25 February 2012

ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္း (တမန္ေတာ္စူလိုင္မာန္ ႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္)


ဒီအပတ္မွာကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္းဆုိတဲ့အေၾကာင္းကိုတင္ျပလိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့“ကုဖ္ရ္”´ဆိုတဲ့သေဘာမွာ(၁)အမွန္တရားကိုျငင္းပယ္ျခင္း(၂)အမွန္တရားကိုဖုံး
ကြယ္ျခင္းနဲ႔
(၃)ေက်းဇူးကန္းျခင္းဆုိတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။ကိုယ့္အေပၚမွာရွိတဲ့ေက်းဇူးတရားကိုမသိတတ္တာ
လည္းမေကာင္းဘူး။ေက်းဇူးကန္းတာကေတာ့ပိုဆိုးတာေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္း(Shukr)ဟာ
လူ႔ကိုယ္က်င့္တရားမွာအေရးႀကီးပါတယ္။  ဒီအေၾကာင္းကိုတမန္ေတာ္စူလိုင္မာန္နဲ႔ပုရြက္ဆိတ္ကေလးရဲဲ႕သာဓကကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးတင္ျပလိုပါတယ္။

တမန္ေတာ္မူစာ(အလုိင္)ဟာ အီဂ်စ္ရဲ႕ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေနခဲ့တဲ့ အစၥေရးလ္လူမ်ိဳးေတြကိုကယ္တင္ခဲ့ၿပီး
ဆုိင္းႏိုင္းကၽြန္းဆြယ္ကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။အလႅာဟ့္ဘက္ကထူးဆန္းတဲ့ကူညီမႈေတြလည္း  ရခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္အစၥေရးလ္လူမ်ိဳးေတြဟာအႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္ရဲ႕ေက်းဇူး၊  တမန္ေတာ္မူစာ(အလိုင္)နဲ႔တမန္ေတာ္ဟာရြန္(အလုိင္)တုို႔ရဲ႕ေက်းဇူးကိုလစ္လ်ဴရႈၿပီးေရႊႏြားရုပ္သြန္းလုပ္ၿပီး
ကိုးကြယ္မႈ၊အရက္ေသစာေသာက္စားမႈစတဲ့  ကိုယ္က်င့္တရားေဖါက္ဖ်က္မႈေတြျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။  လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံထူေထာင္ဖုိ႔အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ပါေပ်ာက္ဆုံးၿပီးတမန္ေတာ္မူစာ(အလိုင္)ကို``အလႅာဟ္နဲ႔  အသင္ရန္သူေတြကိုသြားတုိက္ၾကပါ။ၿပီးမွငါတုိ႔ကိုေခၚပါ´´လို႔ေတာင္တာ၀န္မဲ့တဲ့စကား၊ေစာ္ကားတဲ့စကား
မ်ိဳးေတြ  ေျပာလာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္  အလႅာဟ္ကသူတုိ႔ကို ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ကႏၱာရထဲမွာပစ္ထားလိုက္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕တမန္ေတာ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါ တယ္။
(ကုရ္အာန္၊ ၂၀း၈၆-၉၇)
          ဒီလိုနဲ႔  ေက်းဇူးကန္းၿပီး  အမွန္တရားကို  မလိုလားတဲ့မ်ိဳးဆက္တစ္ခု  ေက်ာ္လြန္ၿပီး  မ်ိဳး  ဆက္သစ္ထဲမွာ
တမန္ေတာ္ဒါ၀ူဒ္(အလုိင္)ကိုေပၚထြန္းေစခဲ့ပါတယ္။  အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္ရဲ႕အမိန္႔ကိုနာခံၿပီး
လြတ္လပ္တဲ့ေဒသတစ္ခုကို  ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။  တမန္  ေတာ္ဒါ၀ူဒ္(အလိုင္)ကြယ္လြန္တဲ့အခါ  သားေတာ္ေတြထဲက
စုလုိင္မာန္(အလိုင္)သခင္ကို အလႅာဟ္က တမန္ေတာ္တာ၀န္နဲ႔ ဘုရင္တာ၀န္(၂)ခုစလုံး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က
          “၎ျပင္  စုလုိင္မာန္သည္  ဒါ၀ူဒ္၏  အရိုက္အရာကို  ဆက္ခံခဲ့သည္။  ၎(တမန္ေတာ္  စုလိုင္မာန္)က-  အို---
လူအေပါင္းတို႔  ငါတုိ႔သည္  ငွက္တုိ႔၏ဘာသာစကားကို  သင္ၾကားေပးျခင္း  ခံခဲ့ရ၏။  မုခ်ဧကန္  ဤသည္
အမွန္ပင္ထင္ရွားလွစြာေသာ  ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္သည္-ဟု  ေျပာ  ၾကားခဲ့ေလသည္။  ထုိ႔အျပင္  စုလိုင္မာန္အဖို႔
သူ၏တပ္မ်ားသည္  ဂ်င္န္(မျမင္ရေသာဖန္ဆင္း  ခံမ်ား)၊  လူမ်ားႏွင့္  ငွက္မ်ားျဖင့္  စုစည္းေစျခင္းခံခဲ့ရ၏။  ၎တို႔သည္
အဆင့္အတန္းအလိုက္  အစီအစဥ္တက်  စီတန္းေစျခင္း  ခံခဲ့ၾကရ၏။  ၎(တပ္)တုိ႔သည္  ပုရြက္ဆိတ္ေတာင္ၾကားသို႔
ေရာက္ရွိခဲ့ေသာအခါ  ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္က  “အုိ-ပုရြက္ဆိတ္အေပါင္းတို႔၊  မိမိ၏တြင္းမ်ား
ထဲသုိ႔၀င္ေရာက္ၾကကုန္ေလာ့။  စုလိုင္မာန္ႏွင့္  သူ၏တပ္တုိ႔သည္  အသင္တုိ႔အား  မသိဘဲတက္နင္းမိၾကလိမ့္မည္”  ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။  ထုိအခါ  ၎(တမန္ေတာ္  စုလိုင္မာန္)သည္  ထိုုပုရြက္ဆိတ္၏  စကားေၾကာင့္  ၿပဳံးရယ္ခဲ့ေလသည္။
“အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႏွင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏
မိဘႏွစ္ပါးအေပၚအရွင္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ေက်းဇူးသိတတ္
ေစေတာ္မူပါ။အရွင္ျမတ္ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူသည့္  ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္မ်ားကိုလည္း  ေဆာက္တည္ႏိုင္စြမ္း 
ေပးသနားေတာ္မူပါ။ထုိ႔အျပင္  အရွင္ျမတ္၏  ကရုဏာေတာ္  ျဖင့္  ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား  အရွင္ျမတ္္၏    သူေတာ္စင္အေစေတာ္တို႔တြင္၀င္ေရာက္ပါ၀င္ခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။” (ကုရ္အာန္ ၊ ၂၇း၁၆-၁၉)


မန္သိြက္  ----  သတၱ၀ါအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေသာစကား
          အခုေဖၚျပတဲ့  အာယသ္လမ္းညႊန္ေတာ္အရ  တမန္ေတာ္စုလုိင္မာန္(အလိုင္)ရဲ႕တပ္ထဲ  မွာ  ဂ်င္န္လုိ႔ေခၚတဲ့
အခုိးမဲ့မီးနဲ႔  ဖန္ဆင္းခံထားရတဲ့သူေတြ၊  ေျမနဲ႔ဖန္ဆင္းခံထားရတဲ့  လူသား  ေတြ၊  ေလေပၚမွာပ်ံသန္းသြားလာႏိုင္ၾကတဲ့
ငွက္သတၱ၀ါေတြပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျပင္ ကုရ္အာန္ (၃၄း၁၂-၁၄)အရ တမန္ေတာ္စုလိုင္မာန္ဟာ ေလကိုလည္း ႏိုင္တယ္။
ေၾကးနီကိုလည္း  ႏိုင္တယ္  စသည္ျဖင့္  ေဖၚျပထားပါတယ္။  လူအပါအ၀င္  သတၱ၀ါေတြအခ်င္းခ်င္း  သက္ဆုိင္ရာ
သဘာ၀အလိုက္  ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈေတြ  ရွိေနတယ္ဆုိတာကို  လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀)  ေက်ာ္ကတည္းက
ဖန္ဆင္းရွင္က ကုရ္အာန္ထဲမွာ ေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္စုလိုင္မာန္သည္ “မန္သြိက္” ကိုနားလည္ျခင္း
          သိပၸံပညာ  ေကာင္းစြာမထြန္းကားခင္က  တိရစာၧန္ေတြ  စကားနားလည္တယ္ဆုိတာ  ပုံျပင္ဒ႑ာရီလိုပဲ
လက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။  လက္ေတြ႕မွာ  လက္မခံႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္  အခ်ိဳ႕  ပုဂၢိဳလ္ေတြက  တမန္ေတာ္စုလိုင္မာန္ဟာ
ပုရြက္ဆိတ္မေလးရဲ႕စကားကိုၾကားၿပီး  သေဘာက်  လြန္းလို႔ၿပဳံးရယ္သြားတယ္ဆုိတဲ့  ကုရ္အာန္ရဲ႕ေဖၚျပခ်က္ကို
တုိက္ရုိက္လက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္  ပုရြက္ဆိတ္ေတာင္ၾကားဆုိတာ  ပုရြတ္ဆိတ္သတၱ၀ါေတြကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူး။
ပုရြက္ဆိတ္  (နမလ္)  လို႔အမည္ရွိတဲ့  လူမ်ိဳးစုေတြ  ေနတဲ့ေတာင္ၾကားကို  ဆိုလိုတာပါဆုိၿပီးေတာင္  ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾက  ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္  အခုအခါမွာေတာ့  သတၱ၀ါေတြ၊  သစ္ပင္ေတြအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့စနစ္  ေတြကို  သိပၸံပညာက
ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။  သစ္ပင္ေတြ၊  တိရစာၧန္ေတြဟာ  လူသားလိုပဲ  သက္ရွိျဖစ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ေတြကို  ဆဲလ္၊  ကလပ္စည္းေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းတည္  ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။  သစ္ပင္ေတြဟာ
မေရြ႕လ်ားႏိုင္တဲ့  သက္ရွိျဖစ္လို႔  သူတုိ႔ကို  ဖန္ဆင္းရွင္က  အစိမ္းေရာင္(ကလိုရုိဖီး)  ေတြေပးထားၿပီး  သူရွိတဲ့ေနရာမွာေရ၊ေျမ၊ ေလ၊ မီး သဘာ၀ေတြကို စုပ္ယူၿပီး အစာခ်က္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ သတၱ၀ါေတြကေတာ့ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၾကပါ တယ္။ သူတုိ႔မွာ
လူသားလို ၀ိညာဥ္(Soul)နဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရား(Reason)၊ အသိဥာဏ္ (Intellect)၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ (Free-will)မရွိၾကပါဘူး။  သူတုိ႔မွာ  သဘာ၀အသိ  (Instinct)  သာရွိၾကပါတယ္။  အဲဒီသဘာ၀အသိနဲ႔  ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္
ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်တဲ့  ၀ဟီ  လမ္းညႊန္ကို  တစ္ေသြမတိန္း  လိုက္နာ  က်င့္သုံးေနၾကတဲ့အတြက္  အစၥလာမ္သာသနာကို
က်င့္သုံးေနျခင္းပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္က  သစ္ပင္ေတြ၊  သတၱ၀ါေတြကို
ဥာဏ္မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္တတ္ရင္  ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ရဲ႕  သက္ေသလကၡဏာေတြကို  ေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း
သြန္သင္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  သစ္ပင္နဲ႔  တိရစာၧန္ေတြဟာ  သက္ရွိျဖစ္ေပမယ့္  ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ျပဳပိုင္ခြင့္မရွိၾကလို႔သူတုိ႔မွာကုသိုလ္-အကုသိုလ္ဆိုတာမရွိၾကဘဲဂ်န္နသ္(နိဗၺာန္)နဲ႔ ငရဲဆုိတာလည္းသူတုိ႔အတြက္ မရွိၾကပါဘူး။

ပုရြက္ဆိတ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေသာဘာသာစကား
ေခတ္သစ္သိပၸံရဲ႕သုေတသနမ်ားအရ  ပုရြက္ဆိတ္ေတြဟာ  အခ်င္းခ်င္းပုရြက္ဆိတ္သဘာ၀နဲ႔အညီ  စကားေျပာရုံသာမကမၾကာခဏ  အစည္းအေ၀းေတာင္က်င္းပၾကေၾကာင္း  ေတြ႔ရွိလာခဲ့ရပါတယ္။  တစ္ေကာင္  နဲ႔တစ္ေကာင္  ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္မိမိရဲ႕အာရုံခံအတံနဲ႔ က်န္တစ္ေကာင္ရဲ့ေခါင္းကို ပုတ္လုိက္ပါတယ္။ သူတို႔ ေတြဟာ ဓါတုေဗဒနည္း၊ ထိေတြ႔မႈ၊ အသံ၊ အနံ႔၊
အျမင္စတဲ့နည္းေတြႏွင့္  အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္စကား  ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။  ဒီ့အျပင္  ပုရြက္ဆိတ္ေတြဟာသူတုိ႔ရဲ႔ခႏၶာကိုယ္ကို  ပုရြက္ဆိတ္အိမ္  တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို  ပုတ္ခတ္ၿပီး  အသံေတြကိုလည္း  ဆင့္ျပန္ႏိုင္ၾကပါေသးတယ္။သူတုိ႔အစာကို  ရွာေတြ႔ရင္  သူတုိေနာက္မွာ  ဓါတု  ပစၥည္းနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့  အရာတစ္ခုတန္းလန္းခ်ၾကပါတယ္။ေဖရိမုန္းစ္(Pheromones) လို႔ေခၚပါတယ္။ က်န္ပုရြက္ဆိတ္ေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ အာရုံခံအတံ(antenna) ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး
အဲဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း  ေနာက္  ကလိုက္သြားၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အခုဆုိရင္  ပုရြက္ဆိတ္ေလာကနဲ႔  ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားစြာေတြ႔ရွိ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
            ထူးျခားတာေတြက  ပုရြက္ဆိတ္အမ်ိဳးေပါင္း(း၈၀၀၀)ေလာက္ရွိတယ္။  အရြယ္အားျဖင့္  (၀.၀၈)  လက္မကေန၂လက္မအထိ  ရွိတတ္ၾကပါတယ္။မိမိခႏၶာကိုယ္ထက္အဆ(၂၀)ေက်ာ္ေလးတဲ့အေလးခ်ိန္ကို  မႏိုင္ၾကတယ္။သူတို႔ဟာအလြန္သန္႔ရွင္းၾကတယ္။  သူတုိ႔ရဲ႕အာရုံခံအတံ(antenna)ကို  သန္႔ရွင္းဖုိ႔  သူတုိ႔ေျခ  ေထာက္ေလးေတြကိုသုံးၾကတယ္။  သူတုိ႔မွာ  ေရေမႊးလို  ထူးျခားတဲ့အနံ႔တစ္မ်ိဳးရွိၾကတယ္။  ပုရြက္ဆိတ္ဘုရင္မက  ဥေတြဥခ်လိုက္ရင္ပုရြက္ဆိတ္အလုပ္သမားေတြက  ဥေတြကိုပါးစပ္က  ကိုက္ခ်ီၿပီး  ေႏြးေထြးလုံၿခဳံတဲ့  အထူးခန္းမွာ  သြားထားၾကတယ္။ရန္သူလာရင္လည္း  သြားၿပီးကာကြယ္ေပးၾကတယ္။  ႀကီးမားတဲ့အေစာင့္ပုရြက္ဆိတ္  ေတြရဲ႔တာ၀န္ကေတာ့  ပုရြက္အိမ္ကို
ပတ္ခ်ာလွည့္ၿပီး  ကာကြယ္ဖုိ႔ပါပဲ။  ပုရြက္ဆိတ္တပ္ကေတာ့  ပုရြက္ဆိတ္အုံ  တစ္ခုမွာ  အၾကာႀကီးမေနၾကပါဘူး။စစ္သားေတြလို  လိုင္းစီၿပီး  ခ်ီတက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။  ပုရြက္ဆိတ္  အေကာင္  တစ္သိန္းခြဲေလာက္အထိပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။  ပုရြက္ဆိတ္ေသသြားရင္လည္း  ျမဳပ္ႏွံေလ့ရွိၾကပါတယ္။  အထူးသျဖင့္  အလုပ္တာ၀န္ခြဲေ၀မႈစနစ္ကို
အံ့ဖြယ္ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။  မန္ေနဂ်ာေတြ၊  ႀကီးၾကပ္သူေတြ၊  အလုပ္  သမားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
အလုပ္သမားေတြသေဘာပါပဲ။  အခ်င္းခ်င္းလည္း  “Chat”  စကားေျပာေလ့  ရွိၾကပါတယ္။  ပစၥည္းလဲလွယ္တဲ့ေစ်းသေဘာမ်ိဳးလည္း  ရွိၾကပါတယ္။  ေဆာင္းတြင္းမွာ  သစ္ေစးေတြကို  သိုေလွာင္ေလ့  ရွိၾကပါတယ္။  ဒီသစ္ေစးေတြစိုစြတ္လာရင္  ေနေရာင္ထဲထုတ္ၿပီး  ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္  လုပ္ေပးေလ့လည္းရွိၾကပါတယ္။  လမ္းပိတ္တာကိုမႏွစ္သက္ဘဲအျခားလမ္းမ်ား ရွာသြားေလ့ရွိပါတယ္။
            ဒီအခ်က္ေတြဟာ ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ရဲ႕ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရဲ႕ အံ့ဖြယ္ထူးျခားခ်က္ေတြကို
ေဖၚညႊန္းေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း
တမန္ေတာ္ႀကီးစုလိုင္မာန္(အလုိင္)ပုရြက္ဆိတ္မေလးရ႕ဲဲစကားကိုၾကားေတာ့၀မ္းသာအားရၿပဳံးရယ္ၿပီးအႏႈိင္းမဲ့
ကုိးကြယ္ရာကိုဆင္ျခင္သတိရခဲ့ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ေက်းဇူးတရားသိတတ္ၿပီးအလႅာဟ္အေပၚမွာတာ၀န္ေက်
တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ႏွလုံးသြင္းခဲ့ပါတယ္။ကုိယ့္မွာရွိတဲ့အရည္အခ်င္းေတြကိုေမာက္မာမႈအတြက္မသုံးဘဲ
မွန္တရားနဲ႔တရားမွ်တမႈအတြက္အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ေက်းဇူးတရားနဲ႔အမွန္တ
ရားယွဥ္လာရင္အမွန္တရားကုိဦးစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။မိဘနဲ႔ဆရာစကားကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္ရ
မွာျဖစ္ေပမယ့္သူတုိ႔ေတြရဲ႕စကားဟာအလႅာဟ္နဲ႔တမန္ေတာ္ရဲ႕စကားနဲ႔ဆန္႔က်င္ေနရင္ေတာ့လိုက္နာဖို႔တာ
၀န္မရွိပါဘူး။ယဥ္ေက်းစြာျပန္ရွင္းျပဖုိ႔လိုပါတယ္။လူသားတုိင္းဟာဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ေရွ႕မွာစစ္ေဆးခံၾကရ
မွာျဖစ္ပါတယ္။အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့အလႅာဟ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္က်မ္းကိုမွတ္ေက်ာက္တင္ၿပီး
တမန္ေတာ္
မုဟမၼ(ဒ္(ဆြ)ရဲ႕စံနမူနဲ႔အညီက်င့္သုံးၾကဖုိ႔တမန္ေတာ္ႀကီးစုလိုင္မာန္ရဲ႕ဆုဒုအာကို  ႏွလုံးသြင္းၾကဖို႔ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။


မုဖ္သီဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes