05 January 2010

အမ်ဳိးသမီးအေနႏွင့္ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲျဖစ္ႏိုင္/မျဖစ္ႏိုင္


အိလီးယပ္(စ္)(ေက်ာင္းသား)။    ။အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။
 

ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)။     ။ကြၽႏ္ုပ္ သိသေလာက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ “အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အႀကီးအကဲ မျဖစ္ႏုိင္´´ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားတြင္ကား အမ်ဳိးသမီးမွ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မျဖစ္သင့္ဟူေသာ သေဘာေရာက္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ဳိးမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ-ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ “အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္မဟုတ္။´´ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္မွာ အထက္ ေဖာ္ျပပါဟဒီးဆ္ေတာ္သည္ ကာလတစ္ခု အခ်ိန္တစ္ခုအတြက္ ဆုိလုိျခင္းသာျဖစ္သည္ ဟူ၏။ အထူးသျဖင့္ ထုိကာလသည္ ပါရွန္းအင္ပါယာ (ယခု အီရန္)တြင္ အမ်ဳိးသမီးဘုရင္မ ရွိခဲ့ေသာကာလဟု ဆုိလုိသည္။ ၎င္းဟဒီးဆ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္ကာလ အားလံုးအတြက္ မဆုိလုိပါဟူ၍လည္းေျပာၾကျပန္သည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္ဆုိၾကပါစုိ႔။ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္သည္ ဖြရ္(သြ္)နာမားဇ္ (မျဖစ္မေန၀တ္ျပဳ တည္ေဆာက္ရေသာဆြလားသ္) ၀တ္ျပဳျခင္းကုိ အီမာမ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ဖြရ္(သြ္)ဆြလာတ္ တုိင္းကုိ ဦးေဆာင္ရမည္ဆုိလွ်င္ သူမအေနႏွင့္ ဆြလာတ္အတြင္းရွိ ခႏၶာကုိယ္၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေနအထားမ်ားအတုိင္း ျပဳမူလႈပ္ရွားရန္ လုိအပ္သည္။ အစၥလာမ္၏ ဆြလားသ္၀တ္ျပဳမႈတြင္ ကိယာမ္ရပ္ျခင္း၊ ႐ူကူဦးညြတ္ျခင္း၊ စဂ်ိဒါဟ္ ပ်ပ္၀တ္ဦးခ်ျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆြလာသ္အတြင္းရွိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၀တ္ျပဳသူ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ထုိအမ်ဳိးသားထုအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္အေသအခ်ာ ေျပာရဲပါသည္။
အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ယေန႔ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆုိပါစုိ႔။ အားလံုးသိရွိၿပီးသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ခါမ်ဳိးတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္။ အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား Non- Muharam ေခၚ  လက္ထပ္ခြင့္ရွိေသာေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္ရန္ ခြင့္မျပဳ။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ အစၥလာမ္တြင္ ဖုိမ အတူတကြ ေရာေႏွာေနထုိင္ျခင္း ကုိ ခြင့္မျပဳ။
ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈ၊ သြားလာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိစသည္တုိ႔ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခံရဖြယ္ ရွိသည္။ ၎င္းေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ မိမိႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ား၊  လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တြဲၿပီး႐ုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယုိ တိတ္ေခြမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီး ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မာဂရက္သက္ခ်ာ (ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း)ကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ သူမသည္ မ်ားစြာေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားအတြင္း၌ အျခားေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ အစၥလာမ္မွ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးအား သူစိမ္းေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္မျပဳ။ သာမန္လူသားမ်ား အေနႏွင့္ပင္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖုိ႔လုိလွ်င္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ ပုိ၍ႏႈတ္ဆက္ရေပမည္။ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အမ်ဳိး သမီးအေနႏွင့္ သာမန္လူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု၍ သူမ၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ရေပလိမ့္မည္။
သိပၸံပညာရပ္မွ သိလာၾကရသည့္အခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး သဘာ၀ဓမၼတာလာၾကသည့္အခ်ိန္ (မီးယပ္ေသြးဆင္းသည့္ကာလ)တြင္ ၎င္းတုိ႔၏ မေဟာ္မုန္းမ်ား ထြက္မႈေၾကာင့္ ၎င္းတုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ တတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ဓမၼတာကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက သူမ၏ႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈ ျပဳရာတြင္ ႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယေန႔ သိပၸံပညာအရ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သိရွိလာရသည္မွာ ႏႈတ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ဳိးသားမ်ား ထက္သာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ သာပုိင္ဆုိင္ေသာ ထူးျခားသည့္ အရည္ အခ်င္းမ်ားမွာ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြးေတာ မွန္းဆမႈ၊ အနာဂါတ္ကုိ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းမႈ၊ အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ မွန္းဆမႈမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။  ဤထူးျခားသည့္ အရည္အေသြးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ တပန္းသာေသာအခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ခ်ဳိသာ ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ သူမ၏ မိခင္ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အေျခအေနအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ပါက ပဋိသေႏၶ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္၍ လအတန္ၾကာ အနားယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလမ်ားအတြက္ မည္သူက တုိင္းျပည္အတြက္ တာ၀န္ယူမည္နည္း။ အမ်ဳိးသမီးသဘာ၀ သားဖြားၿပီး၍ မိခင္ျဖစ္လာေသာကာလတြင္ သူမ၏ မိခင္တာ၀န္သည္ အေရးႀကီးလာေပမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိခင္တာ၀န္ႏွင့္  ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထမ္းေဆာင္မႈတြင္ မႏုိင္မနင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ားမွာမူကား ဖခင္တာ၀န္ႏွင့္ ႏုိင္င့ံတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းတြင္ ႏုိင္နင္းႏုိင္ယံုမွ်မက ပုိ၍ လက္ေတြ႕ၾကေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသည္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ မယူသင့္၊ မရွိသင့္ဟူေသာ ေဖာ္ျပပါပညာရွင္မ်ားအယူအဆဘက္သုိ႔ ပုိ၍ယိမ္းယုိင္ သေဘာက်ပါသည္။ ဤသုိ႔ဆုိေစကာမူ “အမ်ဳိးသမီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာတြင္ မပါ၀င္ရ´´ဟု မဆုိလုိပါ။ ကြၽႏု္ပ္၏ တင္ျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း၊ သူမတုိ႔တြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္၊ ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။ ဟူဒုိင္ဗီယာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလက မြတ္စ္လင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးျခင္းခံရေသာ အခ်ိန္တြင္ အြေမၼ႕စလ္မာဟ္
(رضي الله تعالي عنها)မွ
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး
(صلي الله عليه و سلم)အား ကူညီအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္သိၿပီးသည့္အတုိင္း မ်ားစြာေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ(သုိ႔) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ P.A ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္က မ်ားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးသည္ ႏုိင္ငံ့အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ ကူညီႏုိင္ေပသည္။ ဤေျဖရွင္းခ်က္မွာ ညီေနာင္မွ ေမးေသာေမးခြန္းအတြက္ အေျဖျဖစ္သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္ ထင္ပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ဆရာမႀကီးေဒါက္တာလွလွ၀င္း

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes