05 January 2010

မြတ္စလင္ေတြဟာအေျခခံဝါဒီမ်ားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီေတြပဲလား။


အေမး

မြတ္စလင္ အမ်ားစုႀကီးက ဘာေၾကာင့္ အေျခခံဝါဒီေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒီေတြ ျဖစ္ေနၾကရတာပါလဲ။

အေျဖ   ။     ။ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)
ဘာသာေရးေဆြးေႏြးၾကရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာ႔အေရး ေဆြးေႏြးဝိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း မြတ္စလင္ေတြကို မၾကာခဏဆိုသလို ဒီေမးခြန္းကိုပဲ သံကုန္ဟစ္ဆိုလာၾကတယ္။ အစၥလာမ္ရယ္ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ သတင္းမွား သက္သက္ကိုသာ သဲသဲမဲမဲ ေဖာ္ျပေနခဲ့ၾကတဲ့ မီဒီယာပံုစံတိုင္းလိုပဲ မြတ္စလင္ေတြကိုဆို ပံုေသ႐ိုက္သြင္း ေဖာ္ျပေန ၾကပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ဒီလိုသတင္းအခ်က္အလက္မွားေတြနဲ႔ အမွားဝါဒ ျဖန္႔ခ်က္ေတြေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပဲ မြတ္စလင္ေတြ အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြကို ဦးတည္ ေပၚေပါက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုကလာဟိုးမား ဗံုးေဖာက္ကြဲမႈ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္မီဒီယာေတြမွာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးကို သတင္းစာေတြထဲကေနၿပီး ခပ္သြက္သြက္ကေလး ႏွက္လိုက္ပံုက “ဒီတိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ကြယ္မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစီမႈႀကီး ရွိေန”ဆိုတဲ့ ေရးသားခ်က္လိုမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ လက္သည္တရားခံက အေမရိကန္စစ္သား တစ္ဦးဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။
အခု အေျခခံဝါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဝါဒရယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ပိုင္းျခား ၾကည့္ၾကပါစို႔လား။
၁။       အေျခခံဝါဒီ၏ အဓိပၸါယ္
အေျခခံဝါဒီဆိုတာဟာ မိမိ လိုက္နာေနတဲ့ သီအိုရီ သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒတစ္ခုကို အေျခခံက်က် လိုက္နာသြားသူကို ေခၚတာပါ။ လူတစ္ဦးဟာ ဆရာဝန္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔အတြက္ သူ႕အေနနဲ႔ ေဆးပညာရဲ႕ အေျခခံေတြကို သိရမယ္၊ လိုက္နာရမယ္၊ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးရပါမယ္။ လူတစ္ဦးဟာ သခ်ၤာပညာေက်ာ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ ရင္လည္း သူ႕အေနနဲ႔ သခ်ၤာပညာရပ္ရဲ႕ အေျခခံေတြကို သိရမယ္။ လိုက္နာ ရမယ္။ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးသြားရမယ္။ သူဟာ သခ်ၤာပညာအရာမွာ အေျခခံဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ လူတစ္ဦးက သိပၸံပညာရွင္ ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ရင္ သိပၸံပညာရပ္ရဲ႕ အေျခခံမ်ားကို သိလည္း သိသင့္တယ္။ လိုက္လည္း လိုက္နာသင့္တယ္။ လက္ေတြ႕လဲ က်င့္ေဆာင္ သြားရပါမယ္။ သိပၸံပညာနယ္ပယ္မွာ သူဟာ အေျခခံဝါဒီ တစ္ဦး ျဖစ္သင့္တယ္။
၂။       အားလံုးေသာ အေျခခံဝါဒီေတြဟာ မတူညီၾကပါဘူး။
အားလံုးေသာ အေျခခံဝါဒီမ်ားကို ဝါးလံုးရွည္နဲ႔ သိမ္းႀကံဳးၿပီးေတာ့ မရမ္းသင့္ပါဘူး။ အေျခခံဝါဒီအားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္းပဲလို႔ေရာ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လဲ အဆိုးႀကီးပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ပါ အမ်ိဳးအစားမခြဲႏိုင္ပါဘူး။ အေျခခံ ဝါဒီတစ္ဦးဦးအေပၚ ဒီလိုမ်ိဳး အမ်ိဳးအစားခြဲဖို႔က အေျခခံဝါဒီတစ္ဦးအေနနဲ႔ သူလႈပ္ရွားရာနယ္ပယ္နဲ႔ သူ႕လႈပ္ရွားမႈအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။ အေျခခံဝါဒီ ဓါးျပ သို႔မဟုတ္ သူခိုးတစ္ဦးက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အႏၱရာယ္ သင့္ေစႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သူပဲ။ လူတစ္ဦးဟာ အေျခခံဝါဒီ ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သူက လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို အက်ိဳးျပဳသူပဲ။ ေလးစားဂုဏ္ေပးမႈ အထားခံရဆံုးသူပဲ။
၃။       အေျခခံဝါဒီ မြတ္စလင္တစ္ဦး ျဖစ္ရတာကို ကြ်န္ေတာ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္
အလႅာဟ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က အေျခခံဝါဒီ မြတ္စလင္တစ္ဦးပဲ။ အစၥလာမ္ရဲ႕ အေျခခံေတြကို သိလဲသိ၊ လိုက္လဲ လိုက္နာၿပီး လက္ေတြ႕လဲ က်င့္သံုးေနသူပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္ အေျခခံဝါဒီ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္ရတာကိုလည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစၥလာမ္ရဲ႕ အေျခခံဝါဒေတြက လူသားထုႀကီးနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို အက်ိဳးျပဳေနလို႔ပဲေလ။ ၿခံဳငံုဆိုရရင္ လူသားထုႀကီး တစ္ရပ္ လံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အႏၱရာယ္သင့္ေစတဲ့ အခ်က္ကို အစၥလာမ္ရဲ႕ ဘယ္အေျခခံတစ္ခုမွာမွ မေတြ႕ၾကရလို႔ပါပဲ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကပဲ အစၥလာမ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ ေတြ ဝိုင္းျခာပတ္ေနၿပီး အစၥလာမ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကပဲမေလ်ာ္မကန္ ျဖစ္ေနတယ္။ သမာသမတ္ မက်ဘူးဆိုၿပီး သတ္မွတ္ ေနခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္လို႔သာ လူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အစၥလာမ္ရဲ႕ သြန္သင္ ခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းတဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ အခ်က္က်က် ပိုင္းျခားဆန္းစစ္ ၾကည့္သြားမယ္ဆိုရင္ အစၥလာမ္က လူတစ္ဦးခ်င္းကိုေရာ လူ႕အသိုင္းအ ဝိုင္းႀကီးကိုပါ အျပည့္အဝႀကီး အက်ိဳးျပဳေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေနၿပီး လြတ္ထြက္သြားစရာ မရွိပါဘူး။
၄။       Fundamentalist  ရဲ႕ အဘိဓါန္လာ အဓိပၸါယ္
ဝက္ဗ္စတား (Webster) အဘိဓါန္အရ (Fundamentalist) အေျခခံဝါဒဆိုတာဟာ ၂၀ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ ေစာေစာပိုင္းမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ တဲ့ အေမရိကန္ ပ႐ိုတက္စတင့္ဝါဒရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုလို႔ ဆိုထား ပါတယ္။ ဒီဝါဒက ေခတ္သစ္ဝါဒကို တုန္႔ျပန္တယ္။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ေရးရာမွာေရာ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းမွာသာမက လံုးေစ့ပါဠ္ ေစ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းျပဳမႈ အရမွာပါ လံုးဝ အမွားကင္းတယ္ရယ္လို႔ ဒီဝါဒီေတြက အေလးကဲ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို ထာဝရ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္လာ စကားစစ္စစ္အျဖစ္ ယံုၾကည္ရမယ္ဆိုၿပီး အေလးအနက္ ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အေျခခံဝါဒ (Fundamentalism) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ အစတံုးက သမၼာက်မ္းစာဟာ ဘာအမွား အယြင္း တစ္စံုတရာရာမွ မပါရွိတဲ့ က်မ္းဆိုၿပီး ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အုပ္စုတစ္စုအတြက္ ရည္စူးၿပီး သံုးစြဲခဲ့တဲ့ အေခၚအေဝၚသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္စဖို႔ဒ္ အဘိဓါန္အရ အေျခခံဝါဒ (Fundamentalism) ဆိုတာဟာ ဘာသာတရား တစ္ခုခု အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ရဲ႕ ေရွးက်တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံက်တဲ့ အယူဝါဒမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာသြားတဲ့ သူေတြကို ဆိုလိုတာပါ။
ကေန႔မွာေတာ့ လူတစ္ဦးက အေျခခံဝါဒီ (Fundamentalism) ဆိုတဲ့ စကားကို အသံုးျပဳလာၿပီဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ မြတ္စလင္တစ္ဦးကို ျမင္ေယာင္ၿပီး ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းတာ ျဖစ္ေန ပါတယ္။
၅။       မြတ္စလင္တိုင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ (terrorist) တစ္ဦး ျဖစ္သင့္သည္
မြတ္စလင္တိုင္းက အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ တစ္ဦး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီဆိုတာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ေပၚေပါက္ေစသူကို ေခၚဆိုတာ ပါ။ သူခိုးဓါးျပတစ္ဦးဟာ ရဲကိုျမင္တာနဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ ဝင္သြားေတာ့တာပဲ။ ရဲက သူခိုးဓါးျပအတြက္ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ အလား တူပဲ မြတ္စလင္တစ္ဦးကလည္း လူ႕ေလာကႀကီးကို ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ ေစတဲ့ သူခိုးဓါးျပနဲ႔ မုဒိမ္းသမားေတြလို ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြအတြက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ တစ္ဦး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို ေလာကကို အလွဖ်က္သူ မ်ားဟာ မြတ္စလင္တစ္ဦးကိုျမင္ရင္ အဲဒီသူကို ေၾကာက္ရြံ႕သြားေစရပါမယ္။ သာမန္ ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာ အေၾကာက္တရားကို ေပၚေပါက္လာေစတဲ့ သူမ်ိဳးကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီလို႔ ေခၚၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ စစ္မွန္တဲ့ မြတ္စလင္ကေတာ့ သာမန္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မသမာသူတစ္စုအတြက္သာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီျဖစ္သင့္တာမ်ိဳးပါ။ တကယ္စင္စစ္ဆို မြတ္စလင္တစ္ဦးဟာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ မူလဘူတသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
၆။       အလားတူ ပုဂိၢဳလ္ကို အလားတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ  ဘြဲ႕တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုလိုတာက အၾကမ္းဖက္ဝါဒီတို႔ ဒါမွမဟုတ္ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီတို႔ ဆိုၿပီး တပ္ၾကတယ္။
ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အိႏိၵယလူမ်ိဳးတို႔ လြတ္လပ္ေရးမရ ခင္တံုးက အၾကမ္းမဖက္တဲ့ဝါဒကို မက်င့္သံုးၾကတဲ့ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ အခ်ိဳ႕ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ဝါဒီေတြ ဆိုၿပီး တံဆိပ္တပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အလားတူ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဒီပုဂိၢဳလ္ေတြကိုပဲ အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ေတြဖက္ကက်ေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ားဆိုၿပီး ဩဘာ ေပးမဆံုး ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ တူညီတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြကို တူညီတဲ့လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမွာပဲ တံဆိပ္ႏွစ္မ်ိဳး တပ္ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ဖက္က အၾကမ္းဖက္ ဝါဒီတဲ့၊ တစ္ဖက္ကက်ေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီတဲ့။ ၿဗိတိသွ်တို႔ အိႏိၵယကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ယံုၾကည္သူေတြကက်ေတာ့ ဒီလူေတြကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ ဆိုၿပီး ေခၚၾကတယ္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ အိႏိၵယကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ ခြင့္ မရွိဘူးဆိုၿပီး ယံုၾကည္သူေတြကက်ေတာ့ သူတို႔ကို မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ား လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားဆိုၿပီး ေခၚၾကတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္အရင္ သူ႕ကို ၾကားနာခြင့္ ေပးဖို႔က အေရးႀကီးတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕ ေစာဒကေတြကို ၾကားနာေစရမယ္။ အေျခအေနေတြကို အေသအခ်ာ ဆန္းစစ္ပိုင္းျခား ၾကည့္ၾကရမယ္။ ဒီပုဂိၢဳလ္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေလး ထား ထည့္တြက္ၾကရမယ္။ ၿပီးေတာ့မွသာ သူ႕အေပၚ စီရင္သင့္ရာကိုစီရင္ဆံုးျဖတ္သြားရမွာျဖစ္တယ္။
၇။       အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆိုလိုသည္
အစၥလာမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ဆလာမ္ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရက ဆင္းသက္လာတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာတရား တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဒီဘာသာဝင္ေတြကို ကမၻာႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းသြား ဖို႔နဲ႔ တိုးျမႇင့္သြားဖို႔အတြက္ သြန္သင္ထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္တိုင္း မြတ္စလင္တိုင္းက အေျခခံဝါဒီတစ္ ဦး ျဖစ္သင့္တယ္။ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက အစၥလာ္ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသတရားရဲ႕ အေျခခံေတြကို သူ႕အေနနနဲ႔ လိုက္နာသြားသင့္တယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈတို႔ကို တိုးျမႇင့္ သြားေရးအတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳေနသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္သာ သူ႕အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ၀ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္ (အစၥလာမ့္ အကယ္ဒမီသိပၸံ)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes