04 January 2010

ဟဇရသ္ဘီလာလ္သခင္


စြဟာဗဟ္သာဝကႀကီးရဲ႕အမည္ကဘီလာလ္အျခားအမည္တစ္ခုကအဗ္ဒြရ္ရဟ္မာန္ျဖစ္တယ္။အာဖရိကမ်ိဳးႏြယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္သူ႔ကို"ဘီလာလ္ဟဗ္ရွီ"လို႔ ေခၚၾကတယ္။ကို႐ိုက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္ထဲကထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ "အြေမၼယာဗင္န္လဟဗ္"ရဲ႕ ေက်းကြ်န္ျဖစ္တယ္။ဘီလာလ္မြတ္စလင္မ္မျဖစ္ေသးမီအခ်ိန္အထိအဲဒီေခါင္းေဆာင္ႀကီး
ကဘီလာလ္ကို ေကာင္းစြာေထာက္ပံ့ဆက္ဆံခဲ့တယ္။ဘီလာလ္ကလည္းမိမိရဲ႕သခင္ကိုနာခံမႈ၊လုပ္ေကြ်းျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္မႈမွာဝတၲရားမပ်က္ခဲ့ဘူး။ဘီလာလ္ဟာအသားမည္းကပၸလီေပါ့။အရပ္ျမင့္တယ္၊ၾကံ့ခိုင္တဲ့ကိုယ္လံုးကိုယ္
ေပါက္ရွိတယ္၊ အသံဩဇာရွိတယ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)ကမကၠာျမိဳ႕ေတာ္မွာအစၥလာမ္သာသနာကိုစတင္ေဟာၾကားေတာ့"အစၥလာမ္"ဆိုတာနဲ႔၊"အလႅာဟ္"ဆိုတာ ဘီလာလ္ရဲ႕ နားထဲကိုေရာက္လာတယ္။ ဘီလာလ္ဟာ အစၥလာမ္ကို ခ်က္ခ်င္းဘဲလက္ခံလိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တံုးကမကၠာမွာမြတ္စလင္မ္ျဖစ္တဲ့သူေတြဟာကို႐ိုက္ရွ္ကာဖိရ္ေတြရဲ႕ရန္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ရတာေၾကာင့္မိမိ
မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုထင္ထင္ရွားရွားမေျပာဝံ့ၾကဘူး။ဘီလာလ္သခင္ကလည္းမိမိမြတ္စလင္မ္ ျဖစ္တာကို
ဖံုးဖံုးဖိဖိသိုသိုဝွက္ဝွက္ေနတာေပါ့။တစ္ျခားမြတ္စလင္မ္ေတြတိုးတိုးတိတ္တိတ္နမားဇ္ဝတ္ျပဳၾကသလိုဘီလာလ္သ
ခင္ဟာလည္းနမားဇ္ဝတ္ျပဳခဲ့တယ္။တစ္ေန႔ေတာ့ဘီလာလ္သခင္နမားဇ္ဝတ္ျပဳ ေနတာကိုသူ႕ရဲ႕သခင္ကေတြ႕
သြားပါေလေရာ။ သူဟာ ဘယ္လိုမွသည္းမခံႏိုင္၊ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျဖစ္ရၿပီး ေဒါသအိုးေပါက္ကြဲေတာ့တာပဲ။
"ေဟ့-ဘီလာလ္၊ ဘာလဲ မင္းကဒိ႒ိျဖစ္သြားၿပီလား "လို႔ ေအာ္ဟစ္ေမးျမန္းေတာ့တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တံုးကမကၠာမွာရွိတဲ့ကာဖိရ္ေတြကမြတ္စလင္မ္ေတြကိုဘာသာျခားေတြ/သာသနာပေတြလို႔သတ္မွတ္
ၾကတယ္။ဘီလာလ္သခင္ဟာမုသားသံုးရမွာအလြန္စက္ဆုပ္သူျဖစ္လို႔-"ဟုတ္ပါတယ္၊ကြ်န္ေတာ္မြတ္စလင္မ္ ျဖစ္
ေနပါၿပီ"လို႔ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျဖလိုက္တယ္။ဒီေတာ့ဘာေျပာေကာင္းမလဲ၊ဘီလာလ္သခင္ကိုႀကိမ္နဲ႔ရက္ရက္
စက္စက္႐ိုက္ႏွက္ေတာ့တာပဲ။သူ႕ရဲ႕အထင္ကအ႐ိုက္အႏွက္ခံလိုက္ရရင္ဘီလာလ္သခင္စိတ္ျပန္လည္လာလိမ့္
မယ္ဆိုတဲ့အထင္နဲ႔ေပါ့။ဒါေပမဲ့သူ႕အထင္နဲ႔အျမင္လြဲသြားခဲ့တယ္။အဲဒီႀကိမ္ဒဏ္ဟာဘီလာလ္သခင္ကိုဘာမွ
မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ခဲ့ဘူး။ပိုဆိုးတာကဘီလာလ္သခင္ဟာအခုမွပဲေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းနဲ႔နမားဇ္ဖတ္ေတာ့
တယ္။အြေမၼယာကေတာ့ေလာင္ျမဳိက္ေနၿပီေပါ့။အြေမၼယာဟာဘီလာလ္သခင္ကိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ႏွိပ္စက္ေတာ့တာပဲ။
အရဗ္သဲကႏၱာရေျမဟာဘယ္ေလာက္အပူခ်ိန္ျပင္းထန္လိုက္သလဲ။အလြန္ပူျပင္းတဲ့ေန႔ေတြမွာဆိုရင္ ေန႔လည္
မြန္းတည့္ခ်ိန္မွာသဲရဲ႕အပူရွိန္ေၾကာင့္သစ္ေစ့သစ္သီးေတာင္က်က္သြားႏိုင္တယ္။အြေမၼယာဟာဘီလာလ္သခင္
ကိုကိုယ္လံုးတီးခြ်တ္ၿပီး၊အဲဒီသဲပူေပၚမွာၾကိဳးတုပ္ၿပီးလွဲခိုင္းထားတယ္။ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕ေက်ာျပင္တစ္ခုလံုးဟာ
သဲပူေၾကာင့္ေလာင္ျုမိက္သြားတယ္။ ေက်ာျပင္မွာမီးေလာင္ဖုေတြလိုထလို႔ေပါ့။ဘီလာလ္သခင္ဟာႏႈတ္ကတစ္
စက္မွမၿငီးျငဴဘဲၾကံ့ၾကံ့ခံေနခဲ့တယ္။အြေမၼယာကေတာ့ပိုၿပီး ေဒါသမီးေတာက္ေလာင္လာတယ္။သူဟာဘီလာလ္ သခင္ကိုအျပင္းထန္ဆံုးဒုကၡေပးဖို႔ကိုစီစဥ္ေတာ့တာပဲ။ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူျပင္းၿပီးအင္မတန္ေလးလံလွတဲ့ေက်ာက္
တံုးႀကီးတစ္ခုကိုဘီလာလ္သခင္ရဲ႕ရင္ဘတ္ေပၚမွာထပ္ဖိထားလိုက္တယ္။ဘီလာလ္သခင္ဟာဟိုဘက္ဒီဘက္ လွည့္လို႔မရေတာ့ဘူး၊ အသက္႐ွဴရပ္မတတ္လည္း ခံစားေနရတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အြေမၼယာက-"ေဟ့-ဘီလာလ္ မင္း အစၥလာမ္ကိုစြန္႔မယ္မဟုတ္လား" လို႔ေမးေတာ့ဘီလာလ္သခင္ဟာ-" အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းရွိေတာ္မူတယ္ " လို႔ျပန္ေျဖတယ္။ အြေမၼယာဟာေဒါသပုန္ထၿပီး ႀကိမ္နဲ႔ဆင့္ကာဆင့္ကာ႐ိုက္ႏွက္ ျပန္ေတာ့တယ္။
"႐ိုက္တယ္ကြာ၊ ႐ိုက္တယ္ကြာ၊ ေသေအာင္ကို႐ိုက္မယ္ ဒါမွမင္း အစၥလာမ္ကိုစြန္႔မွာ"လို႔ ေျပာေျပာၿပီး ႐ိုက္တယ္။ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕ႏႈတ္ဖ်ားကေတာ့-" အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းရွိေတာ္မူတယ္ " တ။ဲ့
ဒီ"အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းရွိေတာ္မူတယ္"ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာကာဖိရ္ေတြရဲ႕ရင္ကိုတုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစ
တယ္။အြေမၼယာဟာဘယ္ေလာက္ ေဒါသမႊန္သြားသလဲဆိုရင္ကိုယ့္လက္ေတြကိုကိုက္ခဲမိမတတ္ေအာင္ပါပဲ။ဘီ
လာလ္သခင္ကို အစာမေကြ်း၊ ေရမတိုက္ဘဲ အငတ္ထားခဲ့တယ္။ အသက္ထြက္လုမတတ္ပါပဲ။ ဘီလာလ္ သခင္က-"ေရ၊ ေရ"လို႔ေတာင္းတဲ့အခါအြေမၼယာက"ေဟ့ဘီလာလ္၊ငါမင္းကိုထမင္းေရာ၊ေရေရာေလာကမွာ မင္းလိုခ်င္တဲ့စည္းစိမ္ေရာမင္းကိုေပးမယ္ကြာ၊မင္းကသာအစၥလာမ္ကိုစြန္႔လိုက္"လို႔ေျပာတယ္။
ဘီလာလ္သခင္က-" အစၥလာမ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ အေၾကာထဲကို စိမ့္ဝင္ေနပါၿပီ၊ သင္ကြ်ႏု္ပ္ကို အေသသတ္လဲ အစၥလာမ္သာသနာကိုေတာ့ကြ်ႏု္ပ္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါ။"လို႔ျပန္ေျဖတယ္။တစ္ေန႔မွာအြေမၼယာဟာအႀကံနဲ႔" ေဟ့- ဘီလာလ္ မင္းအစၥလာမ္ကိုမစြန္႔ခ်င္လည္း ေနေပါ့ကြာ၊ ဒါေပမယ့္ နမားဇ္ဆိုတာကိုေတာ့မဖတ္နဲ႔ေတာ့ကြာ" လို႔ေျပာတယ္။ဘီလာလ္သခင္က - " နမားဇ္ဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕မ႑ိဳင္၊ အစၥလာမ္ရဲ႕ ေက်ာ႐ိုး၊ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကိုခဝပ္မႈျုပတဲ့ နာခံတဲ့သ႐ုပ္ပဲ။ နမားဇ္မဖတ္ရင္ မြတ္စလင္မ္ဆိုတာ ရွိမေနေတာ့ဘူး" လို႔ ျပန္ေျဖတယ္။အြေမၼယာကေတာ့ဘီလာလ္သခင္ဆီကဒီလိုတစ္စစီတစ္စစီျဖဳတ္သြားရင္၊ ေနာက္ဆံုး
အစၥလာမ္ဆိုတာတစ္ခုလံုးျပဳတ္သြားမယ္ေပါ့။အဲဒီေတာ့မြတ္စလင္မ္ဆိုတာလဲေပ်ာက္ၿပီေပါ့။ဒါေပမယ့္
ဘီလာလ္သခင္ဟာျပည့္ဝတဲ့မြတ္စလင္မ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေတာ့သူထင္သလိုျဖစ္မလာဘူးေပါ့။အြေမၼယာ
ဟာအျငဳိးပိုထားေတာ့တယ္။ဘီလာလ္သခင္ကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ဒုကၡေပးၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေတာ့တယ္။
ၾကာပြတ္နဲ႔႐ိုက္ႏွက္တဲ့အခါ၊ဘယ္ေလာက္႐ိုက္သလဲဆိုရင္ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕တစ္ကိုယ္လံုးရစရာမရွိေအာင္
စုတ္ၿပဲဖူးေယာင္ေနေတာ့တယ္။

အဲဒီလို႐ိုက္ၿပီးေမ်ာ့ေမ်ာ့ေလးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာအြေမၼယာကဘီလာလ္သခင္ကို"ေဟ့ေကာင္ဘီလာလ္၊မင္း
အစၥလာမ္ကိုစြန္႔လိုက္ကြာ။ မင္းလိုခ်င္တာကိုငါေပးမယ္ "လို႔ေျပာတယ္။ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကေတာ့ တစ္ခြန္းတည္းပဲ၊ " အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းရွိေတာ္မူတယ္"တဲ့။
အြေမၼယာဟာၫွဥ္းပမ္းရင္း၊ႏွိပ္စက္ရင္း၊႐ိုက္ရင္းႏွက္ရင္းနဲ႔သူသာေမာသြားတယ္။ထင္သလိုလံုးဝမျဖစ္လာ
ခဲ့ဘူး။ေနာက္ဆံုးမွာအရက္စက္ဆံုးနည္းကိုအြေမၼယာသံုးေတာ့တယ္။သူ႔ရဲ႕ ေၾကးကြ်န္ေတြထဲကတကယ့္လူ
ေပလူေတေတြလက္ထဲအပ္ၿပီး ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕လည္ပင္းမွာ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ေစၿပီးျုမိ႕ထဲလမ္းေတြထဲမွာ ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲခိုင္းေတာ့တယ္။လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္းၾကာပြတ္နဲ႕႐ိုက္၊ခဲနဲ႔ေပါက္နဲ႔ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕
ကိုယ္မွာ ေသြးသံရဲရဲဖံုအလူးလူးေပါ့။အဲဒီအခ်ိန္မွာဘီလာလ္သခင္ကိုဝိုင္းၿပီးႏွိပ္စက္ၾကတဲ့ယုတ္မာပက္စက္
လွတဲ့လူေတြက"ေဟ့ဘီလာလ္၊အစၥလာမ္ကိုစြန္႔ပါၿပီလို႔ေျပာေလကြာ"လို႔ဝိုင္းဝန္းေျပာဆိုၾကတယ္။
ဘီလာလ္သခင္က-"က်ဳပ္အသက္ ေပးလိုက္မယ္၊အစၥလာမ္ကိုဘယ္ေတာ့မွမစြန္႔ဘူး"လို႔အေျဖေပးလိုက္
တယ္။ အယုတ္တမာေတြဟာ ေဒါသထြက္ၿပီး ဘီလာလ္သခင္ကိုဝိုင္း႐ိုက္ၾကတယ္။ ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကေတာ"အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းရွိေတာ္မူတယ္"ဆိုတဲ့စကားလံုးရယ္၊"အလႅာဟ္"
ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ သူ႕အေျဖပဲ။ဘီလာလ္သခင္နမားဇ္ဝတ္ျပဳတဲ့အခါ သူတို႔ပိုၿပီးေႏွာက္ယွက္ၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲေႏွာက္ယွက္ေႏွာက္ယွက္ဘီလာလ္သခင္ဟာနမားဇ္ကိုမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းဝတ္ျပဳခဲ့တယ္။
ကာဖိရ္ေတြဟာဘယ္ေလာက္မ်ားအေႏွာက္အယွက္ေပး၊ဒုကၡေပးသလဲဆိုရင္အေတာ္အတန္အသည္းမာ
တဲ့ကာဖိရ္ေတြေတာင္ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕အျဖစ္ကိုၾကည့္ၿပီးသနားၾကင္နာစိတ္ေတြေပၚလာခဲ့တယ္။
မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ဘီလာလ္သခင္အေပၚျပဳမူေနတဲ့ အေတာမသတ္တဲ့ ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈေတြကိုျမင္ၿပီးစိတ္ထဲမွာမခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ၾကရတယ္။ဒါေပမယ့္ဘာတတ္ႏိုင္
မွာလဲ၊မြတ္စလင္မ္လူနည္းစုကေလးရယ္။ေအာင့္အီးသည္းခံေနၾကရတယ္။ဘီလာလ္သခင္အတြက္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွာဒိုအာဆုမြန္ေတာင္းေပး႐ံုပဲတတ္ႏိုင္ၾကတယ္။တစ္ေန႔ေတာ့အြေမၼယာ
ဟာဘီလာလ္သခင္ရဲ႕ရင္ဘတ္ေပၚမွာေလးလံတဲ့ေက်ာက္တံုးႀကီးတစ္တံုးတင္ၿပီးအေသသတ္မယ္လုပ္
ေနတံုး အဗူဗကရ္သခင္ႀကီးေတြ႕သြားၿပီး သိပ္သနားသြားတယ္။
အြေမၼယာကို-
"ေဟ့-အြေမၼယာ၊ လူတစ္ေယာက္ကို ဒီေလာက္အၾကင္နာ ကင္းမဲ့တဲ့နည္းနဲ႔ရက္စက္လွခ်ည္လား၊ ဘီလာလ္ဟာ သင့္လိုပဲ လူသားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒီလိုလူမဆန္တဲ့အလုပ္ေတြ မလုပ္ပါနဲ႔" အြေမၼယာက မ်က္ႏွာ႐ံႈတြၿပီး အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔"ဘီလာလ္ဟာ လူမဟုတ္ဘူးဗ်၊ ကြ်န္-ကြ်န္၊ က်ဳပ္ရဲ႕ကြ်န္၊ က်ဳပ္က သူ႕သခင္၊သူ႕ကို အေရဘဲစုတ္စုတ္၊ တစ္ကိုယ္လံုး အပိုင္းပိုင္းအတစ္တစ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး က်ဳပ္မွာရွိတယ္။ ဘီလာလ္ဟာတကယ့္ကိုကြ်န္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဗ်၊သိရဲ႕လား၊ဒါေပမယ့္သူဒိဌိျဖစ္
သြားၿပီ၊ ဘယ္လိုပေယာဂဖမ္းစားသြားတယ္မသိဘူး၊ ဒီအကုသိုလ္ေကာင္က ေပးသမွ်ဒုကၡကိုေပခံတယ္။ က်ဳပ္လည္းသူ႔ကိုၫွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တာအေမာဘဲအဖတ္တင္တယ္။ဘာကမ်ားသူ႕အသက္ကိုထိန္းထားသလဲ
မေျပာတတ္ဘူး၊ ေတာ္ေတာ္အသက္ျပင္းတဲ့ေကာင္၊ ေသကိုမေသဘူး၊က်ဳပ္ပိုၿပီးမေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့လူ
ေတြကေတာ့ဘီလာလ္ကိုလွည့္ျဖားၿပီးလမ္းမွားေရာက္ေအာင္၊ဒိဌိျဖစ္ေအာင္ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့လူေတြကိုပဲ၊
အခု ဒီေကာင္က်ဳပ္အတြက္ေတာ့ ဘာမွအသံုးမက်ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ား သိပ္သနားလွတယ္ဆိုရင္ သူ႕ကိုဝယ္လိုက္ေပါ့ဗ်ာ"အဗူဗကရ္သခင္ကဒီလိုဝယ္လိုက္ခ်င္တာနဲ႔ အေတာ္ဘဲေပါ့။ ဘီလာလ္ကို သူ႕သခင္ဆီကအသျပာေပးၿပီးဝယ္လိုက္တယ္။အိမ္ေခၚသြားၿပီးဘီလာလ္ရဲ႕ကိုယ္ေပၚကထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ေတြကိုေဆးကုေဆးထည့္လုပ္ေပးတယ္။ဘီလာလ္ေနလဲေကာင္းသြားေရာသူ႕ကိုကြ်န္အျဖစ္ကအၿပီး
အျပတ္လႊတ္လိုက္တယ္။ ဘီလာလ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားလို႔ အတိုင္းမသိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္သြားေတာ့တယ္။ဘီလာလ္သခင္ဟာတမန္ေတာ္ျမတ္္ (صلي الله عليه و سلم) ကိုအေပၚယံအခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ခ်စ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ရင္ထဲကစြဲစြဲၿမဲၿမဲ ခ်စ္ေဇာဝင္ေနတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ရွိရာကိုသြားၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွာဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ျပဳေနေတာ့တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကလည္းဘီလာလ္သခင္အေပၚမွာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူရွာတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္္
(صلي الله عليه و سلم)
အေပၚအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္ကဟစ္ဂ်ရတ္အမိန္႔က်ေရာက္လာေတာ့တမန္ေတာ္ျမတ္
နဲ႔စြဟာဗဟ္သခင္ေတြတိုးတိုးတိတ္တိတ္မကၠာဟ္ျမဳိ႕ကေနမဒီနာျမိဳ႕ကိုဟစ္ဂ်ရတ္လုပ္သလိုဘီလာလ္
သခင္ဟာလည္းဟစ္ဂ်ရတ္လုပ္ခဲ့တယ္။

ဘီလာလ္သခင္အေနနဲ႔ရလိုက္တဲ့ ဂုဏ္ယူစရာအေကာင္းဆံုးအခြင့္ထူးႀကီးကေတာ့အစၥလာမ္ရဲ႕ပထမဦးဆံုး "မိုအပ္ဇင္"နိဗၺာန္ေဆာ္အျဖစ္ခံအပ္ခံရျခင္းပါဘဲ။ဟစ္ဂ်ရီ၁ခုႏွစ္ထိမြတ္စလင္မ္ေတြအဖို႔နမားဇ္အတြက္
ဘယ္လိုဖိတ္ေခၚရမယ္ဆိုတာသတ္မွတ္ခ်တ္ ဘာမွမရွိေသးပါဘူး။ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္တဲ့သူေတြက သူတို႔ရွိခိုးပူေဇာ္တဲ့အခါ ခ႐ုသင္းမႈတ္ၾကတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြက ေခါင္းေလာင္းထိုးၾကတယ္။ ယဟူဒီကေတာ့တံပိုးခရာမႈတ္ၾကတယ္။မြတ္စလင္မ္ေတြမွာနမားဇ္ကိုအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔၊ဂ်မာအတ္
အစုအေဝးနဲ႔ဝတ္ျပဳဖို႔အမိန္႔ေတာ္ေရာက္လာေတာ့နမားဇ္အခ်ိန္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ဟုစည္းၾကမလဲဆို စဥ္းစားၾကရေတာ့တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကေတာ့ နမားဇ္အခ်ိန္ေရာက္ရင္ က်န္တဲ့လူေတြကို လိုက္ေခၚခိုင္းမယ္ေပါ့။ အိုမရ္သခင္က အႀကံေပးတယ္။ နမားဇ္ခ်ိန္ေရာက္ရင္ "အတ္စြလာတု ဂ်ေမအဟ္"လို႔ဟစ္ေၾကြးလိုက္ရင္မေကာင္းဘူးလားလို႔၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)
က လက္ခံသေဘာတူလိုက္တယ္။ ဟစ္ေႀကြးမယ့္သူကိုရွာလိုက္ေတာ့- ဘီလာလ္သခင္ဟာ အသံဩဇာ
သိပ္ေကာင္းတယ္၊သူ႕အသံကို၂မိုင္၊၃မိုင္ေလာက္ကေတာင္ၾကားႏိုင္တယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္ကဘီလာလ္
သခင္ကိုမိုအပ္ဇင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ေတာ္မူလိုက္တယ္။ရက္သိပ္မၾကာခင္ပဲ၊ အိုမရ္သခင္ဟာ ညဘက္အိပ္မက္ထဲမွာ အဇာန္အေၾကာင္းအိပ္မက္မက္တယ္။ အိပ္ရာက လန္႔ႏိုးၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ထံမွာ မိမိအိပ္မက္အေၾကာင္း အလံုးစံုေလွ်ာက္ထားတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)က အိုမရ္သခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲကၾကားရတဲ့ အဇာန္ဆိုနည္းကိုႏွစ္ျခဳိက္ လက္ခံေတာ္မူတယ္။ ဘီလာလ္သခင္ကိုေခၚၿပီးအဲဒီအတိုင္းအဇာန္ဟစ္ေၾကြးဖို႔အမိန္႔ေပးေတာ္မူတယ္။ဒီေန႔ကမၻာမွာမြတ္စ
လင္မ္ေတြဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ေခတ္ကဟစ္ေၾကြးခဲ့တဲ့အဲဒီ့အဇာန္ေပးနည္းအတိုင္းဟစ္ေၾကြးလ်က္ရွိ
ေနၾကတယ္။တစ္ေန႔မနက္ေစာေစာဖဂ်ရ္နမားဇ္ဝတ္ျုပဖို႔အတြက္ ဘီလာလ္သခင္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အိမ္ေတာ္ကို သြားေရာက္ၿပီး အိမ္အဝေရာက္ေတာ့ (အက္စြလာသ္တုခုိင္းရြမ္မီနက္ေနာင္(မ္))လို႔ အသံျုပဳလိုက္တယ္။ ဒီစကားလံုးကို တမန္ေတာ္ျမတ္အေတာ္ကို ႏွစ္ျခိဳက္သြားေတာ္မူတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းမနက္ဖဂ်ရ္စြလာတ္အဇာန္ေပးရာမွာ အဲဒီစကားလံုးကိုထည့္သြင္းဟစ္ေၾကြးဖို႔ အမိန္႔ေပးေတာ္မူတယ္။

အဇာန္ဟာနမားဇ္ကိုဂ်မာအတ္အစုအေဝးနဲ႔ဝတ္ျပဳဖို႔မြတ္စလင္မ္ေတြကိုဖိတ္ေခၚေနတဲ့အျပင္တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တစ္ဆူတည္းသာကိုးကြယ္ရာရွိေၾကာင္းတစ္ေန႔မွာငါးႀကိမ္ငါးခါ ေၾကြးေၾကာ္
ေၾကညာေနျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ဟစ္ဂ်ရီ၁၁ခုႏွစ္မွာကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး"ဝဖြာတ္" ျဖစ္ေတာ္မူ
တယ္။ဘီလာလ္သခင္ဟာဘယ္ေလာက္အထိပူေဆြး ေသာကယူၾကဳံမရျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုရင္အဇာန္လံုးဝမ
ဆိုေတာ့ဘူး။စြဟာဗဟ္ သာဝကေတာ္အခ်ိဳ႕ကဘီလာလ္သခင္ပဲအဇာန္ဆိုပါလို႔ဝိုင္းဝန္းတိုက္တြန္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ဘီလာလ္သခင္ကအဇာန္မေပးေတာ့ဘူး။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စြဟာဗဟ္အမ်ားစုက မရမေနဝိုင္းေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘီလာလ္သခင္က-"ကြ်န္ေတာ္ အဇာန္မေပးပါရေစနဲ႔ဗ်ာ၊ အဇာန္ေပးတဲ့အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕မ်က္ႏွာေတာ္ဟာကြ်န္ေတာ္ေရွ႕မွာေပၚေပၚလာလို႔ပါ။ကြ်န္ေတာ္စိတ္မထိန္းႏိုင္လို႔ပါ။ကြ်န္ေ
တာ့ကိုအဇာန္ေပးဖို႔အၾကပ္မကိုင္ၾကပါနဲ႕ဗ်ာ"လို႔ ဝမ္းပမ္းတနည္းေတာင္းပန္ရွာတယ္။ဘီလာလ္သခင္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم) ကိုသတိရဝမ္းနည္း ပူေဆြးမႈကိုေျပေပ်ာက္ေစဖို႔အတြက္၊ စစ္တပ္မွာပါဝင္ၿပီး ေဂ်ဟဒ္ဆင္ႏႊဲဖို႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံဘက္ထြက္ခဲ့ေတာ့တယ္။
ခလီဖာသမၼတႀကီးအုမရ္သခင္ (رضي الله تعالي عنه)လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ဆီးရီးယားတစ္ျပည္လံုးနီးနီးမြတ္စလင္မ္ေတြျဖစ္ေနၿပီေလ။အုမရ္သခင္ဟာပါ
လက္စတိုင္းနဲ႔ေဂ်႐ုစလင္ျမိဳ႕ကိုအသာတၾကည္ပဲသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘီလာလ္သခင္ဟာ အုမရ္သခင္နဲ႔လာေတြ႕ရွာတယ္။သမၼတႀကီးအုမရ္သခင္ဟာဘီလာလ္သခင္ကိုအေရးတယူျပဳစုဆက္ဆံခဲ့တယ္။
တေန႔မွာနမားဇ္အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မုဂ်ာဟိဒ္စစ္သည္ေတာ္ေတြကသမၼတအုမရ္ကိုဝိုင္းဝန္းေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။ ဘီလာလ္သခင္ကို အဇာန္ေပးခိုင္းပါလို႔။ အုမရ္သခင္ကဘီလာလ္သခင္ကိုအဇာန္ေပးပါလို႔ေျပာေတာ့- ဘီလာလ္သခင္က"ကြ်န္ေတာ္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم) ဝဖြာတ္ျဖစ္ၿပီးကတည္းကအဇာန္မေပးေတာ့ဘူးလို႔စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့သမၼတႀကီးရဲ႕အမိန္႔ကိုေတာ့
ကြ်န္ေတာ္ဘယ္လိုပယ္ရွားလို႔ရပါ့မလဲ။သမၼတႀကီးဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ကဂ်ႏၷတ္ဝင္ေတြအျဖစ္သတင္းေကာင္းေပးျခင္း
ခံရသူေတြအထဲမွာအပါအဝင္ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။ဒါေပမယ့္ကြ်န္ေတာ္တစ္ခုေတာ့ေတာင္းပန္ပါရေစသမၼတႀကီး
၊ေနာက္ေနာင္ကိုအဇာန္ေပးဖို႔ကြ်န္ေတာ့ကိုဘယ္ေတာ့မွအတင္းအၾကပ္မခိုင္းပါနဲ႕လို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့ရင္
ထဲမွာမေကာင္းလြန္းလို႔ပါ။မထိန္းႏိုင္လြန္းလို႔ပါ"လို႔ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရွာတယ္။
ဘီလာလ္သခင္ဟာ အဇာန္စတင္ဟစ္ေၾကြးေတာ့တယ္။
( ----- الله أكبر‎ ------- الله أكبر‎ )
(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အႀကီးက်ယ္အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ္မူ၏)

အဇာန္သံၾကားရတဲ့ စြဟာဗဟ္သာဝကေတာ္ ေတြရဲ႕မ်က္ေစ့ထဲမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ေခတ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ရွိစဥ္က အေျခအေနမ်ိဳး တရိပ္ရိပ္ ျပန္ေပၚလာတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلي الله عليه و سلم) ကို လြမ္းဆြတ္ တမ္းတသတိရၾကေတာ့တယ္။ လူတိုင္းရဲ႕မ်က္ႏွာမွာ မ်က္ရည္ေတြ
တေတြေတြစီးက်လို႔ေပါ့။စြဟာဗဟ္သာဝကႀကီးအိုင္ဗိုင္ဒ္နဲ႔ဟဇရသ္မုအားဇ္တို႔ဆိုရင္ငိုရင္းငိုရင္းကိုယ့္ကိုယ္ကိုထိန္းမႏိုင္
သိမ္းမရျဖစ္ခဲ့ၾကရေတာ့တယ္။အုမရ္သခင္ဆိုတာလဲ႐ိႈက္ႀကီးတငင္ငိုယိုမိေတာ့တာပဲ။အဇာန္ေပးေနတဲ့ဘီလာလ္သခင္
ရဲ႕ပါးျပင္မွာဆိုလည္းမ်က္ရည္ေတြတေတြေတြစီးက်လို႔ေနတယ္။ဘယ္ေလာက္မ်ားဝမ္းနည္းပူေဆြးစရာ ေကာင္းလိုက္
သလဲဆိုရင္စြဟာဗဟ္သာဝကေတာ္တိုင္းဟာအဇာန္သံၾကားၿပီးရင္ကြဲလုမတတ္ခံစားၾကရတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلي الله عليه و سلم) ဝဖြာတ္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးရမႈဟာသာဝကႀကီး ဘီလာလ္သခင္ရဲ႕သက္တမ္းတစ္ခုလံုးကိုဖိစီးေနေတာ့တယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအေပၚဘယ္ေလာက္အခ်စ္ႀကီးတဲ့
သာဝကႀကီးပါလိမ့္။
သာဝကေတာ္ႀကီး ဘီလာလ္သခင္ဟာ ဟစ္ဂ်ရီ ၂၀ ခုႏွစ္၊ သမၼတႀကီးအိုမရ္သခင္(رضي الله تعالي عنه) လက္ထက္ေတာ္မွာပဲအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ခံယူေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အဗၺဒြလ္အဇီးဇ္စုိးဝင္း
(ေမာ္လာနာစြာဒစ္ဟူစိန္၏ "အစၥလာမ့္သူရဲေကာင္းမ်ား" စာအုပ္မွ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes