07 July 2013

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမိန္းကေလးကို ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းခဲ့ပါသလားတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမိန္းကေလးကို ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းခဲ့ပါသလား

ယေန႕ေခတ္ အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးသမားတို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( ص) ၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္လမ္းစဥ္အား နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွာႀကံတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားလ်က္ရိွသည္။ သြားပုပ္ေလလြင့္ စြပ္စြဲလ်က္ရိွသည္။ အစၥလာမ့္ဘက္ေတာ္သားမ်ားကလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ေျဖရွင္းၾကသည္။ အေတြးအေခၚအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်မ္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္လည္း ရိွသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေျပလည္မႈ ရရိွသည္၊ အခ်ဳိ႕မွာ ပို၍ပင္ အေျခအေနဆိုးကုန္သည္လည္း ရိွသည္။ ဤေနရာ၌ ရွင္းေလရႈပ္ေလျဖစ္ရသည့္္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အခ်က္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။
 
ပထမဦးစြာ အျမင္လြဲမွားမႈ၊ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတုန္႕ျပန္ရာတြင္ ထင္သေလာက္ မထိေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕ကို သတိျပဳမိသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရပါလွ်င္ -
၁။ အစၥလာမ့္ေရးရာစာေပ/ဗဟုသုတမ်ားမွာ အစၥလာမ့္အတြင္း/အျပင္ေလာကရိွ အမ်ားလူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႕စြာ မေရာက္ႏိုင္ျခင္း ( လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိခြင့္အခက္အခဲမ်ား၊ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္/အသိပညာ/ဗဟုသုတထက္ D0-and-Don'ts တို႕ကိုသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ သာသနာ့ပညာဟူသည္ ေက်ာင္းေတာ္ဆင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္/ေရးသားခြင့္ ေလ့လာခြင့္/ ေဟာေျပာပို႕ခ်ခြင့္ရိွသည္ ဟူ၍ အေတြးေခ်ာ္မႈႏွင့္မိႈင္းသြင္းမႈမ်ား၊ သာသနာႏွင့္မြတ္စ္လင္မ့္လူထုေရးရာတို႕အေပၚ အုပ္စုဖြဲ႕လက္၀ါးႀကီးအုပ္လိုမႈမ်ား၊ အျခားသာသနာ၀င္မ်ားထံ အစၥလာမ့္သတင္းစကားပို႕ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ား )

၂။ မြတ္စ္လင္မ္ထုအတြင္း စာေပေလ့လာမႈအားနည္းျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္အေတြးအေခၚ နိမ့္က်ေနျခင္း၊ တတ္သိနားလည္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္း၊ အေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးမႈ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈထက္ ျငင္းခံုရန္ျဖစ္မႈႏွင့္ ၀ါဒေရွ႕တန္းတင္မႈတို႕၌သာ အားသန္ေနျခင္း၊ သာသနာ့သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မႈ/အားေပးကူညီမႈ/ေနရာေပးမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း။

၃။ က်မ္းခ်က္စာသားမ်ားကိုင္၍ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈမ်ားအား ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္အေထာက္အထားတို႕ျဖင့္ ခ်က္က်လက္က် ေထာက္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါေသာ္လည္း..... ဗဟုသုတကင္းမဲ့၍လက္လြတ္စပယ္ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ခ်က္မ်ားကို အေတြးအေခၚအားျဖင့္ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမႈ မျပဳႏိုင္ၾကျခင္း၊ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္က အစြဲႀကီးကာ အယူသည္း၀ဲဂယက္မွ မရုန္းထြက္ႏိုင္ၾကျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။

ယေန႕ On-line ႏွင့္ Off-line ႏွစ္ဖက္လံုး၌ “ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မိန္းကေလး(အာအိရွဟ္သခင္မ)အား ထိမ္းျမားရယူခဲ့ျခင္း ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထိုးႏွက္ခ်က္ခပ္ျပင္းျပင္းတစ္ရပ္ ၀င္ေနပါသည္။ အျပင္ေလာကမွ အခ်ဳိ႕မြတ္စ္လင္မ္တို႕ကလည္း ထိုအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ စြပ္စြဲခ်က္ရုပ္လံုး ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕သြားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး အေျခခံက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္လိုက္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႕။

၁။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မုဟမၼဒ္ (ဆြ)သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို လူသားတုိ႕အား ဆင့္ျပန္ပို႕ခ်လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသရန္ ပြင့္ေပၚေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ဘ၀သည္ ကုရ္အာန္ႏွင့္တစ္သားတည္းသာျဖစ္ခဲ့၏။ (တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာသီးသန္႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ဳိ႕မွအပ) ကုရ္အာန္၏မည္သည့္အခ်က္ႏွင့္မွ် ဖီလာဆန္႕က်င္ျခင္း မရိွခဲ့။ မည္သည့္အတိမ္းအေစာင္းမွ်လည္း အျဖစ္မခံခဲ့ေခ်။ ထိုအျဖစ္ကို မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္ေသာ အျခားပညာရွင္မ်ားကပင္ ၾသခ်ေထာက္ခံထားရသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္ေသာ/ထိမ္းျမားေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အမိန္႕ဟူ၍ လံုး၀ မပါ၀င္ပါ။ သို႕သာမက ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း(နိကဟ္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အရြယ္ေရာက္မႈအသံုးအႏႈန္းကိုသာ ျပဆိုထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရေပမည္။ ဥပမာ - ကုရ္အာန္၏စူရဟ္(က႑) ၄ ၊ အာယသ္ (ပါဒေတာ္) ၃၊ ၆၊ ၁၉၊ ၃၄ ၌ အရြယ္ေရာက္ျခင္း၊ အမ်ုဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပလ်က္ ၊ ေယာက္်ားေလး-မိန္းကေလး-ကေလးသူငယ္ စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏တိက်မွန္ကန္မႈအရလည္းေကာင္း၊ ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ၿပိဳင္စံရွားကိုယ္က်င့္သိကၡာေတာ္အရ လည္းေကာင္း နိကဟ္ျပဳခ်ိန္ ႏွင့္ ခန္း၀င္ခ်ိန္တြင္ “ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ အရြယ္မေရာက္ေသး ” ဟူေသာ အခ်က္မွာ မည္သို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ နိကဟ္ျပဳခ်ိန္၌ အသက္ ၆ ႏွစ္၊ ခန္း၀င္ခ်ိန္၌ အသက္ ၉ ႏွစ္သာ အမွန္ဟု တစ္ထစ္ခ်စြဲမွတ္ျခင္းမွာ တစ္ဖက္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား စံျပကိုယ္က်င့္တရားရွင္ အျဖစ္ လက္မခံရာေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။
  
 ၂။ အစၥလာမ္မထြန္းကားမီ အမိုက္ေခတ္၌လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ထြန္းကားၿပီးေနာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာရဗ္လူမ်ဳိးတို႕၏ရာဇ၀င္တြင္ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္၊ အႀကီးအကဲကမွ် အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ အဓမၼရယူျခင္း၊ မတရားက်ဴးလြန္ျခင္း အစဥ္အလာဟူသည္ မရိွခဲ့ေခ်။ ရမၼက္ႀကီးေသာ ဒုစရိုက္သားမ်ားထံ၌ပင္ ယင္းသို႕ အမႈမ်ဳိးကို မေတြ႕ၾကရ။ ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကဲ့သို႕ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္ ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါသည္။

 ၃။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ အာအိရွဟ္သခင္မ(ရႆိြ)အား ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္တြင္ နိကဟ္ျပဳၿပီး၊ ဟိဂ်္ရီ ၃ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာခန္း၀င္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ဘာသာေရးႏွင့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအားလံုးထံ၌ အဆိုညီညြတ္ၾကသည္။ ( တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မကၠဟ္ၿမဳိ႕မွ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕သို႕ ဇာတိစြန္႕ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း - ဟိဂ်္ရသ္ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္မွအစျပဳကာ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္ဟု စတင္ေရတြက္သတ္မွတ္သည္ )။ ၄င္းမတိုင္မီ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္အခ်ဳိ႕ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံသို႕ ဟိဂ်္ရသ္ျပဳၾကသည္။ ထိုစဥ္က တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳရလိမ့္မည္ဟု မစဥ္းစားမိေသးေခ်။ ထိုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳဘိုင္းရ္ ဘင္န္ မုသြ္အင္မ္ ဆိုသူက အာအိရွဟ္သခင္မအား လက္ဆက္ရန္ ကမ္းလွမ္းဖူး၏။ ထိမ္းျမားႏိုင္သည့္အရြယ္ျဖစ္၍ ကမ္းလွမ္းျခင္းဟူသည္ကို သိရိွႏိုင္ပါသည္။

 ၄။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ သမီးေထြး ဖာသိြမဟ္ (ရႆိြ)သည္ အာအိရွဟ္သခင္မထက္ အသက္ ငါးႏွစ္ႀကီး၏၊ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ သမီးေတာ္ ဖာသိြမဟ္သခင္မ၏အသက္သည္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္း၌ ဘာသာေရးႏွင့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအားလံုး အဆိုညီၾက၏။ သို႕ဆိုပါက ဖာသိြမဟ္သခင္မထက္ ငါးႏွစ္ငယ္ေသာ အာအိရွဟ္ သခင္မသည္ ၄င္းဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္တြင္ ( ၂၁ - ၅ = ၁၆ ) အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လြယ္လင့္တကူ သိႏိုင္ပါ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ နိကဟ္ျပဳေသာ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဟူသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မဂၤလာခန္း၀င္ေသာ ဟိဂ်္ရီ ၃ ခုႏွစ္၌ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ရိွၿပီကိုလည္းေကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕လိုက္ရေပသည္။

 ၅။ ထင္ရွားခိုင္မာသည့္ေနာက္ထပ္သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တစ္ရပ္မွာ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ မိမိ၏အစ္မျဖစ္သူ အဆ္မဟ္သခင္မထက္ ၁၀ ႏွစ္တိတိ ငယ္ရြယ္၏။ အဆ္မဟ္သခင္မသည္ ဟိဂ်္ရီ ၇၃ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၀၀ တင္းတင္းျပည့္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾက၏။ သို႕ဆိုလွ်င္ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ သူမ၏အသက္သည္ ( ၁၀၀ - ၇၃ = ၂၇ ) ၂၇ ႏွစ္ ျဖစ္ေလသျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ငယ္ေသာညီမငယ္ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ နိကဟ္ျပဳေသာ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ ၁၆/၁၇ ႏွစ္၊ မဂၤလာခန္း၀င္ေသာ ဟိဂ်္ရီ ၃ ခုႏွစ္၌ အသက္ ၁၉/၂၀ ႏွစ္ဟူေသာ အေျဖမွာ ရွင္းလင္းစြာ ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။ ဤတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အာအိရွဟ္သခင္မအေပၚ မဖြယ္မရာ စြပ္စြဲသည့္ကိစၥ ေၾကမြပ်က္သုဥ္းၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

 သို႕ေသာ္ ......... အျပင္ရန္ကို ရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းပိုင္း၌ ျပႆနာတက္ျပန္ေတာ့သည္။ အစၥလာမ့္ေလာက၏ အခိုင္မာဆံုးဟဒီးဆ္က်မ္းႀကီး ေျခာက္ေစာင္ (ဆြိဟ စစ္သားဟ္)၌လည္းေကာင္း၊ (ယင္းတို႕ကိုမွီး၍ ေရးသားျပဳစုထားေသာ) တမန္ေတာ့္ ေထရုပၸတၳိေတာ္မ်ား၌လည္းေကာင္း ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၉ ႏွစ္ ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႕ ျဖစ္ေနရပါသနည္း ? က်မ္းဂန္မ်ား၏သမိုင္း ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာအေၾကာင္းရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ရန္ မလြဲမေသြ လိုအပ္ေနေပသည္။

 (က) သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို က်မ္းအသြင္ျဖင့္ စတင္ျပဳစုျခင္းမွာ အိမာမ္ မာလစ္က္ (ရဟ္)၏ မု၀သြ္သြာ က်မ္းဟု သိရသည္။ သို႕ေသာ္ အခန္းက႑ဖြဲ႕စည္းတင္ျပပံု၌လည္းေကာင္း၊ ပညတ္ခ်က္ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းျပသရာ၌လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရယူလက္ခံျပဳစုရာတြင္ ခိုင္လံုတိက်မႈရိွေစရန္ အလြန္တင္းၾကပ္စြာသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထြက္ရိွလာေသာ) အိမာမ္ ဗုခါရီ (ရဟ္)၏ ဗုခါရီက်မ္းႀကီးက ဟဒီးဆ္စုေဆာင္းက်မ္းမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးေနရာ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာႀကီးမားလွသည့္ ဗုခါရီက်မ္းပါအခ်က္အလက္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္သည္ဟု မေျပာ၀ံ့ၾကျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ျခင္းဟု ယူဆလိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တန္ရာ၏။

 (ခ) ဗုခါရီက်မ္း၏ေနာက္မွ ထြက္ေပၚလာသမွ် ဟဒီးဆ္က်မ္းအေစာင္ေစာင္မွာလည္း ဗုခါရီက်မ္းကို မွီျငမ္းခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ခိုင္မာလွပါသည္ဟု တညီတညြတ္တည္းသတ္မွတ္ထားသည့္က်မ္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းက်မ္းဂန္မ်ားထံ ၾသဇာလႊမ္းၿပီး အစဥ္အဆက္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ဖြယ္ ရိွေပသည္။

 (ဂ) တစ္ခါ အိမာမ္ ဗုခါရီသခင္သည္ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းထိ က်က္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္သိန္းကို အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ၄င္းတို႕အား ရာ၀ီ(ဆင့္ျပန္သူ)အစဥ္အဆက္တို႕၏ အမည္၊ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္တစ္ကြ မမွားမယြင္း ရြတ္ျပႏိုင္ျခင္း၊ ထိုသို႕ထူးျခားေသာ မွတ္ဥာဏ္၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ႏွင့္ ပညာအရည္အေသြးအရ သူ၏ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမွာ အဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္စရာ အေၾကာင္း မရိွျပန္။ ၄င္းျပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာအျခားအလက္မ်ားလည္း ထပ္မံပါ၀င္ေနျပန္သည္။ ထိုေရာအခါ ယေန႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လက္၀ယ္ရိွဖတ္ရႈေလ့လာေနေသာ က်မ္းမွာ အိမာမ္သခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေရးသြင္းထားခ်က္အစစ္ ဟုတ္ပါသလား ဟူ၍ စဥ္းစားမိလာၾကပါသည္။ သို႕ျဖင့္ အိမာမ္ဗုခါရီ၏အတၳဳပၸတၳိ၊ ထုိေခတ္အခါ၏သမိုင္းေကာက္ေၾကာင္းေနာက္သို႕ ေျခရာခံဆန္းစစ္ရာ၀ယ္ ထူးျခားခ်က္အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရျပန္ေလသည္။

 အိမာမ္ဗုခါရီသခင္သည္ ဗုခါရီက်မ္းႀကီးကို ျပဳစုၿပီးေနာက္ အမ်ားအားျဖင့္ ္ အီရန္ႏိုင္ငံတစ္၀ိုက္ က်င္လည္ေနထိုင္ခဲ့၏။ ထုိေခတ္သမယတြင္ ၄င္းနယ္ပယ္တစ္ခြင္အတြင္း အာရဗ္လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒအားဆန္႕က်င္မႈ၊ (အစၥလာမ္မုန္းတီးေရး၀ါဒီမ်ားသည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕အၾကား ေရာေထြးကာ) အစၥလာမ္ႏွင့္ကုရ္အာန္ဆိုင္ရာအခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕အား ျပႆနာရွာေရးလႈပ္ရွားမႈတို႕ျဖင့္ အေျခအေနရႈပ္ေထြးလ်က္ရိွခဲ့သည္။ ပံုႏွိပ္စက္၊ စာကူးစက္ ဟူ၍ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ က်မ္းဂန္မ်ားကို မိတၱဴပြားလိုက လက္ေရးမ်ားျဖင့္ ကူးယူရသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ က်မ္းကူးဆရာ/စာကူးဆရာတို႕၏ အခန္းက႑မွာ တြယ္က်ယ္လွသည္။ ထိုသူမ်ားအားလံုးမွာ အရဗီ ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း လူတုိင္းက မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္ၾက။ တစ္ဖန္ ထူးခၽြန္ေသာ အိမာမ္ဗုခါရီသည္ သူ၏ ဗုခါရီက်မ္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ထင္ရွားေက်ာ္ေစာမႈ ျဖစ္လာရာ၀ယ္ သာသနာကို ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵ၏ေအာက္သို႕သြတ္သြင္းလိုသည့္ အာဏာပိုင္ႏွင့္လူကံုထံတို႕အပါအ၀င္) ေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ ေျခထိုးခံဒုကၡေပးျခင္း၊ ကာဖိရ္ဖသ္၀ါထုတ္ျခင္း၊ မြတ္စ္လင္မ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၀ိုင္းၾကဥ္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကံစည္ျခင္း စသည္တို႕ကို မျပတ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရရွာသည္။ သူ၏က်မ္းသည္လည္း (လက္ေရး)မိတၱဴမ်ားစြာ ပြားျခင္းကိုခံရသည္။ ဤတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေျဖႏွစ္ရပ္ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ၾကသည္။

 မနာလိုမရႈစိမ့္ေသာ ပညာရွင္တစ္ဦး/တစ္ဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္အားအတြင္းႀကိတ္မုန္းတီးေနသည့္ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္ေသာ စာကူးဆရာ တစ္ဦးဦးမွလည္းေကာင္း ၁၆/၁၉ ေနရာတြင္ အရဗီစကား အ ရွ ရ (တစ္ဆယ္)ကို တမင္ခ်န္လွပ္ၿပီး ၆/၉ ဟု ေရးသြင္းလိုက္ေလသေလာ

( သို႕တည္းမဟုတ္ )

အဆင့္ဆင့္လက္ဆင့္ကမ္းကူးယူလာၾကရာတြင္ တစ္ဆက္ဆက္၌ စာကူးဆရာ၏ေပါ့ေလ်ာ့မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ၄င္းမွားယြင္းမႈကိုပင္ အစဥ္တစိုက္ ထိန္းသိမ္းလာၾကျခင္းေလာ ?

 ယင္းအျဖစ္မွန္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး မည္သူမွ် မသိႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ အေၾကာင္းမွာ (အဆြ္ဟဗ္ေတာ္တို႕၏လက္ေရးမူကုရ္အာန္မ်ားကို ယေန႕တိုင္ က်န္ရစ္ေတြ႕ရိွေနရေသာ္လည္း) အိမာမ္ ဗုခါရီကိုယ္တိုင္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ မူရင္းဗုခါရီက်မ္းလက္ေရးမူကိုကား ယေန႕ထက္တိုင္ ရွာမရဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသတည္း။

 ( The Muslim Digest (1996, Jan-Feb) မွ Shageer Niyarzi ေရးသားေသာ What is the real age of Aisha Siddiqh when she married Prophet Muhammad (S) ? ကို မွီး၍ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ )

** ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးသက္သက္ကို အစၥလာမ္မဂၢဇင္း/စာေစာင္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ေဖာ္ျပဖူးသည္ဟု သိရပါသည္ **

 ( သတိျပဳရန္ )

ဟဒီးဆ္ေတာ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၊ေသာင္းခ်ီရိွသည့္ ကမာၻေက်ာ္ ဗုခါရီ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္း၌ ယင္းသို႕သံသယျဖစ္ဖြယ္ - ေစာဒကတက္ႏိုင္ဖြယ္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားမွာ တစ္ရာပိုပိုခန္႕မွ်သာ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိထားရပါမည္။ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းမွ် ေစာဒကတက္ႏိုင္ဖြယ္အေျခအေနရိွယံုမွ်ျဖင့္ ဟဒီးဆ္က်မ္းမ်ားကို ပယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ (တမန္ေတာ့္ေရႊႏႈတ္ေတာ္ထြက္ၾသ၀ါဒ) ဟဒီးဆ္မွန္သမွ် စိတ္ခ်ခိုင္မာမႈ မရိွဟု မမွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳအပ္ေပသည္။

 စလာမ္၊ ဒုအာအ္ျဖင့္
 ဂ်ဴလိုင္ရဲရင့္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes