20 February 2012

ေမတၱာဓါးႏွင့္ သစၥာဒုံးက်ည္


 ဒီအပတ္မွာကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေမတၱာဓါးနဲ႔သစၥာဒုံးက်ည္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုတင္ျပလုိပါတယ္။ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
အစၥလာမ္ဟာဓါးမိုးၿပီးသာသနာျပဳခဲ့တယ္ဆိုတဲ့လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာအမွန္တရားရဲ႕ေအာက္မွာတစ္စစေမွးမွိန္
လာတဲ့အခါအဖ်က္အင္အားစု ေတြဟာဒီအဆိပ္ပင္ကိုပဲအသြင္သစ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ကမၻာအ၀ွမ္းကိုျဖန္႔ခ်ိလာတာေတြ႕ရပါ
တယ္။အဲဒါကေတာ့မြတ္စလင္မ္ေတြဟာဘာသာျခားေတြကိုအစၥလာမဘာသာထဲအဓမၼသြင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားၾကရမယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာထဲ၀င္ဖုိ႔ ျငင္းဆန္တဲ့သူေတြကို ေတြ႕ရာသခ်ႋဳင္းဓါးမဆုိင္းဘဲတုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ဖို႔မြတ္စလင္မ္
ေတြရဲ႕ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာသြန္သင္ထားတယ္။ဒါေၾကာင့္တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္နဲ႔မြတ္စလင္မ္ေတြဟာအၾကမ္းဖက္
သမားေတြ၊ကမၻာ႕လူသား ေတြရဲ႕ရန္သူျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးလူေတြယုံေလာက္ေအာင္နည္းပညာမ်ိဳးစုံနဲ႔၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိ
လာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္မွန္အခ်ိဳ႕ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးလုပ္ႀကံဇာတ္မ်ားဖန္တီးတာရွိသလို၊ဇာတ္နာ
ေအာင္မဟုတ္မွန္ဘဲ လုပ္ႀကံေျပာဆိုေရးသားမႈ ေတြလည္း အေျမာက္အျမားရွိေနပါတယ္။

 ဥပမာ- ဗုဒၶဘာသာ၀င္
တစ္ဦးဟာ အစၥလာမ္ဘာသာထဲကို ၀င္မယ္ဆုိရင္ ဟုတ္မဟုတ္စမ္းစစ္တဲ့အေနနဲ႔
ဗုဒၶရဲ႕ပုံေတာ္ပါတဲ့ကားခ်ပ္ကို ေျခေထာက္နဲ႔နင္းျပရတယ္ဆုိၿပီးလုပ္ႀကံ ေျပာဆိုခ်က္မ်ိဳးေပါ့။ဒီ့အျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြ
ဟာဘာသာျခားအမ်ိဳးသမီး ေတြကိုထိမ္းျမားယူၿပီးသားေဖါက္သာသနာျပဳတယ္။ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဗလီ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္
ေတြက ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေနတယ္ဆိုၿပီးအစၥလာမ့္၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္ေတြကိုလူေတြမုန္းတီးရြံရွာေအာင္လည္း ျပဳၾက
 ပါေသးတယ္။ပိုဆိုးလာတာကသူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ႀကံဇာတ္ေတြကိုမယုံရင္သက္ဆုိင္ရာမြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ပညာရွင္မ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးရန္လမ္းမၫႊန္ဘဲမြတ္စလင္မ္အေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့၊အစၥလာမ္အမည္ေပးထား တဲ့websiteမ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္ၾကဖို႔စနစ္တက်စီစဥ္ဖန္တီးထားၾကပါေသးတယ္။ၿပီးေတာ့အစၥလာမ့္ရဲ႕သန္႔စင္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဂ်ိဟါဒ္က်င့္စဥ္ကို ““သာသနာ့စစ္ပြဲ””ဆိုၿပီး ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္လြဲမ်ားစြာပုံေဖၚၾကပါေသးတယ္။

(၁) မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ားကို ေတြ႕ရာသခ်ႋဳင္းဓါးမဆုိင္းဘဲ သတ္ခြင့္္ ဟူေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်က္
အစၥလာမ့္သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)ဟာေအဒီ(၆၁၀)ခုႏွစ္မွာမက္ၠဟ္ၿမိဳ႕မွာ ေပၚထြန္းေတာ္မူခဲ့
ပါတယ္။ မကၠဟ္ဆိုတာကကမၻာဦးတမန္ေတာ္(၀ါ) ကမၻာဦးလူသားဘုရား အာဒမ္ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ေနရာပါ။
အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ“တစ္”နဲ႔တစ္ခုတည္းေသာသစၥာတရားရဲ႕သေကၤတျဖစ္တဲ့ကမၻာဦးေက်ာင္းေတာ္ကအ္ဗဟ္ရွိတဲ့ေန
ရာပါ။တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမ္ၼဒ္ဟာ မက္ၠဟ္ၿမိဳ႕မွာ(၁၃)ႏွစ္တုိင္ အမွန္တရားကိုေဟာၾကားသြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ခံသူေတြရွိသလိုဆန္႔က်င္သူေတြလည္းအေျမာက္အျမားေပၚခဲ့ပါတယ္။လက္ခံသူမြတ္စလင္မ္ေတြဟာအစၥလာမ္
သာသနာထဲက ျပန္ထြက္ဖုိ႔ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။ဒီလိုနဲ႔တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ေနာက္
လိုက္ေတြနဲ႔မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ကိုေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။မြတ္စလင္မ္ေတြဟာမကၠဟ္ၿမိဳ႕မွာ(၁၃)ႏွစ္တာညႇင္းပမ္း
သတ္ျဖတ္ျခင္းခံေနခဲ့ၾကရေပမယ့္တုံ႔ျပန္တုိက္ခုိက္ခြင့္မရခဲ့ၾကပါဘူး။မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ၿပီးဒုတိယႏွစ္ေရာက္ေတာ့ မကၠဟ္ၿမိဳ႕မွအယူမွားသူေတြကမဒီနဟ္ၿမိဳ႕ကုိက်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္လာေတာ့မွအႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာရွင္“အလႅာဟ္”က မြတ္စလင္မ္ေတြကိုခုခံကာကြယ္စစ္စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နည္းေျပာရရင္တမန္ေတာ္သက္တမ္း(၁၄)ႏွစ္ခြဲ
ေက်ာ္မွတမန္ေတာ္ျမတ္ဟာခုခံစစ္အတြက္ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္မွ(၂း၂၁၆)လမ္းၫႊန္ေတာ္ကိုရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ရန္သူေတြဟာသမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကိုထိန္ခ်န္ၿပီးအဲဒီကုရ္အာန္(၂း၂၁၆)လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ရည္ၫႊန္းၿပီးမြတ္စလင္မ္ေတြဟာမြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူေတြကို ေတြ႕ရာသခ်ႋဳင္းဓါးမဆုိင္းဘဲသတ္ခြင့္ရွိတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာထဲ သြတ္သြင္းခြင့္ရွိတယ္ဆုိၿပီး လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ဂ်ိဟါဒ္ဟူသည္ (Holy War) သာသနာ့စစ္ပြဲ ဟုအဓိပၸါယ္မထြက္ပါ။
အခုအခါမွာကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္းကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာပါတဲ့ဂ်ိဟါဒ္ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကိုဘာသာျခားေတြကိုသာသနာထဲသြတ္သြင္းဖို႔ ဓါးမိုး၍ သာသနာျပဳေသာ စစ္ပြဲ၊ အၾကမ္းဖက္ စစ္ပြဲအျဖစ္ လြဲမွားစြာ ေဖာ္ျပနားလည္ ေနၾကပါတယ္။ ဒါတင္မကမြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ ေမတၱာ ပို႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျဖစ္တဲ့(အတ္စၥ လာမုအလိုင္းကြန္းမ္) “စလာမ္” ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစဆိုတဲ့အဓိပၸါယကိုေတာင္“ဒိုးစလာမ္၊သင္းစလာမ္၊စလာမ္ေပးပါတယ္၊သြားပါေတာ့၊ ေၾကာက္ပါတယ္”
ဆို တဲ့အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေအာင္  ေျပာဆိုေရးသား ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ဂ်ိဟါဒ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ“သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း(Effort,Struggle,Striving)လို႔ရပါတယ္။ အမွန္တရားနဲ႔တရားမွ်တမႈအတြက္သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အစၥလာမ္အပါအ၀င္အျခားေကာင္းျမတ္ေသာ
ဘာသာ တရားေတြ ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္တဲ့စစ္ပြဲလို႔ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (၂၂း၄၀) မွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အေပၚ ခုခံကာကြယ္စစ္ကိုရည္ၫႊန္းပါတယ္။
ကုရ္အာန္က်မ္းစာအရ---
(၁)  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပဳရေသာဂ်ိဟါဒ္ (Peaceful Jihad) နဲ႔
(၂) လက္နက္စြဲကိုင္ရေသာဂ်ိဟါဒ္ (Armed Jihad)
ဆုိၿပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။
* မိမိကိုယ္မိမိ (ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစသည္တုိ႔ကို)ေအာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
*ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရဲ႕အသိပညာတုိ႔ျဖင့္အမွားကိုတြန္းလွန္ျခင္းေတြဟာလူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးျပဳက်င့္ရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပဳရတဲ့ဂ်ိဟါဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္စြဲကိုင္ရမယ့္ဂ်ိဟါဒ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔
*မိမိကအမွန္တရားအေပၚရပ္တည္ျခင္းအတြက္ေစာ္ကားလာပါကေကာင္းျမတ္လွပေသာနည္းျဖင့္ဦးစြာပထမ တုန္႔ျပန္အသိေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္၄၁း၃၄)
*ဒီလိုယဥ္ေက်းစြာတုန္႔ျပန္တာကိုလက္မခံဘဲဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ခုခံကာကြယ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္စည္းကမ္းကမိမိကိုတုိက္ခိုက္လာသူကိုသာတုန္႔ျပန္တုိက္ခုိက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အျပစ္မဲ့သူမ်ားကိုမတုိက္ရပါ။
(ကုရ္အာန္၊ ၂း၁၉၀)
*ရန္သူကစစ္ေျပၿငိမ္းရန္ကမ္းလွမ္းလာပါကအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယုံၾကည္အပ္ႏွံ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္
ရပါမယ္။အစၥလာမ္ဟာ ရန္လိုတဲ့သာသနာ မဟုတ္ပါဘူး။ (ကုရ္အာန္၊ ၈း၆၁)
*ဒီ့အျပင္ရန္သူဘက္မွခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံလာသူတုိ႔ကိုလည္းခိုလႈံခြင့္ေပးရပါမယ္။ခိုလႈံလာသူေတြကိုအစၥလာမ္သာသနာရဲ႕ အမွန္တရားကုိရွင္းျပရပါမယ္။သူလက္ခံလာပါကမြတ္စလင္မ္ညီေနာင္ျဖစ္လာပါမယ္။သာသနာကိုလက္မခံပါကလည္း အဲဒီခိုလံႈလာသူကိုလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ေနရာသို႔ပို႔ေပးရမယ္လို႔ျပဌာန္းထားပါတယ္။အဓမၼစနစ္ဆိုတာလုံး၀မရွိပါဘူး။ (ကုရ္အာန္၊ ၉း၆)
*စစ္ဗ်ဴဟာအရကင္းပုန္းခ်ျခင္း၊ရန္သူကိုဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေတြ႕ရာေနရာ၌ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ခြင့္ျပဳျခင္းမွာစစ္မက္ကာလအ
တြက္သာျဖစ္ပါသည္။(ကုရ္အာန္၊ ၉း၅)
အစၥလာမ္သာသနာကစစ္ပြဲကာလအတြင္း၌ပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ရန္႐ိုးရွင္းေသာအထက္ပါကုရ္အာန္က်မ္းလာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုအစၥလာမ္ကိုမလိုလားသူတုိ႔ကကိုးကား၍မြတ္စလင္မ္တုိ႔သည္မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ားကို သာသနာထဲအဓမၼသြတ္သြင္းရန္၊လက္မခံပါက ေတြ႕ရာသခ်ႋဳင္းဓါးမဆုိင္းဘဲသတ္ျဖတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု လုပ္ႀကံေရးသားေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။မည္သူမဆိုအရဗီစာေပနားမလည္ပါကလည္းကမၻာ့ဘာသာစကားအသီးသီး
ျဖင့္ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဘာသာျပန္မ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအလြယ္တကူစစ္ေဆး ေလ့လာႏိုင္
ၾကပါသည္။ဒီ့အျပင္မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူကမၻာ့ပညာရွင္မ်ားစြာကလည္းအထက္ပါစြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာမမွန္ကန္ေၾကာင္း ရွင္းထားခ်က္အေျမာက္အျမားရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ထင္ရွားတာကေတာ့အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ဖခင္ႀကီးျဖစ္တဲ့မဟတ္ၱမဂႏ္ၶီႀကီးက
တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဓါးမိုးၿပီးသာသနာျပဳခဲ့တယ္ဆိုတာမဟုတ္ပါ။ဟုတ္တယ္ဆုိရင္လည္းသူ႔ဓါးဟာသံဓါးမဟုတ္ဘဲ ေမတၱာ
ဓါးသာျဖစ္ပါတယ္လို႔ကမၻာကိုေၾကညာခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ဂႏ္ၵီႀကီးဟာဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
(Ref:Young India)

(၃) သစၥာဒုံးက်ည္ျဖင့္ မိစၦာဦးေႏွာက္ကိုခြဲအံ့
*တကယ္ေတာ့တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ)ဟာသစၥာတရားဆိုတဲ့ဒုံးက်ည္နဲ႔အမိုက္ေမွာင္ဖုံးေနတဲ့လူေတြရဲ႕အသိၪဏ္
ကိုထိုးခြင္း၀င္းလင္း ေစခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ႏ၊စ္ေပါင္း(၈၀၀)နီးပါးမြတ္စလင္မ္ဥေရာပသို႔မဟုတ္မြတ္စ
လင္မ္တို႔ရဲ႕စပိန္ ေကာ္ဒိုဗာယဥ္ေက်းမႈကတဆင့္ဥေရာပသား ေတြသာမကယေန႔ ေခတ္သစ္ကမၻာကအက်ိဳးခံစားခဲ့ရ
တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းေတြကိုကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အရင္ ေသာၾကာေဟာၾကားခ်က္ေတြမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
*ဒီ့အျပင္အႏိုင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာရွင္အလႅာဟ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမြတ္စလင္မ္ေတြကိုလည္းကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာပါတဲ့ သစၥာတရားရဲ႕ အလင္းေရာင္နဲ႔ဂ်ိဟါဒ္ျပဳျခင္းဟာ အႀကီးက်ယ္ဆုံးဂ်ိဟါဒ္ျဖစ္တယ္လို႔သြန္သင္ထားပါတယ္။ တရားရဲ႕အလင္းေရာင္ဟာ အႀကီးက်ယ္ဆုံး လက္နက္ျဖစ္ပါတယ္။(ကုရ္အာန္၊ ၂၅း၅၂)
*ဒါေပမယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူတိုင္းသတိထားဖုိ႔ကလူသားေတြဖန္တီးထားတဲ့လက္နက္ဆန္းေတြဟာအဖ်က္စြမ္းအား
ႀကီးေပမယ့္အဲဒါေတြထက္ပိုၿပီးအဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားတာကေတာ့လူသားအခ်င္းခ်င္းအထင္အျမင္လြဲမွားမႈနဲ႔သံသယ
ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လူသားေတြဟာအဲဒီသံသယေတြကိုပေပ်ာက္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမယ့္အစားအသိမဲ့စြာ ေမြးျမဴ
ထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။သံသယေတြအေပၚမွာအမုန္းတရားေတြဖန္တီးၿပီးမိမိကိုယ္တုိင္နဲ႔ေလာကႀကီးကိုအက်ည္းတန္
ေအာင္ ျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း
(Dialouge)မ်ားျဖင့္ ေလာကႀကီးကိုအလွဆင္ ၾကဖို႔တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။
*အစၥလာမ္အမည္၊ဂ်ိဟါဒ္အမည္နဲ႔တရား၀င္မဟုတ္တဲ့websiteအခ်ိဳ႕ထဲမွာမြတ္စလင္မ္ေတြကဘာသာျခားေတြကို
ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပုံေတြ၊လက္ကိုကား ေအာက္ထားၿပီးတက္ႀကိတ္တဲ့ပုံ ေတြျပထားပါတယ္။ဒါေတြဟာမည္သူမည္၀ါ
ေတြမွန္းမသိတဲ့လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတဲ့ ျပကြက္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။နားမေယာင္ၾကဖို႔လည္းသတိေပးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုwebsiteမ်ိဳးေတြကိုမယုံၾကဖို႔လည္းအသိေပးလိုပါတယ္။တရား၀င္မြတ္စလင္မ္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရဲ႕websiteမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္႐ႈာၾကဖို႔ကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနနဲ႔လည္းမီဒီယာမ်ားကို စနစ္တက်အသုံးခ်တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္းသစၥာဒုံးက်ည္ျဖင့္အမွားထုကိုဖယ္ရွားဖုိ႔တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

“---အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္သူတုိ႔အား ယင္း(ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္)ျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (ဂ်ိဟါဒ္) ျပဳပါေလ” (ကုရ္အာန္၊ ၂၅း၅၂)
 
မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes