္ ဝတ္ထားတဲ့ မိန္းကေလးကိုလား။ ဖံုးဖံုးဖိဖိ ရွိရမွာေတြကို လိုတာထက္ပိုၿပီး ေပၚလြင္ေစမဲ့ အဝတ္အထည္က ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကို သြယ္ဝိုက္တဲ့ နည္းနဲ႔ ရာဂစိတ္ကို ႏိႈးဆြေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဗလကၠာရ ျပဳခ်င္တဲ့စိတ္၊ သားမယားျပဳက်င့္ ခ်င္တဲ့စိတ္ကို ပိုၿပီးေပၚေစပါတယ္။ ကုရ္အာန္က ဟိဂ်ာဗ္က ဗလကၠာရမႈကို ဟန္႔တား ကာကြယ္ေပးတယ္ ဆိုၿပီး အမွန္ကို ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(စ) မုဒိမ္းေကာင္မ်ား အတြက္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္
                အစၥလာမ့္ရွရီအတ္က မုဒိမ္းမႈကို က်ဴးလြန္တဲ့သူအတြက္ ႀကီး ေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူေတြ ကေတာ့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ဒီလိုမ်ိဳး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ႀကီး ျပစ္ဒဏ္ခတ္ တာကို ေက်ာခ်မ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က မြတ္စလင္မဟုတ္တဲ့ ေယာက်ာ္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ အလႅာဟ္ရွင္ ဖယ္ရွားပါေစသား။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ဇနီး ဒါမွမဟုတ္ မိခင္ ဒါမွမဟုတ္  ႏွမကို မုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္ ဆိုပါစို႔။ လူႀကီးမင္းကိုပဲ ဒီအမႈမွာ တရားသူႀကီးအျဖစ္ စီရင္ေစမယ္ဆိုပါစို႔။ မုဒိမ္းေကာင္ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ေရွ႕ကို ေခၚလာၿပီး ခင္ဗ်ား သူ႕ကို ဘယ္လို ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး ေပးမလဲေပါ့လို႔ ေမးလိုက္႐ံုရွိေသး အားလံုးက "ဒီလို ေကာင္မ်ိဳးကို ေသဒဏ္သာ စီရင္မွာဗ်"လို႔ ေျဖၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကဆိုရင္ ခံျပင္းျပင္းနဲ႔ မေသမခ်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ၫွင္းဆဲဒုကၡေပးၿပီးမွ ေသေစမယ္တဲ့။           အဲ ...ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မိခင္တို႔ မယားတို႔ကို မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ သူကိုက်ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔က ေသဒဏ္ေပးခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားလူတစ္ဦး ဦးရဲ႕ မိခင္ ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမကို သားမယား ျပဳက်င့္ခံရတာကိုက်ေတာ့ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကိုေပးရင္ ႐ိုင္းစိုင္းတယ္၊ ၾကမ္းၾကဳတ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခြ ျဖစ္ေနၾကရတာတံုးဗ်။
(ဆ) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ မုဒိမ္းမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။
                အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကမၻာမွာ အတိုးတက္ဆံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲက တစ္ခုဆိုၿပီး ဆိုၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဖ္ဘီ အိုင္ အစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၀၂၅၅၅ မႈ ျဖစ္ခဲ့သတဲ့။ ေရွ႕ဆက္ဆိုထားတာက မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ထဲက ဒါဟာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုပဲ တိုင္ခ်က္ ဖြင့္ခဲ့ၾကတာတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တကယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မုဒိမ္းမႈ စုစုေပါင္းက အခုန အရည္အတြက္ကို ၆ .၂၅ နဲ႔ ထပ္ၿပီး ေျမႇာက္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္းမွာ ျဖစ္ ပြားခဲ့တဲ့ မုဒိမ္းမႈ အေရအတြက္က ၆၄၀ ၉၆၈ မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစုစုေပါင္း အရည္အတြက္ကို တစ္ႏွစ္မွာ ရွိတဲ့ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္နဲ႔ စားၾကည့္ရင္ ေန႔စဥ္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၇၅၆ မႈရွိေနတာကို ေတြ႕ၾကရ ပါမယ္။
                ဒီထက္ ေနာက္ပိုင္းက်တဲ့ ေနာက္ထပ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုမွာ က်ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေန႔စဥ္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၉၀ဝ ထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရး ဌာန (အမ်ိဳးသား ရာဇဝတ္အမႈအခင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ျဗဴ႐ိုရဲ႕ တရားေရး စာရင္းဇယား) အဆိုအရ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၃၀၇၀၀၀) ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံထားပါတယ္။ ဒါဟာလဲ ျဖစ္ခဲ့သမွ် တကယ္ျဖစ္တဲ့ မုဒိမ္းမႈေတြရဲ႕ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ အစီရင္ခံ ထားတာျဖစ္ပါသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ တကယ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မုဒိမ္းမႈေပါင္းက ၃၀၇ ဝ၀ဝ x ၃ .၂၆၆= ၉၉၀ ၃၂၂ မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တံုးက ေန႔စဥ္မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၂၇၁၃ မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ တစ္စကၠန္႔ တစ္စကၠန္႔တိုင္းမွာ မုဒိမ္းမႈတစ္မႈႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ မုဒိမ္းသမားေတြက ေရွ႕ဆက္လို႔ ပိုပိုၿပီး အတင့္ရဲလာ စရာသာ ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ အစီရင္ခံစာအရ သိရတာကလဲ မုဒိမ္းသမားေတြထဲက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သာ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အေရးယူခံရတဲ့အမႈထဲမွာလဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႐ံုးတင္ မစစ္ေဆးခင္ကတည္းက အမႈကေန လြတ္သြား တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါကလဲ မုဒိမ္းသမားေတြထဲက ဝ .၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ လူတစ္ဦး က မုဒိမ္းမႈကို ၁၂၅ ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ဦး၊ သူ႕အေနနဲ႔ တစ္ႀကိမ္သာ အျပစ္ခံရကိန္း ရွိတယ္ဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒါကို လူတိုင္းက လက္တည့္စမ္းခ်င္စရာ ျဖစ္ေနရတာေပါ့။ အေမရိကန္ဥပေဒမွာ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ အျပစ္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုထားေပမဲ့လဲ ဒီစီရင္ခ်က္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ေတာင္ မက်ခဲ့ၾကရဖူးတဲ့။ မုဒိမ္းသမား တစ္ဦးအဖို႔ တရားဥပေဒက သူ႕အတြက္ ပထမဆံုး သက္ၫွာစြာ ေဖးေဖးမမနဲ႔ ေလွ်ာက္လဲေပးမဲ့ စီရင္ခ်က္ႀကီးလို ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ကဲ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ လူတစ္ဦးက မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၂၅ ႀကိမ္ က်ဴးလြန္တယ္။ ႐ံုးတင္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်ခံရတာက တစ္ႀကိမ္ တည္း။ ႐ံုးတင္ခံရသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တရားသူႀကီးက သက္သက္ၫွာ ၫွာနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ပဲ ခ်ဦးမွာဆိုေတာ့ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ေပေတာ့။ ဘယ္ေလာက္ထိ ေခ်ာင္သလဲ။ အတင့္ရဲစရာလဲဆိုတာ ကိုေလ။
(ဇ) အစၥလာမ့္ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါက ရရွိမဲ့ရလာဒ္
                အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အစၥလာမ့္ဥပေဒကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီ ဆိုပါစို႔။ သူတစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ၾကည့္မိတိုင္း ၾကည့္မိတိုင္းမွာ ရွက္ဖြယ္ရာ မေတာ္မတရား စိတ္ဆိုးေတြ ဝင္လာခဲ့ရင္ သူ႕မ်က္လႊာကို သူခ်လိုက္မယ္။ မိန္းမသားေတြကလဲ ဟိဂ်ာဗ္ကို ဝတ္ဆင္ထားၾကမယ္။ မ်က္ႏွာနဲ႔ လက္ကို လက္ေကာက္ဝတ္အထိသာ ေဖာ္ထားၿပီး တစ္ကိုယ္လံုး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ဝတ္စားထားမယ္။ အဲဒီအေနအထားထဲကေတာင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက မုဒိမ္းမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာ ကို ခံရမယ္။ ေမးရမဲ့ေမးခြန္းက ဒါဆိုရင္ အေမရိကမွာ မုဒိမ္းမႈႏႈန္းထားက တိုးလာမွာလား၊ တန္႔ေနမွာလား၊ ဒီထက္ ထိုးက်ဆင္းသြားမွာလား၊ သဘာဝက်က်ေျပာရရင္ က်ဆင္းသြားမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရွရီအသ္ရဲ႕ လက္ငင္းအက်ိဳး ေက်းဇူးပါပဲ။
(ဈ) လူ႕ျပႆနာမ်ားအတြက္ အစၥလာမ္မွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျဖ မ်ား ရွိေနသည္
                အစၥလာမ္က အေကာင္းဆံုးေသာ ဘဝလမ္းစဥ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ သြန္သင္ခ်က္ေတြက သေဘာတရားသက္သက္ မဟုတ္လို႔ ေလလံုးထြားခ်က္ သက္သက္ မဟုတ္လို႔ပါပဲ။ လူ႕ဘဝျပႆနာ ခပ္သိမ္း အတြက္ လက္ေတြ႕က်တဲ့အေျဖေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ေရာ လူ႕အစုအေဝးအတြက္ပါ အစၥလာမ္က အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါတယ္။ အစၥလာမ္က အေကာင္းဆံုးေသာ ဘဝလမ္းစဥ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ဆိုၿပီး ေဘာင္မကန္႔ထားတဲ့ လက္ေတြ႕က်လွတဲ့ ကမၻာ႔ဘာသာတရားတစ္ခု ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ၀ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္ (အစၥလာမ့္ အကယ္ဒမီသိပၸံ)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes