05 January 2010

အစၥလာမ္ကိုဓါးမိုး၍ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တာလား


အေမး

ဓါးမိုးၿပီး သာသနာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာတ ရားလို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေခၚဆိုႏိုင္မွာလဲ။

အေျဖ
   ။     ။
ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)
မြတ္စလင္မဟုတ္သူ တခ်ိဳ႕ၾကားမွာ ဘဝင္မက်စြာနဲ႔ ေျပာဆို ေဝဖန္လာၾကတဲ့ သူအခ်ိဳ႕က အဓမၼနည္းကို အသံုးျပဳၿပီး အစၥလာမ္ကို မျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါဘူးဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္ၿပီး ဒီဘာသာကို ယံုၾကည္သူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိရတာလဲဆိုတဲ့ ေစာဒက တင္လာၾကပါတယ္။ ဓါးမိုးၿပီး သာသနာ ျပဳတာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြက ရွင္းလင္းသြားေစမွာပါ။ အစၥလာမ္ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြား ျပန္႔ပြားလာရ တာကေတာ့ သစၥာတရား၊ ဆင္ျခင္တံုတရားက်ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈနဲ႔ ယုတၲိေဗဒဆိုတဲ့ ရွိရင္းစြဲ အင္အားေၾကာင့္သာ လက္ခံ ယံုၾကည္သူမ်ား လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
[၁]။    အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုလိုသည္
အစၥလာမ္က ဆလာမ္ ဆိုတဲ့ ရင္းျမစ္ေဝါဟာရက လာပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ မိမိရဲ႕အလိုကို အလႅာဟ့္ထံမွာ လံုးဝ ယံုပံု အပ္ႏွံ က်ိဳးႏြံျခင္းလို႔လဲ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာတရား ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္တဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္း မိမိရဲ႕အလိုကို က်ိဳးႏြံပံုအပ္ျခင္း သြားဖို႔ လိုပါတယ္။
[၂]။    တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အင္အား သံုးရပါသည္
ဒီကမၻာမွာ လူတိုင္းလူတိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စိတ္သေဘာထား ညီညြတ္မႈကို တည္ေစလိုၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားသက္သက္ကို ၾကည့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳေနတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ တစ္ခါတရံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အင္အားကို သံုးၾကရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းခံနဲ႔ ကြက္တိျဖစ္ေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားနဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳေနၾကမႈကို ဆန္႔က်င္ႏွိမ္နင္းဖို႔အတြက္ ဆိုၿပီး ရဲေတြကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကရတာပါ။ အစၥလာမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးတယ္။ တိုးျမႇင့္ေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစၥလာမ္က ယင္းရဲ႕ အယူဝင္ေတြကို ဖိႏွိပ္ၫွင္းပမ္း မတရားျပဳမႈေတြ ႀကီးစိုးလာ ေနရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲဝင္တြန္းလွန္သြားဖို႔လဲပဲ  ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းထား ပါတယ္။ အဲဒီလို အခါမ်ိဳးက်ေတာ့ မတရား ဖိႏွိပ္ ၫွင္းပမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔က အင္အားသံုးဖို႔ လိုအပ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါကလဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို တိုးျမႇင့္သြားေစဖို႔အတြက္ကိုသာ သံုးစြဲသြားရ တာမ်ိဳးပါ။
[၃]။    သမိုင္းပညာရွင္ ဒီ လာစီ အို လီယာရီ ၏ အျမင္
အစၥလာမ္က ဓါးမိုးၿပီး သာသနာျပဳခဲ့တာပဲရယ္လို႔ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး ဒီလာစီ အိုလီယာရီ ေရးသားတဲ့ (Islam  at  the  Cross  Road) (လမ္းခြဆံုမွ အစၥလာမ္ဘာသာ) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ - ၈ မွာ ေရးသား ထားခ်က္က အေကာင္းဆံုး ေျဖၾကားခ်က္ပါပဲ။
“သမိုင္းအရ အရွင္းႀကီး ရွင္းေနတာကေတာ့ အယူသီးမြတ္စ လင္ေတြက ဓါးမိုးၿပီး အဓမၼနည္းနဲ႔ ကမၻာတလႊားက လူေတြကို ေအာင္ ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး ဆိုေန ေျပာေနျခင္းဟာ သမိုင္းဆရာမ်ားဘက္က ထပ္ျပန္တလဲလဲ အလြန္အက်ဴး ျဖစ္ကို ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိဆံုးေသာ ဒ႑ာရီ ယံုတမ္းစကားႀကီးကို ဆိုေနတာပါပဲ ျဖစ္ပါသတဲ့” ခင္ဗ်ား။
[၄]။    မြတ္စလင္တို႔သည္ စပိန္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ဝ တိုင္ အုပ္စိုးခဲ့သည္
မြတ္စလင္ေတြဟာ စပိန္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ဝ တိုင္ အုပ္စိုး သြားခဲ့တယ္။ စပိန္က မြတ္စလင္ေတြဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အစၥလာမ္ ကို ကူးေျပာင္းလက္ခံလာေရးအတြက္ ဘယ္တံုးကမွ ဓါးမိုးၿပီး အတင္း အဓမၼ မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ႐ူးဆိတ္ဝါဒီ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြ စပိန္ကို ဝင္ေရာက္လာ့ေရာ မြတ္စလင္ေတြကို ေမာင္းႏွင္ ထုတ္ပစ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဝတ္ျပဳရန္ဆင့္ေခၚတဲ့ အဇာန္ ေၾကြး ေႀကာ္သံ ကိုေတာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေပးမဲ့ မြတ္စလင္ဆိုလို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေတာင္မွ မရွိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
[၅]။    ၁၄ သန္းေသာ အာရဗ္မ်ားသည္ ေကာ့ပတစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား  ျဖစ္ၾကသည္
မြတ္စလင္မ်ားဟာ အာေရဗ်အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀ဝ ရွိခဲ့ၿပီေလ။ အာေရဗ်ကို ႏွစ္အနည္းငယ္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ႀကီးစိုးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္တို႔ကလည္း ႏွစ္အနည္းငယ္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကတယ္။ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ မြတ္စလင္ေတြ အာေရဗ်ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာက ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀ဝ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ထိ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ ေကာ့ပတစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အာရဗ္လူမ်ိဳးက ဒီေဒသမွာ ၁၄ သန္း ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ မြတ္စလင္ေတြကသာ ဓါးမိုးၿပီး သာသနာျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ဆိုတဲ့ အာရဗ္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္ကိုေတာင္မွ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
[၆]။    အိႏိၵယတြင္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူဦးေရက သန္း ၈၀ ေက်ာ္ ရွိသည္
မြတ္စလင္ေတြက အိႏိၵယႏိုင္ငံႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔သာဆႏၵရွိခဲ့ရင္ အိႏိၵယမွာ ရွိတဲ့ မြတ္စလင္ မဟုတ္တဲ့သူေတြကို တစ္ဦးမက်န္ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကူးေျပာင္းလက္ခံ ၾကရမယ္ဆိုၿပီး အင္အားသံုးကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဆို အိႏိၵယမွာ လူေပါင္း သန္း ၈၀ ေက်ာ္ဟာ မြတ္စလင္ မဟုတ္တဲ့သူေတြပဲ။ အဲဒီမြတ္စလင္မဟုတ္တဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံသား အားလံုးက အစၥလာမ္ဟာ ဓါးမိုး သာသနာျပဳခဲ့တာ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံေနၾကပါတယ္။
[ရ]။    အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ မြတ္စလင္လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုပဲ။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာဆိုရင္လဲ လူမ်ားစုႀကီးက မြတ္စလင္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္မြတ္စလင္စစ္တပ္ႀကီးကမ်ား အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ကို ေရာက္ခဲ့သတံုးဗ်လို႔ တစ္ဦးဦးအေနနဲ႔ ေမးေတာင္ ေမးႏိုင္မွာလား။ လံုးဝ ေရာက္မွ မေရာက္ခဲ့ဘဲ။
[၈]။    အာဖရိက အေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ
အလားတူပဲ အစၥလာမ္ဟာ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမွာပဲ အလ်င္အျမန္ ျပန္႔ပြားသြားခဲ့ရတာပါ။ ကဲ . . . ဒီမွာလဲပဲ တစ္ဦးဦးအေနနဲ႔ “အာဖရိက အေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသကို ဘယ္မြတ္စလင္ စစ္တပ္ႀကီးကမ်ား သြားေရာက္ခဲ့ပါသလဲလို႔ ထပ္ၿပီး ေမးမယ္ဆို ေမးလို႔ ရပါေသးတယ္။ ေရာက္မွ မေရာက္ခဲ့ဘဲ။
[၉]။    ေသာမတ္(စ) ကာလိုင္း(လ)
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး ေသာမတ္(စ) ကာလိုင္း(လ) က သူေရးတဲ့ Heroes  and  Hero  Worship (သူရဲေကာင္းမ်ားနဲ႔ သူရဲေကာင္း ကိုးကြယ္မႈ) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ “ဓါး ဟုတ္လား၊ ဒီဓါးကို ဘယ္ကရတာလဲ။ အျမင္သစ္ အယူအဆအသစ္ကို တင္ျပတိုင္း တင္ျပတိုင္း အစပိုင္းမွာဆို လက္ခံသူက လူနည္းစုမွ လူနည္းစုပဲ။ လူတစ္ဦးရဲ႕ ေခါင္းကေနပဲ တြက္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါက ထံုးစံပဲ။ ကမၻာတစ္ခုလံုးမွာမွ တစ္ဦး တည္းပဲ ယံုၾကည္ခဲ့ရင္လဲ ဒီတစ္ခုတည္းကို တစ္ကမၻာလံုးက လူေတြက ဝိုင္းၿပီး ဆန္႔က်င္ၾကမွာပဲ။ ဒီေတာ့ သူက ဓါးဆြဲၿပီး ဒါကို ျဖန္႔ခ်ီဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရင္လဲ သူ႕အတြက္က မဆိုစေလာက္ ေလးသာ လုပ္ႏိုင္မွာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ဓါးကေတာ့ ထားထားရမွာပဲ။ၿခံဳၿပီးၾကည့္ရင္ အခ်င္းအရာ တစ္ရပ္က သူ႕သေဘာ သူေဆာင္ ၿပီးမွသာ ျပန္႔ပြားသြားရတာမ်ိဳးပါ” တဲ့။ ဒါကေတာ့ အစၥလာမ္ကို ဓါးမိုးၿပီး ျဖန္႔ ခ်ိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဒီအထင္မွား အျမင္မွား အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႕ဖက္က ရည္ၫႊန္းၿပီး ေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္။
[၁၀]။   ဘာသာတရားတြင္  အဓမၼမႈ မရွိေစရ
ဒါဆို အစၥလာမ္က ဘာဓါးနဲ႔ ျပန္႔ပြားသြားခဲ့ရတာလဲ။ မြတ္စလင္ ေတြမွာ ဓါးရွိေနရင္ေတာင္မွ အစၥလာမ္ ျပန္႔ပြားသြားေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိေရးမွာ ဒါကို သံုးလို႔ မရပါဘူး။ ကုရ္အာန္က အခုလို ဆိုထားလို႔ပါပဲ။
“ဘာသာေရးတြင္ အဓမၼမႈ မရွိေစရ။ သစၥာအမွန္တရား သည္ မိစၦာအယူမွ လံုးလံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး ကြဲကြဲျပားျပားႀကီး ရွိေနေခ်သည္။”
[ အလ္ ကုရ္အာန္  ၂ း ၂၅၆ ]
[၁၁]။   အသိဥာဏ္ရဲ႕ ဓါး
ဒီဓါး ကေတာ့ အသိဥာဏ္ဆိုတဲ့ ဓါးပါပဲ။ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသား ေတြနဲ႔ စိတ္တို႔ကို ေအာင္ႏိုင္တာက အသိဥာဏ္ပဲေလ။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္ စူရာဟ္ နဟလ္ (စူရာဟ္ ၁၆၊ ပါဒ ၁၂၅) မွာ ဆိုထားတာက ...
“အသင္တို႔၏ အရွင္သခင္ရဲ႕လမ္းစဥ္ကို အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ စံုမက္ဖြယ္ရာ  ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ႏွင့္ (အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚၾကကုန္။ သူတို႔တေတြႏွင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အယဥ္ေက်းဆံုး အဖြယ္ရာဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုၾကကုန္။”ပါတဲ့ခင္ဗ်ား။ [ အလ္ ကုရ္အာန္  ၁၆ း ၁၂၅ ]
[၁၂]။   ကမၻာ႔ဘာသာတရားမ်ားတြင္ ၁၉၃၄ ႏွစ္မွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ အထိ  ႏွစ္ငါးဆယ္ကာလအတြင္းမွာ  ယံုၾကည္သူဦးေရ  တိုးပြားလာမႈ
ရီဒါး ဒိုင္ဂ်က္(စ) မဂၢဇင္းႀကီးရဲ႕ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ လက္စြဲစာအုပ္ ထဲက ေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ ရာစုႏွစ္ ဝက္အတြင္းမွာ ကမၻာ႔အဓိက ဘာသာတရားႀကီးမ်ားရဲ႕ လူဦးေရ တိုးတက္မႈ စာရင္း ဇယားကို တြက္ခ်က္ျပထားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ပလိန္းထ႐ုသ္ (The  Plain  Trulth) ဆိုတဲ့ မဂၢဇင္းမွာလည္း ထပ္ထည့္ထားပါတယ္။ တိုးႏႈန္း အျမင့္ဆံုးက အစၥလာမ္ပဲ။ ၂၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားက ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ တိုးပါတယ္။ ကဲ . . . ကြ်န္ေတာ္ ေမးၿပီ။ ဒီရာစုႏွစ္ႀကီးမွာ ဘယ္စစ္ပြဲႀကီးေတြကို တိုက္ခဲ့လို႔ လူေတြသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဘာသာေျပာင္းသြားေစခဲ့ရတာလဲ။
[၁၃]။   အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုးေသာ  ဘာသာတရားမွာ  အစၥလာမ္ ျဖစ္သည္
ဒီကေန႔ဆို အေမရိကမွာ ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာ တရားႀကီး ျဖစ္ေနသလို ဥေရာပမွာ ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာ တရားကလည္း အစၥလာမ္ ပါပဲ။ အေနာက္တိုင္းက လူေပါင္းမ်ားစြာက အစၥလာမ္ကို လက္ခံ လာခဲ့ၾကရတာဟာ ဘယ္ဓါးနဲ႔ ဘယ္အင္အား သံုးခဲ့လို႔ပါလဲ။
[၁၄]။   ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ အဒမ္ ပီယာဆင္
ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ အဒမ္ ပီယာဆင္ အမွန္အကန္ ေျပာျပ သြားခဲ့တာက "အာရဗ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာသာ တစ္ေန႔ ႏ်ဴးကလီးယား ဗံုးေတြ ေရာက္သြားခဲ့ရင္ဆိုၿပီး အစိုးရိမ္ႀကီးေနတဲ့သူေတြရွိတယ္။ ဒီလူေတြဟာ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္
(صلي الله عليه و سلم) သခင္ ဖြားသန္႔စင္ေတာ္မူတဲ့ ေန႔ကတည္းက "အစၥလာမ္"ဆိုတဲ့ ဗံုးႀကီး ႀကဲခ်ၿပီးခဲ့ၿပီဆိုတာကို မျမင္လိုက္ၾကတဲ့သူေတြပဲ"တဲ့။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ၀ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္ (အစၥလာမ့္ အကယ္ဒမီသိပၸံ)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes