08 July 2013

စာအုပ္စင္

ဗုခါရီဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား  Download
လြယ္ကူေသာက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွအာယသ္ေတာ္မ်ား  Download
အရဗီ-ျမန္မာ အဘိဓာန္  Download
ဟဂ်္ ႏွင့္ အြမၼရဟ္လုပ္နည္း-မကၠဟ္မဒီနဟ္ သမိုင္းအက်ဥ္း  Download

07 July 2013

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမိန္းကေလးကို ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းခဲ့ပါသလားတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမိန္းကေလးကို ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းခဲ့ပါသလား

ယေန႕ေခတ္ အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးသမားတို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( ص) ၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္လမ္းစဥ္အား နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွာႀကံတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားလ်က္ရိွသည္။ သြားပုပ္ေလလြင့္ စြပ္စြဲလ်က္ရိွသည္။ အစၥလာမ့္ဘက္ေတာ္သားမ်ားကလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ေျဖရွင္းၾကသည္။ အေတြးအေခၚအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်မ္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္လည္း ရိွသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေျပလည္မႈ ရရိွသည္၊ အခ်ဳိ႕မွာ ပို၍ပင္ အေျခအေနဆိုးကုန္သည္လည္း ရိွသည္။ ဤေနရာ၌ ရွင္းေလရႈပ္ေလျဖစ္ရသည့္္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အခ်က္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။
 
ပထမဦးစြာ အျမင္လြဲမွားမႈ၊ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတုန္႕ျပန္ရာတြင္ ထင္သေလာက္ မထိေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕ကို သတိျပဳမိသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရပါလွ်င္ -
၁။ အစၥလာမ့္ေရးရာစာေပ/ဗဟုသုတမ်ားမွာ အစၥလာမ့္အတြင္း/အျပင္ေလာကရိွ အမ်ားလူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႕စြာ မေရာက္ႏိုင္ျခင္း ( လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိခြင့္အခက္အခဲမ်ား၊ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္/အသိပညာ/ဗဟုသုတထက္ D0-and-Don'ts တို႕ကိုသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ သာသနာ့ပညာဟူသည္ ေက်ာင္းေတာ္ဆင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္/ေရးသားခြင့္ ေလ့လာခြင့္/ ေဟာေျပာပို႕ခ်ခြင့္ရိွသည္ ဟူ၍ အေတြးေခ်ာ္မႈႏွင့္မိႈင္းသြင္းမႈမ်ား၊ သာသနာႏွင့္မြတ္စ္လင္မ့္လူထုေရးရာတို႕အေပၚ အုပ္စုဖြဲ႕လက္၀ါးႀကီးအုပ္လိုမႈမ်ား၊ အျခားသာသနာ၀င္မ်ားထံ အစၥလာမ့္သတင္းစကားပို႕ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ား )

၂။ မြတ္စ္လင္မ္ထုအတြင္း စာေပေလ့လာမႈအားနည္းျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္အေတြးအေခၚ နိမ့္က်ေနျခင္း၊ တတ္သိနားလည္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္း၊ အေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးမႈ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈထက္ ျငင္းခံုရန္ျဖစ္မႈႏွင့္ ၀ါဒေရွ႕တန္းတင္မႈတို႕၌သာ အားသန္ေနျခင္း၊ သာသနာ့သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မႈ/အားေပးကူညီမႈ/ေနရာေပးမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း။

၃။ က်မ္းခ်က္စာသားမ်ားကိုင္၍ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈမ်ားအား ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္အေထာက္အထားတို႕ျဖင့္ ခ်က္က်လက္က် ေထာက္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါေသာ္လည္း..... ဗဟုသုတကင္းမဲ့၍လက္လြတ္စပယ္ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ခ်က္မ်ားကို အေတြးအေခၚအားျဖင့္ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမႈ မျပဳႏိုင္ၾကျခင္း၊ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္က အစြဲႀကီးကာ အယူသည္း၀ဲဂယက္မွ မရုန္းထြက္ႏိုင္ၾကျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။

ယေန႕ On-line ႏွင့္ Off-line ႏွစ္ဖက္လံုး၌ “ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မိန္းကေလး(အာအိရွဟ္သခင္မ)အား ထိမ္းျမားရယူခဲ့ျခင္း ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထိုးႏွက္ခ်က္ခပ္ျပင္းျပင္းတစ္ရပ္ ၀င္ေနပါသည္။ အျပင္ေလာကမွ အခ်ဳိ႕မြတ္စ္လင္မ္တို႕ကလည္း ထိုအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ စြပ္စြဲခ်က္ရုပ္လံုး ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕သြားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး အေျခခံက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္လိုက္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႕။

၁။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မုဟမၼဒ္ (ဆြ)သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို လူသားတုိ႕အား ဆင့္ျပန္ပို႕ခ်လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသရန္ ပြင့္ေပၚေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ဘ၀သည္ ကုရ္အာန္ႏွင့္တစ္သားတည္းသာျဖစ္ခဲ့၏။ (တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာသီးသန္႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ဳိ႕မွအပ) ကုရ္အာန္၏မည္သည့္အခ်က္ႏွင့္မွ် ဖီလာဆန္႕က်င္ျခင္း မရိွခဲ့။ မည္သည့္အတိမ္းအေစာင္းမွ်လည္း အျဖစ္မခံခဲ့ေခ်။ ထိုအျဖစ္ကို မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္ေသာ အျခားပညာရွင္မ်ားကပင္ ၾသခ်ေထာက္ခံထားရသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္ေသာ/ထိမ္းျမားေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အမိန္႕ဟူ၍ လံုး၀ မပါ၀င္ပါ။ သို႕သာမက ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း(နိကဟ္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အရြယ္ေရာက္မႈအသံုးအႏႈန္းကိုသာ ျပဆိုထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရေပမည္။ ဥပမာ - ကုရ္အာန္၏စူရဟ္(က႑) ၄ ၊ အာယသ္ (ပါဒေတာ္) ၃၊ ၆၊ ၁၉၊ ၃၄ ၌ အရြယ္ေရာက္ျခင္း၊ အမ်ုဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပလ်က္ ၊ ေယာက္်ားေလး-မိန္းကေလး-ကေလးသူငယ္ စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏တိက်မွန္ကန္မႈအရလည္းေကာင္း၊ ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ၿပိဳင္စံရွားကိုယ္က်င့္သိကၡာေတာ္အရ လည္းေကာင္း နိကဟ္ျပဳခ်ိန္ ႏွင့္ ခန္း၀င္ခ်ိန္တြင္ “ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ အရြယ္မေရာက္ေသး ” ဟူေသာ အခ်က္မွာ မည္သို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ နိကဟ္ျပဳခ်ိန္၌ အသက္ ၆ ႏွစ္၊ ခန္း၀င္ခ်ိန္၌ အသက္ ၉ ႏွစ္သာ အမွန္ဟု တစ္ထစ္ခ်စြဲမွတ္ျခင္းမွာ တစ္ဖက္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား စံျပကိုယ္က်င့္တရားရွင္ အျဖစ္ လက္မခံရာေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။
  
 ၂။ အစၥလာမ္မထြန္းကားမီ အမိုက္ေခတ္၌လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ထြန္းကားၿပီးေနာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာရဗ္လူမ်ဳိးတို႕၏ရာဇ၀င္တြင္ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္၊ အႀကီးအကဲကမွ် အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ အဓမၼရယူျခင္း၊ မတရားက်ဴးလြန္ျခင္း အစဥ္အလာဟူသည္ မရိွခဲ့ေခ်။ ရမၼက္ႀကီးေသာ ဒုစရိုက္သားမ်ားထံ၌ပင္ ယင္းသို႕ အမႈမ်ဳိးကို မေတြ႕ၾကရ။ ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကဲ့သို႕ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္ ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါသည္။

 ၃။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ အာအိရွဟ္သခင္မ(ရႆိြ)အား ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္တြင္ နိကဟ္ျပဳၿပီး၊ ဟိဂ်္ရီ ၃ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာခန္း၀င္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ဘာသာေရးႏွင့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအားလံုးထံ၌ အဆိုညီညြတ္ၾကသည္။ ( တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မကၠဟ္ၿမဳိ႕မွ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕သို႕ ဇာတိစြန္႕ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း - ဟိဂ်္ရသ္ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္မွအစျပဳကာ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္ဟု စတင္ေရတြက္သတ္မွတ္သည္ )။ ၄င္းမတိုင္မီ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္အခ်ဳိ႕ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံသို႕ ဟိဂ်္ရသ္ျပဳၾကသည္။ ထိုစဥ္က တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳရလိမ့္မည္ဟု မစဥ္းစားမိေသးေခ်။ ထိုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳဘိုင္းရ္ ဘင္န္ မုသြ္အင္မ္ ဆိုသူက အာအိရွဟ္သခင္မအား လက္ဆက္ရန္ ကမ္းလွမ္းဖူး၏။ ထိမ္းျမားႏိုင္သည့္အရြယ္ျဖစ္၍ ကမ္းလွမ္းျခင္းဟူသည္ကို သိရိွႏိုင္ပါသည္။

 ၄။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ သမီးေထြး ဖာသိြမဟ္ (ရႆိြ)သည္ အာအိရွဟ္သခင္မထက္ အသက္ ငါးႏွစ္ႀကီး၏၊ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ သမီးေတာ္ ဖာသိြမဟ္သခင္မ၏အသက္သည္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္း၌ ဘာသာေရးႏွင့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအားလံုး အဆိုညီၾက၏။ သို႕ဆိုပါက ဖာသိြမဟ္သခင္မထက္ ငါးႏွစ္ငယ္ေသာ အာအိရွဟ္ သခင္မသည္ ၄င္းဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္တြင္ ( ၂၁ - ၅ = ၁၆ ) အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လြယ္လင့္တကူ သိႏိုင္ပါ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ နိကဟ္ျပဳေသာ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဟူသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မဂၤလာခန္း၀င္ေသာ ဟိဂ်္ရီ ၃ ခုႏွစ္၌ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ရိွၿပီကိုလည္းေကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕လိုက္ရေပသည္။

 ၅။ ထင္ရွားခိုင္မာသည့္ေနာက္ထပ္သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တစ္ရပ္မွာ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ မိမိ၏အစ္မျဖစ္သူ အဆ္မဟ္သခင္မထက္ ၁၀ ႏွစ္တိတိ ငယ္ရြယ္၏။ အဆ္မဟ္သခင္မသည္ ဟိဂ်္ရီ ၇၃ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၀၀ တင္းတင္းျပည့္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾက၏။ သို႕ဆိုလွ်င္ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ သူမ၏အသက္သည္ ( ၁၀၀ - ၇၃ = ၂၇ ) ၂၇ ႏွစ္ ျဖစ္ေလသျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ငယ္ေသာညီမငယ္ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ အာအိရွဟ္သခင္မသည္ နိကဟ္ျပဳေသာ ဟိဂ်္ရီ ၁ ခုႏွစ္၌ ၁၆/၁၇ ႏွစ္၊ မဂၤလာခန္း၀င္ေသာ ဟိဂ်္ရီ ၃ ခုႏွစ္၌ အသက္ ၁၉/၂၀ ႏွစ္ဟူေသာ အေျဖမွာ ရွင္းလင္းစြာ ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။ ဤတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အာအိရွဟ္သခင္မအေပၚ မဖြယ္မရာ စြပ္စြဲသည့္ကိစၥ ေၾကမြပ်က္သုဥ္းၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

 သို႕ေသာ္ ......... အျပင္ရန္ကို ရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းပိုင္း၌ ျပႆနာတက္ျပန္ေတာ့သည္။ အစၥလာမ့္ေလာက၏ အခိုင္မာဆံုးဟဒီးဆ္က်မ္းႀကီး ေျခာက္ေစာင္ (ဆြိဟ စစ္သားဟ္)၌လည္းေကာင္း၊ (ယင္းတို႕ကိုမွီး၍ ေရးသားျပဳစုထားေသာ) တမန္ေတာ့္ ေထရုပၸတၳိေတာ္မ်ား၌လည္းေကာင္း ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၉ ႏွစ္ ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႕ ျဖစ္ေနရပါသနည္း ? က်မ္းဂန္မ်ား၏သမိုင္း ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာအေၾကာင္းရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ရန္ မလြဲမေသြ လိုအပ္ေနေပသည္။

 (က) သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို က်မ္းအသြင္ျဖင့္ စတင္ျပဳစုျခင္းမွာ အိမာမ္ မာလစ္က္ (ရဟ္)၏ မု၀သြ္သြာ က်မ္းဟု သိရသည္။ သို႕ေသာ္ အခန္းက႑ဖြဲ႕စည္းတင္ျပပံု၌လည္းေကာင္း၊ ပညတ္ခ်က္ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းျပသရာ၌လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရယူလက္ခံျပဳစုရာတြင္ ခိုင္လံုတိက်မႈရိွေစရန္ အလြန္တင္းၾကပ္စြာသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထြက္ရိွလာေသာ) အိမာမ္ ဗုခါရီ (ရဟ္)၏ ဗုခါရီက်မ္းႀကီးက ဟဒီးဆ္စုေဆာင္းက်မ္းမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးေနရာ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာႀကီးမားလွသည့္ ဗုခါရီက်မ္းပါအခ်က္အလက္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္သည္ဟု မေျပာ၀ံ့ၾကျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ျခင္းဟု ယူဆလိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တန္ရာ၏။

 (ခ) ဗုခါရီက်မ္း၏ေနာက္မွ ထြက္ေပၚလာသမွ် ဟဒီးဆ္က်မ္းအေစာင္ေစာင္မွာလည္း ဗုခါရီက်မ္းကို မွီျငမ္းခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ခိုင္မာလွပါသည္ဟု တညီတညြတ္တည္းသတ္မွတ္ထားသည့္က်မ္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းက်မ္းဂန္မ်ားထံ ၾသဇာလႊမ္းၿပီး အစဥ္အဆက္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ဖြယ္ ရိွေပသည္။

 (ဂ) တစ္ခါ အိမာမ္ ဗုခါရီသခင္သည္ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းထိ က်က္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္သိန္းကို အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ၄င္းတို႕အား ရာ၀ီ(ဆင့္ျပန္သူ)အစဥ္အဆက္တို႕၏ အမည္၊ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္တစ္ကြ မမွားမယြင္း ရြတ္ျပႏိုင္ျခင္း၊ ထိုသို႕ထူးျခားေသာ မွတ္ဥာဏ္၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ႏွင့္ ပညာအရည္အေသြးအရ သူ၏ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမွာ အဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္စရာ အေၾကာင္း မရိွျပန္။ ၄င္းျပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာအျခားအလက္မ်ားလည္း ထပ္မံပါ၀င္ေနျပန္သည္။ ထိုေရာအခါ ယေန႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လက္၀ယ္ရိွဖတ္ရႈေလ့လာေနေသာ က်မ္းမွာ အိမာမ္သခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေရးသြင္းထားခ်က္အစစ္ ဟုတ္ပါသလား ဟူ၍ စဥ္းစားမိလာၾကပါသည္။ သို႕ျဖင့္ အိမာမ္ဗုခါရီ၏အတၳဳပၸတၳိ၊ ထုိေခတ္အခါ၏သမိုင္းေကာက္ေၾကာင္းေနာက္သို႕ ေျခရာခံဆန္းစစ္ရာ၀ယ္ ထူးျခားခ်က္အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရျပန္ေလသည္။

 အိမာမ္ဗုခါရီသခင္သည္ ဗုခါရီက်မ္းႀကီးကို ျပဳစုၿပီးေနာက္ အမ်ားအားျဖင့္ ္ အီရန္ႏိုင္ငံတစ္၀ိုက္ က်င္လည္ေနထိုင္ခဲ့၏။ ထုိေခတ္သမယတြင္ ၄င္းနယ္ပယ္တစ္ခြင္အတြင္း အာရဗ္လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒအားဆန္႕က်င္မႈ၊ (အစၥလာမ္မုန္းတီးေရး၀ါဒီမ်ားသည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕အၾကား ေရာေထြးကာ) အစၥလာမ္ႏွင့္ကုရ္အာန္ဆိုင္ရာအခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕အား ျပႆနာရွာေရးလႈပ္ရွားမႈတို႕ျဖင့္ အေျခအေနရႈပ္ေထြးလ်က္ရိွခဲ့သည္။ ပံုႏွိပ္စက္၊ စာကူးစက္ ဟူ၍ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ က်မ္းဂန္မ်ားကို မိတၱဴပြားလိုက လက္ေရးမ်ားျဖင့္ ကူးယူရသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ က်မ္းကူးဆရာ/စာကူးဆရာတို႕၏ အခန္းက႑မွာ တြယ္က်ယ္လွသည္။ ထိုသူမ်ားအားလံုးမွာ အရဗီ ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း လူတုိင္းက မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္ၾက။ တစ္ဖန္ ထူးခၽြန္ေသာ အိမာမ္ဗုခါရီသည္ သူ၏ ဗုခါရီက်မ္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ထင္ရွားေက်ာ္ေစာမႈ ျဖစ္လာရာ၀ယ္ သာသနာကို ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵ၏ေအာက္သို႕သြတ္သြင္းလိုသည့္ အာဏာပိုင္ႏွင့္လူကံုထံတို႕အပါအ၀င္) ေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ ေျခထိုးခံဒုကၡေပးျခင္း၊ ကာဖိရ္ဖသ္၀ါထုတ္ျခင္း၊ မြတ္စ္လင္မ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၀ိုင္းၾကဥ္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကံစည္ျခင္း စသည္တို႕ကို မျပတ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရရွာသည္။ သူ၏က်မ္းသည္လည္း (လက္ေရး)မိတၱဴမ်ားစြာ ပြားျခင္းကိုခံရသည္။ ဤတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေျဖႏွစ္ရပ္ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ၾကသည္။

 မနာလိုမရႈစိမ့္ေသာ ပညာရွင္တစ္ဦး/တစ္ဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္အားအတြင္းႀကိတ္မုန္းတီးေနသည့္ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္ေသာ စာကူးဆရာ တစ္ဦးဦးမွလည္းေကာင္း ၁၆/၁၉ ေနရာတြင္ အရဗီစကား အ ရွ ရ (တစ္ဆယ္)ကို တမင္ခ်န္လွပ္ၿပီး ၆/၉ ဟု ေရးသြင္းလိုက္ေလသေလာ

( သို႕တည္းမဟုတ္ )

အဆင့္ဆင့္လက္ဆင့္ကမ္းကူးယူလာၾကရာတြင္ တစ္ဆက္ဆက္၌ စာကူးဆရာ၏ေပါ့ေလ်ာ့မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ၄င္းမွားယြင္းမႈကိုပင္ အစဥ္တစိုက္ ထိန္းသိမ္းလာၾကျခင္းေလာ ?

 ယင္းအျဖစ္မွန္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး မည္သူမွ် မသိႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ အေၾကာင္းမွာ (အဆြ္ဟဗ္ေတာ္တို႕၏လက္ေရးမူကုရ္အာန္မ်ားကို ယေန႕တိုင္ က်န္ရစ္ေတြ႕ရိွေနရေသာ္လည္း) အိမာမ္ ဗုခါရီကိုယ္တိုင္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ မူရင္းဗုခါရီက်မ္းလက္ေရးမူကိုကား ယေန႕ထက္တိုင္ ရွာမရဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသတည္း။

 ( The Muslim Digest (1996, Jan-Feb) မွ Shageer Niyarzi ေရးသားေသာ What is the real age of Aisha Siddiqh when she married Prophet Muhammad (S) ? ကို မွီး၍ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ )

** ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးသက္သက္ကို အစၥလာမ္မဂၢဇင္း/စာေစာင္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ေဖာ္ျပဖူးသည္ဟု သိရပါသည္ **

 ( သတိျပဳရန္ )

ဟဒီးဆ္ေတာ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၊ေသာင္းခ်ီရိွသည့္ ကမာၻေက်ာ္ ဗုခါရီ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္း၌ ယင္းသို႕သံသယျဖစ္ဖြယ္ - ေစာဒကတက္ႏိုင္ဖြယ္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားမွာ တစ္ရာပိုပိုခန္႕မွ်သာ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိထားရပါမည္။ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းမွ် ေစာဒကတက္ႏိုင္ဖြယ္အေျခအေနရိွယံုမွ်ျဖင့္ ဟဒီးဆ္က်မ္းမ်ားကို ပယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ (တမန္ေတာ့္ေရႊႏႈတ္ေတာ္ထြက္ၾသ၀ါဒ) ဟဒီးဆ္မွန္သမွ် စိတ္ခ်ခိုင္မာမႈ မရိွဟု မမွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳအပ္ေပသည္။

 စလာမ္၊ ဒုအာအ္ျဖင့္
 ဂ်ဴလိုင္ရဲရင့္

20 April 2012

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား မွ အစၥလာမ္သာသနာ


ဘီလီဇီႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ဘီလီဇီ ႏိုင္ငံသည္ မကၠစီကိုႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဂြမ္တီမာလာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔ပိုင္း ကယ္ေရဘီယံ ပင္လယ္အား မ်က္ႏွာမူထားရာ ကမ္းေျခႏိုင္ငံငယ္ေလးျဖစ္၍ ေျမာက္အေမရိက ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀ဝ (ဘီစီ ၁၅၀ဝ) မွ ေအဒီ ၂၀ဝ ခန္႔အထိ ေမယန္ၿမိဳ႔ျပယဥ္ေက်းမႈ ထြန္း ကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၁၅၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဥေရာပသားမ်ား တစ္စစ အေျခခ်လာၿပီး၊ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ ကိုလိုနီ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့၍ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ဟြန္ဒူးရာ့စ္၏ အထဲသို႔ သြပ္သြင္းခံလိုက္ရသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေရးရွိခဲ့၍၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လတြင္ ဟြန္ဒူးရာ့စ္မွ သီးျခား ခြဲထြက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ခု စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လံုးဝ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္ အျခာႏိုင္ငံ အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့သည္။

ဘီလီဇီႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ လူဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၇၉၄ ဦးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံလူဦး ေရ၏ ၁ ရာႏႈန္းျဖစ္သည္။ မူဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းအား ဘီလီဇီ အစၥလာမ္မစ္ မက္ရွင္းက ဦးေဆာင္၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွာ ဘီလီဇီ စီတီး၌ ရံုးထိုင္သည္။

ကိုလံဘီယာမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


 ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္ဆံုးတြင္ တည္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ ပိုင္းသည္ အီေကြတာ ျဖတ္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရွိသည္။ ပနားမားႏိုင္ငံ၊ ကယ္ေရဘီယံ ပင္လယ္ေကြ႔၊ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၊  ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၊ ပီရူးႏိုင္ငံ၊ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၊ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာ ကမ္း ေျခ ဝိုင္းရံထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ယခု ဘိုဂိုတို ဟူေသာ အရပ္တြင္ ဘီစီ ၁၀ဝ၀ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ (သမၼာက်မ္းစာပါ အာဒံ မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ဝ၀) ခန္႔ကပင္ စုေပါင္းေန မုဆိုးအသိုင္းအဝိုင္း ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။ ဘီစီ ေထာင္စုႏွစ္၏ အစပိုင္း မွစ၍ ကက္စီကစ္ေခၚ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ပီရမစ္ပံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာစီကာ့ဇ္ဂိုစ္ စနစ္ ထြန္းကား ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၂၀ဝ ဝန္းက်င္ အင္ကာ့စ္ မင္းဆက္ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ေတာင္အေမရိကတိုက္တြင္ ျမဴစ္ ကာ လူမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေရး အဖြံၿဖိဳးဆံုးဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ လူဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁၀ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိ၍ ႏိုင္ငံ လူဦး ေရ၏ ဝ.ဝ၂ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္မစ္ စင္တာ ငါးခု အပါအဝင္ အစၥလာမ့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဘိုတိုဂါႏွင့္ မိုင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ မူလတန္းေက်ာင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ရွိ၍၊ မိုင္ခ်ိဳၿမိဳ႔တြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္သည့္ အိုမာ အိဗ္နိ အလ္ ခတာ့ဗ္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ရွိသည္။

မၾကာမွီ ႏွစ္မ်ားက အစၥလာမ္ႏွင့္ အာရဗ္-မူဆလင္တို႔သည္ ကိုလံဘီယာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနတို႔ ထဲထဲဝင္ ဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရး၌ ပိုမို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ေရပန္းစားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

ကိုစ္တာရီကာ မွ အစၥၥလာမ္ သာသနာ


ကိုစ္တာရီကာသည္ ကမၻာ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္း အီေကြတာလိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္၊ ေျမာက္အေမရိက
တိုက္၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ နီဂြရာဂါႏိုင္ငံ၊ အေရွ႔ဘက္တြင္ ကယ္ေရဘီ
ယံ ပင္လယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပနားမားႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြက္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ ရွိသည္။
ဥေရာပသားတို႔ သတ္မွတ္ေသာ သမိုင္းမတိုင္မွီကာလတြင္ ကို႔စ္တာရီကာအား မည္သို႔ အမည္ရွိခဲ့
သည္ကို မသိရေခ်။ မူလေဒသခံ တိုင္းရင္းလိူမ်ိဳးမ်ားသည္ မီဆိုအေမရီကန္ ( မကၠဆီကို ေဒသ လူမ်ိဳး
မ်ား) ႏွင့္ အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာ အလယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေဒသ
သည္ အေမရိကတိုက္ မကၠဆီကို ေဒသသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေတာင္အေမရိက မူလလူမ်ိဳးတို႔၏
ယဥ္ ေက်းမႈ ဆံုရာ ေဒသလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဥေရာပသားတို႔သည္ ကို႔စ္တာရီကာသို႔ ၁၅၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္
ကို႔စ္တာ ရီကာသည္ အျခားေသာ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ လြတ္လပ္
ေရး ေၾကျငာခဲ့သည္။ တိုေတာင္းေသာ မကၠဆီကို အင္ပါယာကာလအတြင္း ၁၈၂၃ မွာ ၁၈၃၉ ထိ ကို႔စ္
တာရီကာသည္ မကၠဆီကို၏ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
အျခားေသာ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္
ကို႔စ္တာရီကာသည္ ႏိုင္ငံေရးတက္လွမ္းမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉ ရာ
စု၏ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ကို႔စ္တာရီကာသည္ ႀကီးမားေသာ အံုႂကြမႈႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ၁၉၁၇-၁၉ တြင္ ဖာဒီရီကို တီႏိုကို ဂရာနာဒိုစ္ သည္ သူ႔အား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခံရသည္အထိ အာဏာရွင္
စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တဖန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ိဳးဇက္ ဖက္ဂူရီစ္ ဖာရာ သည္ သမၼတေရြးေကာက္
ပြဲ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ လက္ႏွက္ကိုင္ ထႂကြခဲ့သည္။ ထိုအေရးအခင္းမွာ ၄၄ ရက္ၾကာခဲ့၍ ကို႔စ္တာရီ
ကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေရးအခင္းသည္ ၂၀ ရာစုတငြ္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ အႀကီး
ဆံုး အေရးအခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတိုက္အခံ စစ္အစိုးရမွ ေအာင္မွ ပြဲခံလွ်က္ ဒီမိုကေရ
စီ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ကို႔စ္တာရီကာတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ လူဦးေရမွာ ၅၀၀ ခန္႔ရွိ၍ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၀.၀၁ ရာႏႈန္း
ျဖစ္သည္။ မစၥဂ်စ္ အိုမာ အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ အဖြဲ႔မ်ား စန္႔ ဂ်ိဳးတြင္ တည္ရွိသည္။

က်ဴဘားႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


က်ဴဘားႏိုင္ငံသည္ ေဟတီကြၽန္းမႀကီး၏ အေနာက္ဖက္ယြန္း- ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ၍- ေျမာက္အမရိက အုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ (ေဟတီကြၽန္းမႀကီးအာ ဟက္စပင္နီအိုလာဟု ေခၚ၍ ေဟတီႏိုင္ငံႏွင့္ ဒိုမင္နီကန္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ တည္ရွိရာ ကြၽန္းျဖစ္သည္။)

ေနာက္ဆံုးေသာ စာရင္းအရ က်ဴဘားႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ လူဦးေရမွာ ၃၀ဝ၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ဝ.ဝ၃ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အျခားအျပင္ရပ္ဝန္း စာရင္တင္ျပမႈမ်ားမွအရ ထိုေဖၚျပ ပါ လူဦးေရ စာရင္းသည္ ၃၀ဝ ခန္႔ေလွ်ာ့နည္းသည္ဟု လည္းေကာင္း အျမင့္ဆံုး ၇၀ဝ၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု လည္း ေကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ က်ဴဘားအစိုးရ၏ ဘာသာမဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ ဆီသို႔ ဦးတည္ေနေရး သေဘာထားေၾကာင့္ အစၥလာမ္ လူဦေရစာရင္းအား အတိအက် ေျပာဆိုရန္မွာ လြန္စြာ ခက္ခဲလွသည္။က်ဴဘားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔ျဖစ္ေသာ ပီေလယာ ဒီ ရိုဆာရီယို ၿမိဳ႔တြင္ မူဆလင္လူဦးေရမွာ ၿမိဳ႔၏ ၄၀ ရာႏႈန္း ျဖစ္ သည္။ က်ဴဘားႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ့္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ က်ဴဘား မူဆလင္ မ်ားသည္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူကံုတန္ အာရဗ္ သူေဌးႀကီး၏ အိမ္အား ေသာၾကာေန႔ ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာ အျဖစ္ အသံုးျပဳေနရသည္။ က်ဴးဘားအစိုးရမွ ထိုအေဆာက္အဦးတြင္ ဆြလားသ္ ဝတ္ျပဳခြင့္အား ေသာၾကာေန႔တြင္ သံုးနာရီၾကာ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။က်ဴဘား မူဆလင္မ်ားမွာ အနည္းဆံုး ၁၀ဝ၀ မွာ မူလဇစ္ျမစ္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။ အေမရိကန္ေရာက္ က်ဴးဘားမ်ိဳးႏြယ္ ပညာတတ္မ်ားမွလည္း အစၥလာမ္သာသနာအား လက္ခံသည့္ လူဦးေရမွာ တိုးပြားလာလွ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအား အစၥလာမ္ သာသနာအား နားလည္ လက္ခံ က်င့္သံုးရန္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားေနမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ဒိုမင္နီကန္ႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


စာရင္းအင္းအရ ဒိုမင္နီကန္ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေခ် အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မွာ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၀.၀၂ ရာႏႈန္းရွိ၍ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၀၀၀ ခန္႔ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက် အေသးစိတ္ စာရင္းေကာက္ယူရန္မွာ လြန္စြာခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ အတိအက် ပမာဏအား ျပဳစု၍ မရေပ။

ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ အမ်ားစုမွာ ရိုမန္ ကက္ သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း မူဆလင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဒိုမင္နီကန္ သမၼတႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ အ၀န္း အ၀ိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မိုင္ယာမီၿမိဳ႔တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ဒိုမင္နီကန္ သမၼႏိုင္ငံ အစၥလာမ္မစ္ စင္တာ ကဲ့သို႔ ေဒသခံ အစၥလာမ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဒိုမင္နီကန္၌ အစၥလာမ္သာသနာ ထြန္းကား လာေစရန္ ကူညီအားေပးလွ်က္ ရွိသည္။

 မၾကာေသးမွီမွ ဒိုမင္နီကန္ သမၼတႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ အ၀န္း အ၀ိုင္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ဒိုမင္နီကန္တြင္ မူဆလင္ လူဦးေရမွာ ၃၀၀၀ ေဒသခံ သာသနာေျပာင္းလဲမႈမွ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေသာ ကိန္းကဏန္း ပင္ျဖစ္ သည္။ဒိုမင္နီကန္ သမၼတႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ အ၀န္းအ၀ိုင္းမွ ပထမဦးဆံုး အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အား စင္တီယာဂို ၿမိဳ႔ေတာ္၏ ဗဟုိအခ်က္အျခာက်၍ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း အဘီရို အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ငါးမိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရေသာ ေနရာ၌ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာ သည္ ၿမိဳ႔ေန မူဆလင္မ်ား အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ ထိုေျမအား ရရွိရန္ ေျမပိုင္ရွင္ထံမွ ၀ယ္ေငြႏွင့္ အေဆာက္အဦး တည္ ေဆာက္ခ ကုန္က်ေငြ ပီဆို ၂.၈၅ သန္း (ေဒၚလာ ၈ သိန္း ေက်ာ္) သံုးစြဲခဲ့ရသည္။  ထို၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေန႔စဥ္ ၀တ္ျပဳမႈ ငါးႀကိမ္အတြက္ ဖြင့္ထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ အစၥလာမ့္ သာသနာ ဗဟုသုတ သင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကားလွ်က္ ရွိသည္။သူတို႔ သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ က်မၼာေရး ေဆးစစ္ခန္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းကိုလည္း ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ သီးျခား အေဆာက္အဦးတည္ ဖြင့္ေပးထား ရွိသည္။ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ စီတီယာဂိုၿမိဳ႔၌ မစၥဂ်စ္ေဒ့ အစၥလာမ္၊ မစၥဂ်စ္ေဒ့ မာ့ကၠီ၊ မစၥေဂ်စ္ေဒ့ အလ္ ႏူးရ္ ဟူ သည့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သံုးခုလည္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မစၥဂ်စ္ေဒ့ အစၥလာမ္ႏွင့္ မစၥဂ်စ္ေဒ့ မာ့ကၠီ တို႔သည္ လႈပ္ရွား လည္ပတ္မႈအားနည္းေသာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ျဖစ္၍ မစၥဂ်စ္ေဒ့ အလ္ ႏူးရ္ သည္ ထိုကၽြန္းႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြက္ အီးဒ္ ဆြလားသ္၀တ္ျပဳမႈမ်ား၊ ေသာၾကာဆြလားသ္ ၀တ္ျပဳမႈမ်ား၌ လူမ်ား ျပည့္လွ်ံလွ်က္ ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အျခားေသာ လို႔စ္အလ္လန္ႏိုစ္ ၿမိဳ႔၌လည္း ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ ရွိေန သည္။ ထိုၿမိဳ႔သည္ မစၥဂ်စ္ေဒ့ အလ္ ႏူးရ္ ႏွင့္ မီနစ္သံုးဆယ္ခန္႔ ခရီးအကြာအေ၀းတြင္ ရွိသည္။ 

အီေကြေဒါႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


အီေကြေဒါႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အီေကြတာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ က်ေရာက္ေသာ အပူပိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူးႏွင့္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ တည္ရွိသည္။

အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဘီစီ ၃၅၀ဝ ခန္႔ကပင္ တည္ရွိေနသည္ဟု အေထာက္အထားမ်ားက ဆို သည္။ မ်ားစြာေသာ ၿမိဳ႔ျပယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ အီေကြေဒါ တစ္ေလွ်ာက္ ျပန္႔ႏွံ႔ထြန္းကားခဲ့၍၊ ၎တို႔ ကိုယ္စီတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဗိသုကာပညာမ်ား၊ အိုးခတ္ပညာမ်ား၊ ဘာသာတရားမ်ား ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ဒတ္ခ်ီစယ္လာ၏ မ်ိဳးဆက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ခ်ီးေရးဟုေခၚသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အင္ကမ်ား ဝင္ေရာက္မလာမွီထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကယမ္ဘီႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ခုခံတိုက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုး တြင္ အင္ကတို႔က သိမ္းပိုက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ခုခံေရး စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ခုခံေရးစစ္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ေရကန္ႀကီးထဲတြင္ အေလာင္းမ်ားကို ပစ္ခ်ေသာေၾကာင့္ ထိုေရကန္ႀကီးအား ေသြးေရးကန္ (ယာဟြာကိုခ်ာ)ဟု ေခၚတြင္ေတာ့သည္။သို႔ျဖင့္ အီေကြေဒါသည္ ၁၄၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အင္က အင္ပါယာ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပမွ စပိန္မ်ား သည္ အီေကြေဒါ၏ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာေသာ အခ်ိန္တြင္ အင္က အင္ပါယာအား ဟြီနာ ကက္ပစ္ က အုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအား အပိုင္စားရထားေသာ အတာဟူပါႏွင့္ အင္က ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ အိမ္ ေရွ႔မင္းသား ျဖစ္ေနေသာ ဟြာစ္ကာ ဟူသည့္ သားႏွစ္ဦးရွိသည္။ ဟြီနာ နတ္ရြာစံေသာ ၁၅၂၅ ခုႏွစ္တြင္ သား ႏွစ္ေယာက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရ၍၊ ေအဒီ ၁၅၃၀ တြင္ ဟြာစ္ကာသည္ ႏွိမ္ႏွင့္ခံရၿပီး အတာဟူပါက အင္ပါယာ တစ္ခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္သည္။

အတာဟူပါသည္ တိုင္းျပည္အား တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ ဥေရာပသား စပိန္တို႔က ကဂ်ာမာကာ တြင္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမထူေထာင္၍ ေနၿပီး ျဖစ္ၿပီး ၁၅၃၂ ခုႏွစ္ ကဂ်ာမာကာ တိုက္ပြဲတြင္ အတာဟူပါ အဖမ္းခံရၿပီး- ၎အား ျပန္ေရြးရန္ အခန္းတစ္ခန္းျပည့္ ေရႊႏွင့္ ႏွစ္ခန္း ျပည့္ ေငြတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အင္ကာတို႔က ေတာင္းဆိုသည့္ အတိုင္း ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အတာဟူပါ အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အီေကြေဒါသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာ နီးပါး စပိန္တို႔၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ၁၈၂၂ ခု ေမ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စပိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္။

အီေကြေဒါႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းအင္းအရ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ လူဦးေရ ၂၇၅ ေယာက္သာ ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ထိုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ဟု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆိုၾကသည္။ ပထဦးဆံုး ေရာက္ရွိလာေသာ မူဆလင္မ်ားမွာ အာရဗ္မ်ားျဖစ္၍၊ ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ားအၿပီး ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာ ၿပိဳကြဲသြား ၿပီးေနာက္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြီတို၊ ဂြာယာေကြး ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾက၍ မာနာဘီ၊ ေလာ့စ္ ရီးယို႔စ္ ႏွင့္ အစ္မာရာဒါ့စ္ ခရိုင္မ်ားတြင္ မူဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းငယ္မ်ား ရွိေနသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အလယ္ေလာက္မွ စ၍ အီေကြေဒါ မူလေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အာရဗ္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေသာၾကာ ဆြ လားသ္ဝတ္ျပဳရန္ သီးျခားအခန္းကို ငွားရမ္းသံုးစြဲခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီဂ်စ္သံရံုးမွလား ရည္ရြယ္ခ်က္တူ စြာျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အခန္းကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အီေကြ ေဒါ အစၥလာမ္ ဗဟိုဌာနကို ထူေထာင္ခဲ့၍ ၎သည္ အီေကြေဒါ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပထမဦးဆံုး အစၥလာမ္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မွာ ဂြၽန္ ယာယာ ဆူကြီလို ျဖစ္၍ သူသည္ စစ္အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦးၿပီး အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းသက္ဝင္လာသူ ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ ဘာ သာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆြႏၷီအစၥလာမ္ နည္းနာ အတိုင္းက်င့္သံုးလွ်က္ ရွိသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔အား မည္သည့္ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ကမွ် ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ မရွိေခ်။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းသည္ အစၥလာမ္ စာေပ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စပိန္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆို ျဖန္႔ခ်ီလွ်က္ ရွိ၍။ ႏွစ္စဥ္ အာဂ်င္တီနားတြင္ က်င္းပသည္ လက္တင္အေမရိကန္ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းပြဲသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေစပို႔လွ်က္ ရွိသည္။

၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ အလ္ဟီဂ်ရာ အစၥလာမ္ ဗဟိုဌာန တစ္ခုကို အီေကြေဒါ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႔ ျဖစ္သည့္ ဂြာယာေကြး တြင္ ထူေထာင္လိုက္၍ ထိုအဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံရသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ သည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဂြၽန္ အဗၺဒူလႅာဟ္ စအုဒ္ ျဖစ္၍ သူသည္လည္း အစၥလာမ္သို႔ ကူးေျပာင္း သက္ဝင္လာသူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။

ဂြမ္တီမာလာ မွ အစၥၥလာမ္ သာသနာ


ဂြမ္တီမာလာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္တြင္ တည္ရွိၿပီး မကၠဆီကို၊ ဘီလီဇီ၊ အေရွ့ဘက္ ကယ္
ေရဘီယံ ပင္လယ္ေကြ႔၊ ဟြန္ဒူးရာ့စ္၊ အယ္လ္ဆာေဗဒို ႏွင့္ ေနာက္ဘက္ ပစၥိဖိတ္ သမုဒၵရာ တို႔ ၀ိုင္းရံ
ထားေသာ ႏိုင္ငံငယ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ထိုႏိုင္ငံငယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ ခန္႔မွပင္ လူသားမ်ား စတင္ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆို
သည္။ ေအဒီ ၁၆ ရာစု ဥေရာပ စပိန္မ်ား မေရာက္မွီအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ေမယန္ယဥ္ေက်းမႈ
လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္း ေျမနိမ့္ေဒသ ပက္တင္ အရပ္တြင္ ေတာ္၀င္ ေမယန္ ရိုးရာ ထြန္းကားခဲ့ၿပီး
ေအဒီ ၁၀၀၀ ေလာက္တြင္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၈၂၁ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး မရမွီထိ၊ ဂြမ္တီမာလာသည္ စပိန္ကိုလိုနီဘ၀ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး
ေနခဲ့ရ၍ ၄င္းသည္ မကၠဆီကို အင္ပါယာတြင္း၌ ၁၈၄၀ ထိ ေနခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိ္န္မွ စ၍
ဒီမိုကေရစီ နစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ျပည္
တြင္းစစ္ေပါင္း ၃၆ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္မွ ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ဂြမ္တီမာလာ ႏိုင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ လူဦးေရမွာ ၁၂၀၀ ခန္႔ရွိ၍ ၄င္း၏ ၉၅
ရာႏႈန္းမွာ ပါလက္စတိုင္း အာရဗ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဂြမ္တီမာလာ စီတီး၏ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ အစၥလာမ့္
၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ေဆာင္ ရွိသည္။
အဟာမဒ္ဒီယာ မူဆလင္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လည္ပတ္သည့္ အျခားေသာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ခု
ကို (၁၉၈၉) တြင္ တည္ေဆာက္၍ မက္ဇ္ကြီတာ ဘိုင္တူလ္ ေအာင္၀ါ ဟုေခၚေပသည္။

ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


 ဂိုင္ယာနာသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ ေျမာက္ဘက္ထိပ္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္၍၊ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာ၊ ဆူရီနင္၊ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတို႔ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။ အီေကြတာႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္၍ အပူပိုင္းေဒသတြင္ က်ေရာက္သည္။ ဂိုင္ယာနာ၏ မူရင္းေဒသ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ အေမရိက အလယ္ပိုင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည့္ အရာ၀ါ့ခ္ႏွင့္ ကာ ရီဘ္ လူမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ တိုက္သားမ်ား၏ ကိုလုိနီဘ၀တြင္ အာဖရိကမွ ကၽြန္မ်ားစြာကို တင္သြင္း ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဥေရာပတိုက္သားေပါင္း မ်ားစြာလည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဂိုင္ယာနာသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္မွ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္ ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း ၁၂၅ ေဆာင္ရွိ၍၊ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၁၂ ရာႏႈန္းသည္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ အီးဒ္ ပြဲေတာ္ေန႔ (၂) ရက္သည္ အစိုးရ တရား၀င္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အစၥလာမ္မစ္ ညီလာခံ၏ အဖြဲ႔ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂိုင္ယာနာ ႏိုင္ငံအား မူဆလင္မ်ား ေရာက္ရွိလာေသာ ခုႏွစ္မွ ၁၈၃၈ ခုႏွစ္ဟု မွတ္တမ္း၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုထက္ေစာ ၍ မူဆလင္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္မွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရေခ်။ အာဖရိကမွ ေက်းကၽြန္ျပဳလုပ္ရန္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ျခင္း ခံရသူမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အာဖရိက အေနာက္ပိုင္းမွ မန္ဒင္ဂိုႏွင့္ ဖူလာနီ လူမ်ိဳးမူဆလင္မ်ားသည္ ဂိုင္ယာနာ၏ ႀကံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေက်းကၽြန္လုပ္ေပးခဲ့ရသည္။

 ၁၇၆၃ ခုႏွစ္ ပုန္ကန္ ထႂကြခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဂါတ္ဖီသည္ ဒတ္ခ်္အစိုးရထံသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ား စာေရး သားရာတြင္ အာရ္ဗီစာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ဂါတ္ဖီ အုပ္စုသည္ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်းကၽြန္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာျဖင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့ၿပီး၊ မူဆလင္ႏွင့္ အစၥလာမ့္ ဓေလ့မ်ားကိုပါ ကၽြန္ျပဳခံခဲ့ရသျဖင့္ ေတာင္အာရွမွ မူဆလင္မ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္ထိ အစၥလာမ့္ ဓေလ့ ဟူ၍ မေတြ႔ရေတာ့ေပ။

 သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္ ဂိုင္ယာနာမွ မူဆလင္မ်ားသည္ သူတို႔ကို သူတို႔ ဖူလာဟု ရည္ၫြန္း လွ်က္ သူတို႔၏ အာဖရိက အေနာက္ပိုင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၃၅ မွ ၁၉၁၇ အတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ အိႏၵိယသား ၂၄၀၀၀၀ မွာ စာေပမတတ္သည့္ အူရ္ဒူ စကားေျပာ ေက်းလက္ေဒသ သားမ်ား ျဖစ္၍ ၈၄ ရာႏႈန္းမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု မာစီယာ အီလီဒါက ေရးသားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွီယာမူဆလင္မ်ားႏွင့္ အာဟ္မဒ္ဒီယာမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ လူဦးေရမွာ ရာႏႈန္း၀င္ သတ္မွတ္ေလာက္သည့္ ပမာဏ မရွိခဲ့ေခ်၊

ေဟတီႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္ လူဦးေရ ၃၂၅၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ဆို၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦး ေရ၏ ၀.၀၄ ရာႏႈန္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံ မူဆလင္မ်ားက ထိုထက္ပို၍ မ်ားျပားသည္ဟု ဆို၍ အတိအက် စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။

ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခၿမိဳ႔ ျဖစ္သည့္ ကက္ပ္-ေဟတီယင္ၿမိဳ႔မွ ဘီလာဟ္္ အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ စင္တာ (ဗဟိုဌာန) အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ သာသနာ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိေနေပသည္။

၎တို႔မွာ အစၥလာမ့္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ၀တ္ျပဳေရးတို႔ကို ေစ့ေဆာ္လွ်က္ ရွိေနသည္။ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ ပို႔တ္တူ ပရင့္စ္ ၿမိဳ႔တြင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အႀကီးျမတ္ ဆံုးျဖစ္သည္ဟု အနက္ကို ေပးသည္ အလႅာဟ္ဟု အကၠဘာရ္ ၀ိဉာဏဆိုင္ရာ စင္တာႀကီးလည္း ရွိေနေပသည္။

ေဟတီႏိုင္ငံ၏ အစၥလာမ္သမိုင္းသည္ ဟစ္ပင္နီအိုလာ ဟုေခၚေသာ ေဟတီႏွင့္ ဒိုမင္နီကင္ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု တည္ သည့္ ကၽြန္းႀကီးေပၚသို႔ ေဟတီသို႔ ေက်းကၽြန္မ်ား စတင္ဖမ္းယူလာခ်ိန္မွ စတင္ခဲ့သည္။

မူဆလင္ေပါင္းမ်ား စြာကို ေဟတီသို႔ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ဖမ္းယူလာျခင္း ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား အစၥလာမ္သာသနာကို စြန္႔ လႊတ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတင္း အဓမၼျပဳျခင္းခံရေသာ္လည္း ေဟတီ ေဒသခံမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈတြင္ အစၥလာမ္အေမြအႏွစ္မ်ား စြဲနစ္လွ်က္သာ ရွိခဲ့သည္။

ေဟတီေတာ္လွန္ေရး စတင္ခ်ိန္တြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ ေတာ္လွန္ေရး သမား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒူတီ ေဘာ့က္မန္ သည္ မူဆင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက လက္ခံထားေပသည္။

၂၀ ရာစု အစပိုင္း တြင္လည္း အာရဗ္မ်ားသည္ အေမရိကန္တိုက္သို႔ ေျပာင္းေရြ႔လာခဲ့ရာ ထိုလူဦးေရမွ အံ့အားသင့္ ေလာက္ေသာ ပမာဏသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေဟတီတြင္ အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၂၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔က ပါလက္စတိုင္း ေဂ်ရုဆလင္ၿမိဳ႔အနီးရွိ အီဇာရီယာရြာမွ ပါလက္စတိုင္း တစ္ဦးသည္ မိသားစု ၁၉ စုႏွင့္အတူ ေဟတီသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယေန႔ ေဟတီမွာ မူဆလင္မ်ားမွာ ေဟတီ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္၍ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း လူမ်ိဳးစု၏ ေနာက္လိုက္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။သူတို႔၏ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀တ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အထိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္ရာ့ပ္ဟီးလ္မွ ဖန္မီ လာ့ဗ္ဗာလာ့စ္ အဖြဲ႔၀င္ ေနာ္၀န္ မာစဲလ္လာ့စ္ သည္ ေဟတီ၏ ေဟတီ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႔တြင္ ပထမဦးဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မူဆလင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ဟြမ္ဒူးရာ့စ္သည္ ကမၻာ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္း အီေကြတာလိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္၊ ေျမာက္အေမရိက
တိုက္၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႔ဘက္တြင္ ကယ္ေရဘီယံ ပင္လယ္၊
ေတာင္ဘက္တြင္ နီဂါရာဂြာႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြက္ အယ္လ္ဆာေဗးဒိုး ႏိုင္ငံတို႔ ရွိသည္။
ေရွးေဟာင္း သုေတသီမ်ားက ဟြမ္ဒူးရာ့စ္တြင္ သမိုင္းမတင္မွီ ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးႏြယ္ေပါင္း မ်ားစြာ
ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေမယန္ ယဥ္ေက်းမႈ အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္
သည္။
ဥေရာပ စပိန္မ်ား ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ကို ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ဂြမ္တီမာလာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံအတြင္း ထည့္သြင္း ခဲ့၍
စပိန္တို႔သည္ ဟြမ္ဒူးရာ့စ္အား ႏွစ္ သံုးရာခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ ႏိုင္ငံ၏ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ လူဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၇၉၀ ခန္႔ရွိ၍၊ ႏိုင္ငံ လူဦး
ေရ၏ ၀.၀၄ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ စာရင္းအင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ လူဦးေရ ၇
သန္းအနက္ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္သိန္းႏွင့္ ႏွစ္သိန္းၾကား လူဦးေရမွာ အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဆင္းသက္လာ
သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုမွာ အာရဗ္ ခရစ္ယာန္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွ ျဖစ္သည္။ ဟြမ္ဒူးရာ့စ္တြင္
ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ အစၥလာမ့္ ဗဟို ႏွင့္ ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ အစၥလာမ္ ေကာ္မီတီ ဟု ထင္ရွားသည့္ အစၥလာမ့္ အဖြဲ႔
အစည္း ႏွစ္ခု ရွိသည္။

ဂ်ေမးကားလ္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ဂ်ေမးကားလ္ ႏိုင္ငံသည္ ေဟတီကြၽန္းႏွင့္ က်ဴဘားကြၽန္းမႀကီး၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ သီးျခား ကြၽန္းႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုဂ်ေမးကားလ္ ကြၽန္းႏိုင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ ၂၀ဝ၀ ႏွင့္ ၅၀ဝ၀ ၾကားတြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေနေသာ အစၥလာမ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ အေရ အတြက္အရ - ခန္႔မွန္းထားသည့္ လူဦးေရထက္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပိုမိုမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကေပသည္။

ဂ်ေမးကားလ္ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား မ်ားစြာရွိ၍-၎တို႔ အနက္- အစၥလာမ့္ပညာေရး၊ ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳမႈႏွင့္ အစၥလာမ့္သာသနာသို႔ သက္ဝင္ယံုၾကည္လာသူမ်ားအားသက္ေသ ျပဳလက္ခံေပးေနသည့္ ကိန္းစတန္ၿမိဳ႔တြင္ တည္ရွိေသာ ဂ်ေမးကားလ္ အစၥလာမ္ ေကာင္စီ၊ အစၥလာမ့္ ပညာေရး ႏွင့္ သာသနာဖိတ္ေခၚမႈ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။
အလ္မမ္မူးရ္ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္
ထို႔ျပင္- မင္ဒီေဗးလ္ၿမိဳ႔မွ မစၥေဂ်ေဒ့ အာလ္ဟာ့က္(သစၥာဓမၼ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)။ နီေဂးလ္ၿမိဳ႔မွ မစၥေဂ်ေဒ့ အလ္ အိဟ္ဆန္ (ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္ သီလဝႏၱဳ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၊ အိုခ်ိဳ ရီယိုစ္ ၿမိဳ႔မွ မစၥေဂ်ဒီ ဟီကၠမာတ္ (တရား ဓမၼသတ္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္) ႏွင့္ စိန္႔ေမရီၿမိဳ႔မွ ေဖာ့တ္မာရီယာ အစၥလာမ္ ဗဟိုဌာ တို႔သည္လည္း ထင္ရွားေလ သည္။ဂ်ေမးကားလ္ ရွိမူဆလင္မ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းမွာ အာဖရိက အေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္၍ ကြၽန္ကုန္သည္မ်ားအား ေရာင္းစားခံရကာ ဂ်ေမးကားလ္သို႔ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အစၥလာမ့္ ဂုဏ္ရည္မ်ား၊ ဓေလ့ မ်ားကို ေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အဓမၼျပဳျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းကြၽန္ဘဝျဖင့္ လယ္ယာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေပးေနရစဥ္ပင္ အစၥလာမ့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ မန္ဒင္ကာ၊ ဖူလာ၊ ဆူဆူ၊ အာ့ဆ္ရွမ္တီ ႏွင့္ ဟြာဆာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါလာေသာ အာဖရိက၏ မုအ္ေမႏူးန္ ဟုေခၚသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူ မ်ားသည္ သူတို႔၏ အစၥလာမ္ သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေလသည္။

ကြၽန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာ ေက်းကြၽန္မ်ား၏ မူလ သက္ဝင္ယံုၾကည္မ်ားသည္ ေမွးမွန္ေပ်ာက္ ကြယ္ၿပီးျဖစ္၍ ကြၽန္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဘာသာအယူသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ၁၈၄၅ မွ ၁၉၁၇ အတြင္း ဂ်ေမးကားလ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အိႏၵိယမွ အလုပ္ငွားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူဦးေရ ၃၇၀ဝ၀ ၏ ၁၆ ရာႏႈန္းသည္ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၅ တြင္ ဂ်ေမးကားလ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ မုဟမၼဒ္ ခန္းသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ စပင္းနစ္ ၿမိဳ႔၌ မစၥေဂ်ေဒ့ အရ္ဟာမန္ (ကရုဏာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္) ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ မုဟမၼဒ္ ဂူလာ့ဗ္က ဝက္စ္မိုလန္တြင္ မစၥေဂ်ေဒ့ ဟူစိန္ (ဟူစိန္မည္ ေသာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္) ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္၌ သူ႔ဖခင္ႏွင့္အတူ ေျပာင္း ေရြ႔လာသူ ျဖစ္သည္။ ထို အလုပ္ငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ ၁၉၆၀ တြင္ ဂ်ေမးကာလ္ တြင္ အျခားေသာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၈ ေဆာင္ကိုလည္း ပနက္ရိုက္-အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုကြၽန္းႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုး လူဦးေရမွာ ထို အႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္မွ ျဖစ္သည္။

မကၠစီကိုမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


မကၠစီကိုႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေတာင္ဘက္ ပစၥိဖိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ မကၠဆီကို ပင္ လယ္ေကြ႔ (အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာ) မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ဂြမ္တီမာလာႏွင့္ ဘီလီဇီႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိသည္။

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ တရားဝင္ စာရင္းေကာက္ခံမႈအရာ မကၠစီကိုႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ လူဦးေရမွာ ၂၅၀ဝ၀ ခန္႔ရွိ၍ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ဝ.ဝ၂ ရာႏႈန္းျဖစ္သည္။ မၾကာမွီႏွစ္မ်ားမွ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူး ေျပာင္းလာသူမ်ားမွာ စရင္းတင္ေလာက္သည့္ လူဦးေရ ျဖစ္၍ ၁၅၀ဝ မွ ၃၀ဝ၀ ၾကား ရွိခဲ့သည္။

မကၠဆီကိုရွိ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း အတြက္ သတင္းအခ်က္ အားနည္းလွ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ဘႏြန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ အျခားေသာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွေရာက္ရွိ လာသည္ဟု အမ်ားက လက္ခံထားေပသည္။

ေရြ႔ေျပာင္းလာသူ အစၥလာမ္လူဦးေရႏွင့္ မူရင္းေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းသက္ဝင္လာသူ လူဦးေရမွ ညီတူညီမွ်ခန္႔ ရွိေပသည္။ မကၠဆီကို အစၥလာမ္မစ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ေအာက္ေျခသိမ္း စည္းရံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အရွိန္ရလွ်က္ ရွိသည္။

ၿဗိတိသွ် လူမ်ိဳးမွ အစၥလာမ္ သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းသက္ဝင္လာေသာ အိုမာ ဝက္စ္တန္ ဦးေဆာင္ သည့္ မကၠဆီကို အစၥလာမ့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုဌာန (CCIM) သည္ မကၠဆီကို ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ ပိုင္း ၿမိဳ႔ႀကီးေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အားတက္သေရာ သာသနာျပဳလွ်က္ ရွိသည္။

အစၥလာမ့္ဗဟုသုတ ေလ့လာဆည္းပူးေရးႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္း ဆင့္ဆိုမႈမ်ားကို ဦးတည္သည့္ သာသနာျပဳ အဖြဲ႔ကိုလည္း မကၠဆီကို စီးတီးတြင္ တည္ေထာင္ထားသည္။ စီစီအိုင္အမ္ အျပင္- ႏူးရ္ အာ့ရွ္ကီ ဂ်ရာ ဟီ ဆူဖီ ဟုေခၚသည့္ အစၥလာမ့္ ဝိပႆနာဌာ တစ္ခုလည္း မကၠဆီကို စီးတီးတြင္ ရွိေနသည္။ ၄င္းကို ရိႈက္ခါ ဖရီယာႏွင့္ ရိႈက္ခါ အမီနာ ဟူသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္သည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ဝိပႆနာ အသိုင္းအဝိုင္းငယ္ တစ္ခုလည္း ရွိေနသည္။

 မိုရီလို႔စ္ ျပည္နယ္တြင္ အစၥလာမ့္ဗဟုသုတ မ်ား ေဆြးေႏြးရာ၊ ေလ့လာရာ၊ ညီလာခံမ်ားျပဳလုပ္ရာ အစၥလာမ္ခမ္းမေဆာင္ႀကီးလည္း ရွိေနသည္။ ၄င္းကို ဒါရ္ရို ဆလာမ္ဟု ေခၚ၍ ဒါရ္ရို ဆလာမ္သည္ အိုေအစစ္ဟူသည့္ ဟိုတည္လုပ္ငန္းအား လည္ပတ္လွ်က္ ထိုဟိုတည္မွ မူဆလင္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မူဆလင္ မဟုတ္သူမ်ားက အစၥလာမ္အေပၚ နားလည္မႈရွိလာေစရန္ ဟာလာဟ္ အားလပ္ရက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိသည္။

ခ်ီးစ္ပါ့စ္ေဒသ- (မကၠဆီကို) စပိန္ႏိုင္ငံ ဂရင္းနာဒါ တြင္ အေျခခ်တည္ေသာ စပင္းနစ္ မူရာဘက္တန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ မကၠဆီကို ခ်ီးစ္ပါ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ခိုင္မာေသာ ဆက္စပ္ ဆက္ဆံမႈ ရွိေနသည္။ ခ်ီးစ္ပါ့စ္ ျပည္နယ္ ခရိုင္ၿမိဳ႔ ျဖစ္သည့္ စန္ ခရစ္နိုေဘာ္ ၌ ဇက္ပါ့စ္တက္စ္တာ အံုႂကြလႈပ္ရွားမႈ အၿပီး မၾကာမွီပင္ စပင္းနစ္ သာသနာ ျပဳ မုဟမၼဒ္ နဖီယာ (အမည္ေဟာင္း ေအာ္ရီလုိင္ယာႏို ပီရစ္)သည္ ခ်ီးစ္ပါ့စ္ ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာ ၍ သာသနာျပဳခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားအရ မူရင္းေဒသခံ တိုင္းရင္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည့္ ေမယန္ႏွင့္ ဇြတ္ေဇးလ္ (Mayans and Tzotzils) လူမ်ိဳးမ်ားမွ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ အႀကီးအက်ယ္ ကူးေျပာင္း သက္၀င္ခဲ့သည္။ သမၼတ ဗင့္ဆင့္ ေဖာ့က္ က ဇင္ပါ့စ္တက္စ္တာ ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ ခြဲထြက္ေရး (ETA) တို႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည္ဟု အသံထြက္ခဲ့ရသည္ထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္သို႔ ကူးေျပာင္းသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအား စိတ္၀င္စားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

နီဂါရာဂြာ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ


နီဂါရာဂြာသည္ ကမၻာ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္း အီေကြတာလိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္၊ ေျမာက္အေမရိက
တိုက္၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႔ဘက္တြင္ ကယ္
ေရဘီယံ ပင္လယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကို႔စ္တာရီဂါႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြက္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ ရွိ
သည္။
ဥေရာပသားတို႔ သတ္မွတ္ေသာ သမိုင္းမတိုင္မွီကာလတြင္ နီဂါရာဂြာအား မည္သို႔ အမည္ရွိခဲ့သည္ကို
မသိရေခ်။ မူလေဒသခံ တိုင္းရင္းလိူမ်ိဳးမ်ားသည္ မီဆိုအေမရီကန္ ( မကၠဆီကို ေဒသ လူမ်ိဳးမ်ား) ႏွင့္
အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာ အလယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေဒသသည္
အေမရိကတိုက္ မကၠဆီကို ေဒသသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေတာင္အေမရိက မူလလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္
ေက်းမႈ ဆံုရာ ေဒသလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေအဒီ ၅ ရာစုေလာက္တြင္ အယ္လ္ဆာေဗဒိုး အေနာက္ပိုင္းမွ ပီပဲလ္ လူမ်ိဳးမ်ား နီဂါရာဂြာသို႔ ေျပာင္း
ေရႊ႔ေနထိုင္ခံဲသည္။ ၁၅ ရာစု အကုန္တြင္ နီဂါရာဂြာ၏ အေနာက္ဘက္ပိုင္းသည္ အေမရိက-မကၠီကို
လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်ားမႈ လႊမ္းမိုးသည့္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ား စုေ၀း ေနထိုင္ရာ ေဒသ
ျဖစ္ခဲ့သည္။
စစ္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စပိန္တို႔သည္ ၁၅၂၉ ခုႏွစ္တြင္ နီဂါရာဂြာ အား အၿပီးသတ္
ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ စပိန္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ နီဂါရာဂြာအား ျဖတ္၍ ကမၻာ့အေရွ႔ေနာက္ ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး အတြက္
တူးေျမာင္းေဖါက္လုပ္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔
ေသာ္ အေမရိကန္ ကြန္ကရက္မွ ထိုအစီအစဥ္အား ပါယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပနာမား တူး
ေျမာင္းကို ေဖါက္လုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၀၉ မွ ၁၉၃၃ ထိ အေမရိကန္၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၇၉ ထိ (၄၃)
ႏွစ္ၾကာ ဆိုမိုဇာ မိသားစုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နီဂါရာဂြာသည္ ဒုတိ
ယ ကမၻာစစ္အတြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအား စစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ား ပို႔လႊတ္ စစ္တိုက္ေစျခင္း မရွိ
ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ နီဂါရာဂြာမွ ဂ်ာမဏီမ်ားပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနခဲ့လွ်က္ ၁၉၉၀ တြင္ ပါတီစံု ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ စတိတ္ ဒပါ့တ္မင့္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ လူဦးေရ စာရင္းအရာ နီဂါရာဂြာတြင္
အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀ ၾကားရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း ေဒသ ပါလက္
စတိုင္း၊ လက္ဗ်ားႏွင့္ အီရန္တို႔မွ ေျပာင္းေရႊ႔လာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္သည္။
ရွီယာ မူဆလင္လည္း အနည္းငယ္ ရွိသည္။ နီဂါရာဂြာသို႔ အာရဗ္မ်ား စတင္ အေျခခ်ခဲ့သည္ ၁၈၀၀
ခုႏွစ္ျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ခန္႔တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျပာင္းေရႊ႔လာေသာ
အာရဗ္မ်ားမွာ ပိုမို ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ နီဂါရာဂြာ ငလွ်င္
ေဘးဒဏ္ႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာ္လွန္ေရး ဒဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ခံလိုက္ရသူမ်ား ျဖစ္
သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္ မူဆလင္အမ်ားစုမွာ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မူလ
ေဒသ ပါလက္စတိုင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရြ႔သြားၾကေလသည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ဆံုး အုပ္စု ၀င္ေရာက္
လာ၍ သူတို႔မွာ ယခင္လူမ်ားထက္ ဘာသာေရး အေသြးအေရာင္ ပိုမိုသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။
နီဂါရာဂြာ အစၥလာမ္ ယဥ္ေက်းမႈ အစည္းအရံုး ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ဖာမီ ဟာဆန္က- ေျပာင္းေရြ႔လာေသာ
အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္ မ်ားအျပင္ မူလတိုင္းရင္းေဒသ သားတို႔မွ အစၥလာမ္သို႔ ကူးေျပာင္းသက္၀င္လာသူမ်ား
လည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ရွီယာမူဆလင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ နီဂါရာဂြာ အစၥလာမ္မစ္ စင္တာ
သည္ အစၥလာမ့္ ဗဟုသုတ ျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိ
သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံရ၍ သမၼတ ျဖစ္လာေသာ ဒင္နီရယ္ ေအာ္တီဂါ၏ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီး
ကပ္စြာ ဆက္ဆံေရး မူအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးလွ်က္ ရွိေနသည္။

ပနားမားမွ အစၥလာမ္ သာသနာ


အေမရိကန္တိုက္ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္၍၊ အီေကြတာ၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္ ဘက္တြင္ ကို႔စ္တာရီကာႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတို႔ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့ အေရွ႔ ေနာက္ အာတိတ္- ပစၥိဖိတ္ သမုဒၵရာႀကီးႏွစ္ခုအား ေပါင္းဆက္ေပးထားသည့္ တူးေျမာင္းႀကီး ရွိေန ေသာေၾကာင့္ ပနားမားမွာ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ပနားမားႏိုင္ငံ အေစဦးဆံုး အေျခခ်ခဲ့သူမ်ားမွာ က်ဴဘာ့စ္ႏွင့္ ကိုလီ လူမ်ိဳးစုတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွာ- ေဘးေရာဂါကပ္က်ေရာက္ျခင္း၊ စပိန္မ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္ ၁၅၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးတိမ္ေကာခဲ့ရသည္။

  ဥေရာပသားမ်ား မေရာက္မွီ ႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား ကတည္းက ပနားမားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အဓိက လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ခ်စ္ဘ္ခ်န္၊ ခ်ိဳခိုဟင္ႏွင့္ ခ်ဴယာတို႔ ျဖစ္၍၊ ခ်ဴယာ လူမ်ိဳးမွာ လူမ်ားစု ျဖစ္ သည္။ ဥေရာပသားမ်ား မေရာက္မွီ မူလတိုင္းရင္း လူဦးေရ ၂ သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ကဆိုၾကသည္။

ဗင္နီဇြဲလားမွ တစ္ဆင့္ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရိုဒီဂို ဒီ ဘာ့တစ္တာ သည္ ပနားမားသို႔ ၁၅၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊရွာရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၅၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပနားမား ကုန္းဆက္တန္းသည္ ကမၻာ့အေရွ႔ အေနာက္သို႔ သြားရန္ ေရေၾကာင္းခရီးအတြက္ ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္မွာ အနီးဆံုးကုန္းလမ္း အျဖစ္ အေရး ႀကီးလာခဲ့သည္။
ပနားမားသည္ ၁၅၃၈ မွ ၁၈၂၁ ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ စပိန္ကိုလုိနီ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ပနားမားရွိ ေရွးဦး ပထမ မူဆလင္မ်ားမွာ ၁၅၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊမိုင္းတူးရန္ စပိန္တို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ လာေသာ အာဖရိကတိုက္ရွိ မန္ဒင္ကာ လူမ်ိဳးစုမွ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ လူဦးေရး ငါးရာခန္႔အား ဖမ္းဆီး သယ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အတၱလန္တိတ္ ကမ္းရိုးတန္း၌ သေဘၤာျမဳပ္၍ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ကိုလိုနီမ်ားအား ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္သည့္ တိုက္ပြဲ၌ ဗိန္ႏို ဆိုသည့္ သူအား ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အစၥလာမ္ေကာင္စီမ်ား၊ ၀တ္ေက်ာ္ငေးတာ္မ်ားကို ဒါရိမ္းန္၊ စန္မီ ေဂါ၊ စန္ေဘာစ္ ႏွင့္ ေဘယာႏို ျမစ္ကမ္း တစ္ ေလွ်ာက္၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို ေဘယာႏိုတို႔ သည္ ပနားမားအား ကိုလိုနီျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ အစိုးရႏွင့္ စစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပီဒရိုဒီ အာစြာက သူတို႔၏ ေျပာက္က်ား ေခါင္းေဆာင္ အား လက္ရဖမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သူ႔အား ပီရူးသို႔၊ ထို႔ေနာက္ စပိန္သို႔ ပို႔ခဲ့သည္။
စပိန္တြင္ပင္ ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထို႔ ေနာက္တြက္ ေဘယာႏို မူဆလင္တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ သည္။ ထိုမွ စ၍ ပနားမားတြင္ မူဆလင္တို႔၏ သမိုင္းမွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ရၿပီး မ်ားစြာေသာ သမိုင္းမ်ားကလည္း ေဘယာႏို အစၥလာမ္မ်ား သမိုင္းကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။
ဒုတိယေျမာက္ ေရာက္ရွိလာေသာ မူဆလင္မ်ားမွာ အိႏၵိယတိုက္ငယ္ႏွင့္ လက္ဘႏြန္မွ လူလြတ္မ်ား ျဖစ္၍။ ၁၉၀၄ ႏွင္ ၁၉၁၃ တြင္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ျဖစ္ကာ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ ဘံုေဘမွ အျခား မူဆလင္အုပ္စု ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ၎တို႔က ဆြႏၷီ အင္ဒို-ပါကစၥတန္နီ ဆိုဆိုက္တီဟူ၍  ၁၉၂၉ မွ ၁၉၄၈ ထိ လည္ပတ္ခဲ့၍- ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပနားမား မူဆလင္ မက္ရွင္းဟု အမည္ ေျပာင္းခဲ့သည္။ ပနားမားစီးတီး၌ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ေဆာင္အား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ထိုတစ္၀က္ခန္႔သာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အီးဒ္ ဆြလာ့သ္ ၀တ္ျပဳမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ သစ္မ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်ေမးလ္ကားလ္ လူမ်ိဳး ဘစ္ဇယ္ ေအာ့စ္ကြမ္ ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုလြန္ၿမိဳ႔မွ မူဆလင္မ်ားက ဘေရာ့ဒ္ေ၀း ၆ လမ္းတြင္ ၀တ္ျပဳရန္ ေနရာ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။
၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ အျခားေသာ အုပ္စု ျဖစ္သည့္  ဆန္မီေဂါလ္ႏွင့္ ပနားမာ စီးတီး ကလီဒိုနီးယား မူဆလင္မ်ား သည္ လမ္းတို လမ္း၌ အေျခခ်လွ်က္ စည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆြလားသ္၀တ္ျပဳမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ ပနားမား လူလတိုင္းရင္းသား မ်ား ျဖစ္သည့္ အဗၺဒူလ္ ၀ဟာ့ဗ္ ဂြန္ဆြန္ႏွင့္ ဆူေလမန္ ဂၽြန္ဆြန္တို႔သည္ ပနားမားစီးတီးႏွင့္ ကိုလြန္တို႔တြင္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ သည္။ ယခုအခါတြင္ ပနားမား၌ အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ေလး ေဆာင္ရွိတည္ရွိေပသည္။

ေပၚတိုရီကို မွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ေပၚတိုရီကို ကြၽန္းႏိုင္ငံသည္ ေဟတီကြၽန္းမႀကီး၏ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ၍ ေျမာက္အေမရိကအုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္ တရားဝင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ ေပၚတိုရီကိုတြင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀၉၁ ဦးရွိ၍ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ဝး၁၃ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ၁၉၅၈ ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုတြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ ပါလက္စတိုင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွ ျဖစ္သည္။ ေပၚတိုရီကိုမွာ မူဆလင္အမ်ားစုသည္ ရီယို ရိတ္ဒရာ့စ္ ရွိ ဆန္႔ဂ်ံဳး အရပ္ တြင္ အေနမ်ား၍ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္မ်ားႏွင့္ အဝတ္အထည္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဆိုင္ေရွ႔ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္သည့္ ဆယ္လီ ပရ္ဒီ ေကာ္လြန္ တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝတ္ ျပဳခဲ့၍-ယခုအခ်ိန္တြင္  ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အဂြာဒီလာတြင္ အစၥလာမ္ ဗဟိုဌာနႏွင့္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ဆန္ဂ်ံဳး၊ ဟက္တီလို၊ ပြန္း၊ အာရီစီဘိုႏွင့္ ရီယို ပရီဒရာ့စ္တြင္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ရွိေနသည္။ အေမရိကတိုက္ ေျမာက္ပိုင္း အစၥလာမ္ အစည္းအရံုး (ဗၾဗႀၿဗ) ၏ ရံုးခြဲသည္လည္း ေကယီ ၿမိဳ႔တြင္ တည္ရွိသည္။ ေပၚတိုရီကိုမွ မူလေဒသခံတိုင္းရင္းသား အ ေျမာက္အမ်ားမွာ အစၥလမ္ သာသနာသို႔ ပိုမို စိတ္ဝင္တစား ရွိေနသည္။

ဆူရီနင္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ဆူရီနင္ ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္၍၊ ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာ၊ ဂိုင္ယာနာ၊ ဘရာဇီးလ္ တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေန၍ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာ တည္ရွိသည္။
မၾကာေသးမွီမွ စာရင္းေကာက္ခံမႈ အရ ဆူရီနင္ ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ လူဦးေရမွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၅ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ စာရင္းႏွင့္ Wiki တို႔တြင္ ၁၃ ရာႏႈန္းဟုသာ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အေမရိကတိုက္တြင္ မူဆလင္ ရာႏႈန္း အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
ဆူရီနင္သို႔ မူဆလင္မ်ား စတင္ေရာက္ရွိသည္မွာ အာဖရိကမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာေသာ ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အား အတင္းအဓမၼသာသနာ ေျပာင္းခံလိုက္ရသျဖင့္ ခရစ္ယာန္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ရ သည္။ ဒုတိယ အသုတ္အေနျဖင့္ အိႏၵိယႏွင့္ အင္းဒိုနီးရွားတို႔မွ ေရာက္ရွိလာ၍၊ ယခုေခတ္ မူဆလင္မ်ားမွာ ၎ တို႔မွဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုမူဆလင္တို႔အား အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔မွ ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးလွ်က္ ရွိၿပီး သူတို႔သည္ မိဘရိုးရာ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား စကားႏွင့္ ပါကစၥတန္ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုၾကသည္။ မူဆလင္ အားလံုး နီးပါးမွာ ဆြႏၷီမူဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဗင္နီဇြဲလား မွ အစၥလာမ္ သာသနာ


ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ ေျမာက္ဘက္ထိပ္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္၍၊ ကယ္ေရဘီယံ ပင္လယ္၊ ဂိုင္ယာနာ၊ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတို႔ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။ အီေကြတာႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္၍ အပူပိုင္းေဒသတြင္ က်ေရာက္သည္။

ကမၻာ့ေရနံခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ သည္။ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ လူသားမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ခံသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ (သမၼာက်မ္းစာ အရ အာဒံ ေပၚသည့္ ႏွစ္ထက္ ၉၀၀၀ ေစာ၍) ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရီယို ပက္ဒရီကယ္ အရပ္မွ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ထူးေဖၚရရွိခ်က္မ်ားအရ သိရေပသည္။

ဗင္နီဇြဲလားအား ၁၅၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသား စပိန္တို႔ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ လူဦးေရမွာ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္း) ခန္႔ရွိ၍၊ တိုင္းျပည္ လူဦးေရ၏ ၀.၄ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာရဗ္ႏွင့္ တာကက္ခ်္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္ ကာရာကာ့စ္တြင္ မူဆလင္ လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ရွိတ္ခ္ အီဗရာဟီးမ္ အလ္ အီဗရာဟီးမ္ ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ လက္တင္အေမရိက၌ အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။

အျခားထင္ရွားသည့္ အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အီလာ မာဂါရီတာ-ကာရီဘီ ကြန္ျမဴနီတီ အစၥလာမ္ အသင္း ဗင္နီဇြဲလား၊ ဗင္နီဇြဲလား အစၥလာမ္ ဗဟုိစင္တာ၊ မာရာကိုင္ဘိုမွ အလ္ေရာင္ဒါ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္။ ဗဲလ္လင္စီယားမွ က်က္ သေရေဆာင္ ေဂ်ရုဆလင္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အသင္း၊  ဗာဂါစ္မွ အစၥလာမ္မစ္ စင္တာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၊ ဘို လီဘာမွ အစၥလာမ့္ ကရုဏာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တို႔ ျဖစ္၍၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အျခားေသာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ခုကို ဖန္တို ဖီဂ်ိဳတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေပသည္။

 မာဂါရီတာ ကၽြန္းသည္ အထူသျဖင့္ မူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္၍၊ အလ္ဂ်ဇီးရား ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားေသာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္လိုင္းမ်ားကို ေဒသခံ ရုပ္ျမင္ သံၾကားလုိင္းမ်ား၌ တပ္ဆင္ေပးထားေပသည္။ အေရာင္းဆိုင္မွ အေရာင္းစာေရးမေလးမ်ားမွာ ဟီဂ်တ္ေခၚ အာရဗ္အစၥလာမ္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀တ္ရံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားၿပီး ေစ်းဆိုင္ အမ်ားစုမွ အေရာင္းစားပြဲမ်ားတြင္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အံမွ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေဖၚျပထားေပသည္။ ထိုမူဆလင္မ်ားမွာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

 ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ပံုဟု ကာတြန္းဆြဲသည္ကို မေက်နပ္၍-၂၀၀၆ ခု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ ကာရာကာ့စ္သို႔ မူဆလင္ လူဦးေရး ၂၀၀ ခန္႔ခ်ီတက္ကာ ဒိန္းမတ္ အလံႏွင့္ အေမရိကန္ အလံမ်ားကို မီးရိႈ႔ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ဘႏြန္အား က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သည္ကို မေက်နပ္၍ ဗင္ နီဇြဲလား မူဆလင္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာက ကာရာကာ့စ္ရွိ အစၥေရးလ္သံရံုးသို႔ သြားေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပ မွ အစၥလာမ္ သာသနာေျမာက္အေမရိကတိုက္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ
ေတာင္အေမရိကတိုက္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာရုရွား မွ အစၥလာမ္ သာသနာတရုတ္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာWiki မွ မွီျငမ္းျပန္ဆိုသည္။(ဦးေဌးလြင္ဦး) www.islammyanmar.com

05 April 2012

12 March 2012

11 March 2012

10 March 2012

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes